Nieuws

18 juli 2016

Zowel e-Democracy en SBI Formaat willen samen met ondernemingsraden bouwen...

11 juli 2016

Consultatieversie voor de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 en de reactie van SBI Formaat hierop. 

06 juli 2016

De Wet Huis voor klokkenluiders is in werking getreden, en het Huis voor klokkenluiders is geopend. 

05 juli 2016

Als lid van een ondernemingsraad in een vestiging van een buitenlands internationaal concern heeft u het uw bestuurder vast wel eens horen zeggen.

Agenda uitgelicht

12 september 2016 tot 13 september 2016 Nieuw in de OR / WOR

U bent net gestart als nieuw OR-lid en heeft...

07 september 2016 Strategisch beleid / OR voor gevorderden

Wilt u meer grip krijgen op de dynamiek en ontwikkelingen binnen uw organisatie...

04 oktober 2016 Financiën

Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële...

03 oktober 2016 tot 04 oktober 2016 Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen

Als voorzitter en secretaris heeft u een belangrijke taak...

Blog

25 augustus 2016 Arbo & gezondheid / Reacties / Alex Daems

Ik heb al meerdere keren tijdens de Landelijke VGWM-dag een workshop ‘Nieuw in de VGWM-commissie’ gegeven. Daarnaast...

22 augustus 2016 Governance / Reacties / Els van der Valk

Vaak lijkt dat zo in de ogen van de ondernemingsraad. Wat heeft het dan voor zin om in gesprek te gaan met de toezichthouder?

02 augustus 2016 Arbo & gezondheid / Reacties / Carolina Verspuij

Zo tussen het EK Atletiek en de Olympische spelen deelt Carolina een aantal lessen uit de topsport, die ook goed bruikbaar zijn privé en op het werk. 

06 juli 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Suzanne Kastermans

Duurzame inzetbaarheid en zelfreflectie. Simpel! Of toch niet?

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie