Nieuws

07 oktober 2015

Een samenvatting van het Studiner dat afgelopen maandag plaatsvond. 

07 oktober 2015

Aantrekkelijk Herfstarrangement voor uw maatwerktraining. 

01 oktober 2015

Wilt u zich nog beter geïnformeerd en voorbereid inzetten voor uw achterban?

23 september 2015

Wat is sociale innovatie en wat is de rol van de OR daarin? SBI Formaat reist door Brabant voor een kosteloos consult. 

Agenda uitgelicht

10 november 2015 Vernieuwing medezeggenschap, HR / arbeidsvoorwaarden

De zoektocht van de OR naar medezeggenschap bij zelfsturing.

12 oktober 2015 tot 16 oktober 2015 Pensioen in Zicht

Met pensioen en nu? Volg de training Pensioen...

19 november 2015 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)

In de 1e helft van 2014 heeft ...

15 oktober 2015 Dagelijks bestuur van de OR, Communicatie (met de achterban)

U kunt zich gedegen voorbereiden op uw rol als notulist/secretaris...

Blog

08 oktober 2015 Arbo & gezondheid / Reacties / Carolina Verspuij

Neem je verzuim- en re-integratiebeleid samen met je contract met de arbodienst of arbodienstverlener eens onder de loep en kijk of je als organisatie al voorbereid bent op de voorgestelde wijzingen in de Arbowet. 

07 oktober 2015 / Reacties / Jaap Jongejan

De vierdaagse werkweek als instrument voor een betere samenleving roept nog wat vragen op.

06 oktober 2015 / Reacties / Els van der Valk

Wat doe je als ondernemingsraad als er een dringend verzoek komt om advies binnen twee dagen? 

05 oktober 2015 / Reacties / Ariane Blokzijl

Is de bijdrage van de ondernemingsraad als vertegenwoordiging van de medewerkers nog nodig als er met zelfsturende teams gewerkt wordt?  

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie