Nieuws

01 december 2016 Vernieuwing medezeggenschap

Event vol met praktijkervaringen helpt medezeggenschappers verder op weg.

01 december 2016

Ontdek een belangrijk geheim voor het welslagen van zelfsturing. 

29 november 2016 Arbo & gezondheid

Naar verwachting zullen de wijzingen in de Arbowet in 2017 in werking treden. Dit heeft consequenties voor het arbobeleid van uw organisatie. Zaak dus om kennis te nemen van deze wijzigingen!

28 november 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid)

Wilt u als HRM-professional, directielid of OR-lid bij een bouwbedrijf werken aan een duurzaam en toekomstbestendig bedrijf? Waar de medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn?

Agenda uitgelicht

15 december 2016 Arbo & gezondheid

Wijzigingen Arbowet 2017

17 januari 2017 Vernieuwing medezeggenschap

Zorgaccent organiseert i.s.m. SBI Formaat een congres voor OR-leden en bestuurders over...

17 januari 2017 HR / arbeidsvoorwaarden

Werken wanneer het de organisatie én de medewerker...

07 maart 2017 HR / arbeidsvoorwaarden

Met de nieuwste rechtspraak, 0-urencontracten, opvolgend werkgeverschap en sociaal plannen na 1 juli 2015  

Blog

01 december 2016 Vernieuwing medezeggenschap / Reacties / Coby Franken

Medezeggenschap is flink in beweging. Dat bleek tijdens ons event op 29 november. 

30 november 2016 HR / arbeidsvoorwaarden / Reacties / Suzanne Kastermans

Samen met mijn collega Dirk wandel ik op vrijdagochtend door het AFAS gebouw. Je voelt de energie en gezonde spanning.

23 november 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Frodo de Valk

Waarom binnen je comfortzone blijven als daarbuiten zoveel te beleven valt!?

17 november 2016 Arbo & gezondheid / Reacties / Alex Daems

Uitbreiding van het instemmingsrecht is een goede zaak om de positie van de medewerkers te versterken, maar verlangt van de OR wel verstand van zaken en teamwork.  

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie