Nieuws

27 oktober 2016

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2017 vastgesteld.

27 oktober 2016 OR en arbeidsbeperkten

Wil jij op de werkvloer van betekenis zijn voor iemand met een arbeidsbeperking? Kom dan naar de gratis inspiratiemiddag. 

20 oktober 2016

Duurzame maatschappelijke waardecreatie tussen bestuurder, OR en toezichthouder.

19 oktober 2016

Wie anno 2016 op zoek gaat naar eerlijke informatie, dreigt te verdwalen in een doolhof van halve waarheden en hele leugens. Wie moet je geloven, als je op zoek bent naar de waarheid?

Agenda uitgelicht

03 november 2016 Arbo & gezondheid

Op 1 januari 2017 treden de wijzigingen van de Arbowet in werking...

29 november 2016 Vernieuwing medezeggenschap

Medezeggenschap is in beweging. Door allerlei vernieuwingen in organisaties...

06 december 2016 HR / arbeidsvoorwaarden

Met de nieuwste rechtspraak, 0-urencontracten, opvolgend werkgeverschap en sociaal plannen na 1 juli 2015  

13 december 2016 HR / arbeidsvoorwaarden

Privacy en de belangrijke rol van de ondernemingsraad. 

Blog

26 oktober 2016 Reorganisatie en organisatieverandering / Reacties / Els van der Valk

Ga zelf op onderzoek uit en zorg ervoor dat de ondernemingsraad goed geïnformeerd is. 

25 oktober 2016 Pensioen in Zicht / Reacties / Frodo de Valk

Blijf altijd jong door balans en zingeving te geven aan het leven na het werk. 

19 oktober 2016 / Reacties / Titus Terwisscha van Scheltinga

Het gesprek tussen ondernemingsraad en bestuurder is vaak een spel van vragen en antwoorden. Hoe kun je goede vragen stellen en doorvragen?

17 oktober 2016 Reorganisatie en organisatieverandering / Reacties / Els van der Valk

Fusies in de zorg moeten gemeld worden bij de NZa, de Nationale Zorgautoriteit. Zonder toestemming van de NZa, geen fusie.

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie