Nieuws

29 juni 2017

Lees hier de column van Jaap Jongejan en Wim Oolbekkink in Ondernamen. Het magazine welke ondernemers verbindt in de regio Heuvelrug Kromme Rijn.

20 juni 2017

Op 7 september wordt een tweede pilot van het programma ´Voordrachtcommissaris´ georganiseerd.

20 juni 2017

Een bij Landgoed Zonheuvel gevonden tijdcapsule is op 16 juni jl. geopend door SBI-directeur Jaap Jongejan.

02 juni 2017

De voornaamste taak van de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) is het bewaken van de kwaliteit van de OR-opleidingen.

Agenda uitgelicht

04 juli 2017 Arbo & gezondheid

In de loop van 2017 treden de wijzigingen van de Arbowet in werking...

19 september 2017

Medezeggenschap ’n Medicijn? Masterclass voor medezeggenschappers in de zorg...

30 oktober 2017 Strategisch beleid / OR voor gevorderden

'Sorry, maar dat is in het buitenland zo besloten'. Krijgt u dit als OR ook wel eens te horen?

28 november 2017 Vernieuwing medezeggenschap
Nieuwe vormen van medezeggenschap 2017

Blog

29 juni 2017 Duurzame participatie (inzetbaarheid), Teamontwikkeling / Reacties / Mieke Brethouwer

SBI formaat is de partner op het gebied van de medezeggenschap in Nederland en Europa….

20 juni 2017 / Reacties / Tineke de Rijk

Hèhè, eindelijk jong bloed in de OR.

12 juni 2017 Pensioen in Zicht / Reacties / Juliette van de Mheen

Als een van de partners met pensioen gaat komt je als stel in een nieuwe levensfase.

06 juni 2017 Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen, Communicatie (met de achterban), Persoonlijke vaardigheden , Teamontwikkeling / Reacties / Coby Franken

Vorig jaar heb ik kennisgemaakt met de methodiek Deep Democracy.

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie