Nieuws

23 maart 2017 Vernieuwing medezeggenschap

Medezeggenschap is in beweging. Organisaties veranderen en medewerkers willen en krijgen meer stem.

14 maart 2017 Arbo & gezondheid

De wijzigingen in de Arbowet hebben consequensties voor uw arbobeleid. Wij ondersteunen u graag bij het aanpassen van uw beleid op de veranderde wetgeving. 

14 maart 2017 Europese Ondernemingsraad (EOR)

Internationalisering binnen bedrijven is volop gaande. Hoe geef je de medezeggenschap op een goede manier vorm?

13 maart 2017 Nieuw in de OR / WOR

In de meeste gemeenten is op 8 maart een nieuwe OR gekozen. U wilt natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag.

Agenda uitgelicht

16 mei 2017 Vernieuwing medezeggenschap, Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen, Communicatievaardigheden

Een conferentie voor ambtelijk secretarissen over coaching, communicatie en vernieuwing...

16 mei 2017 HR / arbeidsvoorwaarden

Werken wanneer het de organisatie én de medewerker...

30 mei 2017 HR / arbeidsvoorwaarden, Arbo & gezondheid

De wet Huis voor Klokkenluiders...

20 juni 2017

Medezeggenschap ’n Medicijn? Masterclass voor medezeggenschappers in de zorg...

Blog

30 maart 2017 Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen / Reacties / Tineke de Rijk

Medezeggenschap in een kleine organisatie met weinig middelen vergt veel, zeker als je net start.

28 maart 2017 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Nicole Pikkemaat

Wanneer wordt irritatie gedoe of zelfs grote ellende? Wat denken wij als ‘slachtoffer’, ‘dader’ en ‘omstander’?

15 maart 2017 OR en bestuurder / Reacties / Tineke de Rijk

Wat als de bestuurder een beetje té aardig is? Hoe ga je daar als OR mee om? 

07 maart 2017 Vernieuwing medezeggenschap, Reorganisatie en organisatieverandering / Reacties / Els van der Valk

Welke rol heeft de ondernemingsraad bij het invoeren van zelforganiserende teams? 

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie