Aan de slag in de OR

De Wet op de ondernemingsraden, vergadering, samenwerken in een team, invloed uitoefenen op de bestuurder en prioriteiten stellen... Het zijn een aantal onderwerpen waar u als startend OR-lid mee te maken krijgt tijdens uw periode in de ondernemingsraad. 

Met dit boek willen de schrijvers u wegwijs maken in de wereld van de ondernemingsraad. Het neemt u mee langs de volgende onderwerpen:

  • de Wet op ondernemingsraden;
  • visie op medezeggenschap;
  • de OR-vergadering;
  • overleg met de bestuurder;
  • de communicatie met de achterban;
  • de organisatie van het OR-werk.

U zult niet alleen veel kennis opdoen, maar het boek zal ook veel denkstof opleveren, omdat het u voor vragen stelt als: Hoe vind ik dat de medezeggenschap in onze organisatie ingevuld moet worden? Hoe kunnen we invloed uitoefenen op het beleid? Wat kan onze OR doen om zijn effectiviteit te vergroten?

Het boek bevat een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en handige checklists. Het is een handig naslagwerk voor ieder OR-lid dat aan het begin staat van zijn of haar OR-loopbaan. 

Dit boek kost €15 inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland. Bestellen kan door een e-mail te sturen naar marketing@sbiformaat.nl.