Nieuws

04 februari 2016 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)

Iedere organisatie heeft/krijgt te maken met werkstress. Maar dat wil niet zeggen dat er gemakkelijk over gepraat wordt... 

03 februari 2016

'OR-leden doen een schat aan ervaring op. Waardevol voor de organisatie, maar ook voor de eigen loopbaan. Daarom is het slim de verworven deskundigheid vast te leggen in een ervaringsprofiel.' 

02 februari 2016 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

MD, PhD, professor emeritus of orthopedics Andris Kreicbergs spreekt over Time empowerment tijdens de conferentie Zelfroosteren in praktijk. 

25 januari 2016

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt aangescherpt. 

Agenda uitgelicht

16 februari 2016 Nieuw in de OR / WOR

U bent nieuw in de ondernemingsraad (OR). Een hele uitdaging...

08 maart 2016 Financiën

Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële...

17 maart 2016 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

Bent u bezig met zelfroosteren, ...

14 april 2016 tot 15 april 2016 Financiën

De ondernemingsraad zou het prachtig...

Blog

04 februari 2016 Vernieuwing medezeggenschap / Reacties / Coby Franken

Het traject Medezeggenschap in transitie verbindt trends, ontwikkelingen en voorbeelden. Met in het najaar een groot event! 

01 februari 2016 Arbo & gezondheid / Reacties / Alex Daems

De ondernemingsraad heeft een zorgtaak/ stimulerende taak. Om succesvol uitvoering te geven aan bevorderen of stimuleren kan de OR gebruik maken van bevoegdheden uit de WOR en Arbowet. 

28 januari 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Suzanne Kastermans

Burn-out klachten komen veel voor. Wat kun je als werkgever doen om klachten te voorkomen? 

26 januari 2016 Reorganisatie en organisatieverandering / Reacties / Els van der Valk

Het bedrijf waar je werkt gaat reorganiseren en je moet solliciteren op je eigen functie. Kun je zomaar ontslagen worden? 

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie