Leidinggeven aan de OR

Leidinggeven aan een ondernemingsraad heeft enerzijds kenmerken van leidinggeven zoals dat is in de gehele organisatie van toepassing is, maar is anderzijds ook weer verschillend omdat de OR een bijzonder samenwerkingsverband is. In de ondernemingsraad is geen sprake van een leidinggevende die hiërarchisch boven de ander staat.  De OR kiest een voorzitter en secretaris uit hun midden om op basis van gelijkheid leiding te geven aan het groepsproces. 

Op de omslag hebben we dit tot uitdrukking gebracht door het beeld van een boot met bemanning die aan het raften is op een wilde rivier. Wil de bemanning het parcours goed afleggen dan zullen ze goede afspraken moeten maken over hoe te handelen in verschillende situaties. Ook zullen ze een schipper moeten benoemen die de koers bewaakt en signalen geeft als er gehandeld moet worden als er plots een rots voor de boot opdoemt. 

Met dit boek willen de schrijvers voorzitters en secretarissen van een ondernemingsraad wegwijs maken in het leidinggeven aan een OR. Het boek neemt u onder andere mee langs de volgende onderwerpen:

  • de samenstelling en taken van het dagelijks bestuur;
  • het leiden van een vergadering en het besluitvormingsproces;
  • het opstellen van een agenda;
  • het maken van een verslag;
  • het coachen van het OR-team en het doorbreken van belemmerende patronen.

Het boek bevat een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en een aantal handige checklists. Het is een handig naslagwerk voor iedere vorzitter en secretaris van een OR. 

Dit boek kost €15 inclusief btw en verzendkosten binnen Nederland. Bestellen kan door een e-mail te sturen naar marketing@sbiformaat.nl.