digitaal leren

De wereld waarin wij leven wordt steeds digitaler en toch wordt hier in de dagelijkse trainingspraktijk van de ondernemingsraad nog nauwelijks gebruik van gemaakt.
In het onderwijs vindt op dit moment een flinke inhaalslag plaats en zijn veel lessen al blended gemaakt; zeker in het hoger onderwijs.

Waarom zouden OR-en hier aan meedoen?

  • De jonge generatie die hier mee is opgegroeid komt er aan en verwacht niet anders.
  • E-learning en blended learning bieden heel veel extra’s en zorgen voor een groter leerrendement.
  • Bovendien biedt het tijd- en plaatsonafhankelijk leren een grote vrijheid, mogelijkheden tot zelfsturing, indelen van eigen tijd en tempo van leren.

Er is iets veranderd in het leren

Voordat ik wat meer ga vertellen over bledend learning en e-learning wil ik jullie meenemen van de oude tijd naar de nieuwe tijd rondom leren.
Kennis was in de middeleeuwen voorbehouden aan de kerk, aan paters en nonnen in de kloosters en bewaard in grote dikke handgeschreven boeken. Of kennis werd overgedragen via de verhalenvertellers of zangers. De meeste mensen konden toen nog niet lezen, en dat wilde men graag zo laten.

De boekdrukkunst heeft heel veel veranderd en was een grote doorbraak voor het verspreiden van de kennis.
In het onderwijs was de leraar de inhoudsdeskundige en vertelde jou wat je moest leren uit leerboeken, hoeveel pagina’s er bestudeerd dienden te worden, en welke opdrachten je moest maken. Dat is heel lang zo gegaan en dat was gedurende een lange tijd ook goed geweest.

Maar sinds de digitale revolutie (ook weer zo’n nieuwe enorme doorbraak) hebben we enorm veel kennis tot onze beschikking, die een leraar nooit in zijn eentje kan bevatten, laat staan overdragen. We hoeven voor het opdoen van kennis dus niet meer naar een gebouw om naar iemand te luisteren die het ons allemaal gaat vertellen. Dus het beeld van een alwetende leraar zou je eigenlijk moeten loslaten om de mogelijkheden te gaan zien die kunnen ontstaan door digitale mogelijkheden. We weten bijvoorbeeld soms zelf beter hoe een ziekte verholpen kan worden dan de eigen arts door op het ‘world wide web’ te zoeken.

Werkplek leren

De digitale revolutie heeft er ook voor gezorgd dat we anders zijn gaan leren. Als we nu tegen een vraag of probleem aanlopen, gaan we meteen op zoek via internet. We zoeken een Youtube-filmpje met een instructie, of een weetje op Wikipedia. We verwachten dat problemen ook ter plekke opgelost kunnen worden; ook omdat het simpelweg kan. Het leren op de werkplek (of thuis) waarbij je problemen of vragen oplost door met elkaar samen te werken, in combinatie met digitale hulpmiddelen wordt ook wel het Werkplek Leren genoemd. Het is dan ook logisch als een OR-lid of OR als groep niet gaat wachten tot er weer een training wordt gepland over een paar maanden... Toch doen de meesten dat nog wel.

Wat is eigenlijk e-learning en blended learning?

E-learning is een verzamelnaam voor leren met digitale ondersteuning. Dit kan in een klaslokaal plaatsvinden met gebruik van een computer en ondersteunende filmpjes, maar ook in de eigen thuisomgeving met behulp van een digitaal lesprogramma, opdrachten, chats, filmpjes en video.

Blended learning is een combinatie van digitaal leren op afstand met face-to-face leren, zoals we dat kennen in een trainingssituatie. Je krijgt een hoger leerrendement op het moment dat je de training voorbereidt in je eigen tempo en in je eigen tijd (digitaal), maar ook na de training als je digitaal de toepassing in de dagelijkse OR-praktijk begeleidt of ondersteunt.

SBI Formaat en digitaal leren

In het voorgaande heeft u kunnen lezen dat het digitale leren een grote meerwaarde heeft voor het leren en dat we dit niet moeten negeren. Verschillende trainers van SBI Formaat hebben zich al gespecialiseerd in het maken en verzorgen van digitale classrooms en webinars. Na de zomer wordt onze eerste interactieve digitale training aangeboden: WOR voor beginners. Deze training van 1,5 uur wordt gegeven op een vaststaand tijdstip, en u kunt dit volgen op een eigen gekozen plek achter uw eigen PC of laptop. Dit betekent dus geen reistijd meer.

Maar dat is niet het enige! De komende jaren gaan we steeds meer trainingen blended vormgeven. Dit betekent een hoger leerrendement, geen losse trainingen meer, maar een continue leerproces, veel meer individuele begeleiding en leren op maat.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:

Brigitte Diderich: brigitte.diderich@sbiformaat.nl, 06-52599037
Maayke Somers: maayke.somers@sbiformaat.nl, 06-52599002

Een deel van ons nieuwe aanbod: WOR voor beginners, een interactie online workshop.