Nieuws

18 juli 2016

Zowel e-Democracy en SBI Formaat willen samen met ondernemingsraden bouwen...

11 juli 2016

Consultatieversie voor de nieuwe Zorgbrede Governancecode 2017 en de reactie van SBI Formaat hierop. 

06 juli 2016

De Wet Huis voor klokkenluiders is in werking getreden, en het Huis voor klokkenluiders is geopend. 

05 juli 2016

Als lid van een ondernemingsraad in een vestiging van een buitenlands internationaal concern heeft u het uw bestuurder vast wel eens horen zeggen.

Agenda uitgelicht

25 augustus 2016 tot 26 augustus 2016 Nieuw in de OR / WOR

U bent net gestart als nieuw OR-lid en heeft...

07 september 2016 Strategisch beleid / OR voor gevorderden

Wilt u meer grip krijgen op de dynamiek en ontwikkelingen binnen uw organisatie...

23 augustus 2016 Financiën

Cijfers geven niet alleen inzicht in de financiële...

25 augustus 2016 tot 26 augustus 2016 Voorzitters en (ambtelijk) secretarissen

Als voorzitter en secretaris heeft u een belangrijke taak...

Blog

06 juli 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Suzanne Kastermans

Duurzame inzetbaarheid en zelfreflectie. Simpel! Of toch niet?

01 juli 2016 / Reacties / Jaap Jongejan

Soms schrik je van berichten en ben je tegelijkertijd niet verbaasd.

30 juni 2016 HR / arbeidsvoorwaarden / Reacties / Frits van Heusden

De Wet Werk en Zekerheid is nu een jaar in werking. Wat merkt een organisatieadviseur daarvan in de dagelijkse praktijk?

29 juni 2016 Duurzame participatie (inzetbaarheid) / Reacties / Nicole Pikkemaat

Duurzaam bedacht, de slijptol.

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie