Morgen

Ik ben ervan overtuigd dat een organisatieverandering alleen kans van slagen heeft als het lukt de medewerkers mee te krijgen in die verandering. Ik stimuleer bestuurders en ondernemingsraden om daar nu invulling aan te geven en zo bij te dragen aan de gewenste organisatiecultuur.

Vandaag

Sinds 2014 ben ik lid van de ondernemingsraad van onze eigen organisatie. Hierdoor ken ik de praktijk van ondernemingsraden van binnen en van buiten. Ik richt mij in mijn advieswerk erop de rol van de ondernemingsraad te versterken. Dit doe ik door het overleg van de OR met de bestuurder, de medewerkers en andere relevante spelers te bevorderen. Ik neem niet over, maar ondersteun de OR met kennis en ervaring. Ik werk vooral met ondernemingsraden in zorg, welzijn, overheid en woningcorporaties.

Gisteren

Ik ben sinds 2003 als organisatieadviseur werkzaam bij SBI Formaat. Vanaf 1997 was ik consulent aan de OR-Servicelijn en daarvoor was ik werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Hier deed ik mijn  eerste ervaring op met medezeggenschap. Mijn studie heb ik gevolgd  aan de Landbouw Universiteit en in 2009 heb ik bij het SIOO de opleiding Organisatieprofessional afgerond.

Mijn expertisegebieden zijn
  • Fusies
  • Medezeggenschap
  • Reorganisatie
  • Organisatie-ontwikkeling
  • Besluitvormingsproces

Waar nodig schakel ik een collega in als andere expertise wenselijk is.

Publicaties