onderzoek medezeggenschap sbi formaat

De SBI Formaat MonitOR is het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland. Met een uitgebreide vragenlijst onderzoeken we op vele terreinen de dagelijkse praktijk van ondernemingsraden (OR’s) en centrale ondernemingsraden (COR’s).


Iedereen die meedoet aan het onderzoek krijgt in het voorjaar een boekje met alle uitkomsten van het onderzoek. Doe mee en lees straks waar uw OR staat in verhouding tot andere OR’s. 

Update: inmiddels is het onderzoek gesloten.