Nieuws

13 oktober 2015

Onbezorgd inspiratie opdoen terwijl u kind in goede handen is. 

07 oktober 2015

Een samenvatting van het Studiner dat afgelopen maandag plaatsvond. 

07 oktober 2015

Aantrekkelijk Herfstarrangement voor uw maatwerktraining. 

01 oktober 2015

Wilt u zich nog beter geïnformeerd en voorbereid inzetten voor uw achterban?

Agenda uitgelicht

10 november 2015 Vernieuwing medezeggenschap, HR / arbeidsvoorwaarden

De zoektocht van de OR naar medezeggenschap bij zelfsturing.

19 oktober 2015 tot 23 oktober 2015 Pensioen in Zicht

Met pensioen en nu? Volg de training Pensioen...

19 november 2015 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)

In de 1e helft van 2014 heeft ...

15 oktober 2015 Dagelijks bestuur van de OR, Communicatie (met de achterban)

U kunt zich gedegen voorbereiden op uw rol als notulist/secretaris...

Blog

13 oktober 2015 / Reacties / Frank Schreiner

Een verhaal uit de praktijk. Hoe achter een simpele vraag een groot strategisch probleem schuil kan gaan. 

12 oktober 2015 OR-verkiezingen / Reacties / Peter van Mackelenbergh

Mogen zzp'ers en uitzendkrachten meedoen aan OR-verkiezingen? 

08 oktober 2015 Arbo & gezondheid / Reacties / Carolina Verspuij

Neem je verzuim- en re-integratiebeleid samen met je contract met de arbodienst of arbodienstverlener eens onder de loep en kijk of je als organisatie al voorbereid bent op de voorgestelde wijzingen in de Arbowet. 

07 oktober 2015 / Reacties / Jaap Jongejan

De vierdaagse werkweek als instrument voor een betere samenleving roept nog wat vragen op.

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie