De EU werkt aan een voorstel om in alle lidstaten vanuit de medewerkers een commissaris te benoemen. In Nederland zijn er richtlijnen en initiatieven om medewerkers meer te betrekken bij het bestuur van een organisatie. Kijk bijvoorbeeld naar de toezichthouder in de zorg die door de patiëntenraden is voorgedragen.  In een stakeholdersbenadering van governancevraagstukken zal de medewerker meer en meer betrokken worden.
Samen met NCD Academy, heeft SBI Formaat het programma ´Voordrachtcommissaris´ ontwikkeld. Met behulp van een onderzoek onder de relaties van SBI Formaat en de leden van NCD hebben we een praktisch programma uitgewerkt dat goed inzicht en overzicht geeft van de juridische en governance randvoorwaarden en de kritische succesfactoren bij het benoemen van een voordrachtcommissaris.

Op 7 september organiseren wij een pilot van dit programma waar we in verkorte vorm de diverse onderdelen van dit ontwikkelde programma presenteren. De focus van dit programma ligt op:

  • zaken juridisch kader
  • samenspel OR, RvB, RvC
  • aanpak, afstemming, kritische succesfactoren

Praktische informatie

Het evenement is op donderdag 7 september op Landgoed Zonheuvel in Doorn en duurt van 15.00-21.30 uur.
De toegangsprijs is € 95,-. Dit is voor het bijwonen van de sessie, inclusief diner.
Het programma is ontwikkeld voor bestuurders, commissarissen en toezichthouders die meer willen weten van de invoering van, werken met en waarde creëren met een voordrachtcommissaris functie in de RvC/RvT.

Meer informatie of direct aanmelden?

Neem contact op met Leontien van Honk-Romeijn via leontienvanhonk@ncd.nl of 088-623 2300.