Nieuws

20 april 2017

Bent u een OR van een kleinere woningcorporatie en kent u inmiddels de basisbeginselen van het OR-werk? Dan is het tijd voor verdieping.

18 april 2017

SBI Formaat is blij dat demissionair Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zich zo duidelijk uitspreekt over het belang van scholing van OR-leden.

05 april 2017

Zijn het binnen uw organisatie ook altijd dezelfde mensen die het hoogste woord voeren?

04 april 2017

Afgelopen vrijdag, 31 maart, is voormalig voorzitter van het CNV, Anton Westerlaken, op 62-jarige leeftijd overleden. 

Agenda uitgelicht

16 mei 2017 Vernieuwing medezeggenschap, Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen, Communicatievaardigheden

Een conferentie voor ambtelijk secretarissen over coaching, communicatie en vernieuwing...

16 mei 2017 HR / arbeidsvoorwaarden

Werken wanneer het de organisatie én de medewerker...

30 mei 2017 HR / arbeidsvoorwaarden, Arbo & gezondheid

De wet Huis voor Klokkenluiders...

20 juni 2017

Medezeggenschap ’n Medicijn? Masterclass voor medezeggenschappers in de zorg...

Blog

13 april 2017 / Reacties / Tineke de Rijk

Een mooi voorbeeld van goed contact met de Raad van Commissarissen. 

12 april 2017 Arbo & gezondheid / Reacties / Nicole Pikkemaat

Wat is het verschil tussen een bedrijfsarts, arbo-arts, arbo-verpleegkundige, etc.?

30 maart 2017 Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen / Reacties / Tineke de Rijk

Medezeggenschap in een kleine organisatie met weinig middelen vergt veel, zeker als je net start.

28 maart 2017 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Nicole Pikkemaat

Wanneer wordt irritatie gedoe of zelfs grote ellende? Wat denken wij als ‘slachtoffer’, ‘dader’ en ‘omstander’?

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie