Nieuws

09 februari 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid)

Welke rol spelen de medezeggenschap en de vakbonden op de route naar duurzame arbeidsparticipatie en hoe kan je mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt bevorderen?

04 februari 2016 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)

Iedere organisatie heeft/krijgt te maken met werkstress. Maar dat wil niet zeggen dat er gemakkelijk over gepraat wordt... 

03 februari 2016

'OR-leden doen een schat aan ervaring op. Waardevol voor de organisatie, maar ook voor de eigen loopbaan. Daarom is het slim de verworven deskundigheid vast te leggen in een ervaringsprofiel.' 

02 februari 2016 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

MD, PhD, professor emeritus of orthopedics Andris Kreicbergs spreekt over Time empowerment tijdens de conferentie Zelfroosteren in praktijk. 

Agenda uitgelicht

16 februari 2016 Nieuw in de OR / WOR

U bent nieuw in de ondernemingsraad (OR). Een hele uitdaging...

08 maart 2016 Financiën

Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële...

17 maart 2016 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

Bent u bezig met zelfroosteren, ...

14 april 2016 tot 15 april 2016 Financiën

De ondernemingsraad zou het prachtig...

Blog

10 februari 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Carolina Verspuij

Je bent jong en je wilt wat. Duurzame inzetbaarheid start bij het werken aan het fysiek en mentaal vermogen.

08 februari 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Wim Oolbekkink

Direct en concreet aan de slag met duurzame inzetbaarheid! 

04 februari 2016 Vernieuwing medezeggenschap / Reacties / Coby Franken

Het traject Medezeggenschap in transitie verbindt trends, ontwikkelingen en voorbeelden. Met in het najaar een groot event! 

01 februari 2016 Arbo & gezondheid / Reacties / Alex Daems

De ondernemingsraad heeft een zorgtaak/ stimulerende taak. Om succesvol uitvoering te geven aan bevorderen of stimuleren kan de OR gebruik maken van bevoegdheden uit de WOR en Arbowet. 

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie