De organisatie beschermt de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de medewerkers. De OR kan hier een belangrijke bijdrage leveren. U kent de werkvloer. U hoort signalen en u weet waar de knelpunten zitten. Het beleid rond Arbo, verzuim en reïntegratie komt tot stand in samenwerking met de OR. Uw gesprekspartners zijn onder meer: directie, HR, preventiemedewerker, leidinggevenden, bedrijfsarts en andere deskundigen. Veel OR-en hebben een aparte Arbo-commissie. Voor de OR-leden die zich met Arbo bezig houden is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van alle regelgeving op gebied van Arbo. Daarnaast is van belang dat u inzicht hebt in de tools en hulpmiddelen die succesvol zijn binnen uw branche.

Aan de slag met dit thema?

Maak hieronder uw keuze hoe wij u van dienst kunnen zijn. Ook kunt u hier de folder van het Expertiseteam Arbeid & Gezondheid downloaden. Wilt u liever persoonlijk geholpen worden? Bel dan 0343-473333 of neem direct contact op met een van onze adviseurs van het Team Arbeid & Gezondheid van SBI Formaat:

Van links naar rechts:

Carolina Verspuij: carolina.verspuij@sbiformaat.nl of 06-52599083
Nicole Pikkemaat: nicole.pikkemaat@sbiformaat.nl of 06-52599060
Alex Daems: alex.daems@sbiformaat.nl of 06-53996231
Wendy Roescher: wendy.roescher@sbiformaat.nl of 06-52599066

Maatwerktrainingen

Als u kiest voor een maatwerktraining op het gebied van Arbo en gezondheid, wordt deze gegeven door een trainer/adviseur die gespecialiseerd is op het terrein van Arbo. De inhoud van de training wordt afgestemd op uw wensen en op uw situatie. Zo’n maatwerktraining kan plaatsvinden voor de gehele OR, voor de Arbo-commissie van de OR of voor de Arbo-werkgroep van de organisatie. Aan deze training kunnen naast OR-leden ook andere betrokkenen deelnemen, bijvoorbeeld bestuurder, HR, preventiemedewerker.

Voorbeelden van onderwerpen die in maatwerktrainingen aan de orde komen zijn:

 • De RI&E en het plan van aanpak
 • Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MT0)
 • Verzuim en reïntegratie
 • Psychosociale arbeidsbelasting (werkstress)
 • Bevorderen van veiligheidscultuur
 • Duurzame inzetbaarheid

Naast deze inhoudelijke thema’s kunt u in maatwerktrainingen ook werken aan het functioneren van de Arbo-commissie. Daarbij gaat het om de werkwijze van de commissie en om de samenwerking tussen de leden.

Open trainingen & events

Wijzigingen Arbowet 2017

In de loop van 2017 treden de wijzigingen van de Arbowet in werking...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 04 juli 2017
Meer data:
 • 19 september 2017
Duur: 1 dag

Aan de slag met arbo

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 06 juli 2017
Meer data:
 • 16 november 2017
Duur: 1 dag

Basiscursus VGW

Deze training van legt de basis voor uw VGW-werk...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 28 augustus 2017
Meer data:
 • 14 september 2017 tot 15 september 2017
 • 09 oktober 2017 tot 10 oktober 2017
 • 09 november 2017 tot 10 november 2017
 • 11 december 2017 tot 12 december 2017
Duur: 2 dagen

Health and Safety policy (Engelstalig)

We start the day with an overview of...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 05 september 2017
Meer data:

Online module: Arbowet 2017

Wilt u meer meer weten over de Arbowet in 2017 en hoe u hiermee aan de slag kunt als OR, VGW(M)- of ...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 07 september 2017
Meer data:
 • 30 oktober 2017
 • 13 december 2017

Arbobeleid: RI&E en plan van aanpak

Na de cursusdag weet u welke rol u kunt spelen...
Thema: Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)
Eerstvolgende datum: 26 september 2017
Meer data:
 • 30 november 2017
Duur: 1 dag

Aanpak agressie en geweld

Jaarlijks worden in Nederland (te) veel medewerkers...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 26 september 2017
Meer data:
Duur: 1 dag

De rol van de OR bij ver- en nieuwbouwactiviteiten

Na afloop van deze cursus kunt u invloed uitoefenen op...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 03 oktober 2017
Meer data:
Duur: 1 dag

OR en ziekteverzuimbeleid

Ziekteverzuim kost geld! Hoe is het gesteld met...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 05 oktober 2017
Meer data:
Duur: 1 dag

Werkdruk te lijf!

Werkdruk, werkstress is een van de...
Thema: Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)
Eerstvolgende datum: 10 oktober 2017
Meer data:
Duur: 1 dag

Arbo en duurzame inzetbaarheid

Werknemers moeten langer...
Thema: Duurzame participatie (inzetbaarheid), Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 12 oktober 2017
Meer data:
Duur: 1 dag

Omgaan met ongewenst gedrag (PSA)

Ongewenst gedrag komt te vaak voor, vaker dan je denkt. Je kunt er...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 31 oktober 2017
Meer data:

Allround preventiemedewerker (basis)

In deze training legt u de basis voor uw werk... 
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 06 november 2017
Meer data:
Duur: 2 dagen

Werkstress en werkplezier

Verzuim door stress heeft Nederland bijna 800.000.000 euro gekost...
Thema: Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)
Eerstvolgende datum: 14 november 2017
Meer data:
Duur: 1 dag

Arbo voor gevorderden

U heeft basiskennis en enige jaren ervaring en u wilt...
Thema: Arbo & gezondheid
Eerstvolgende datum: 23 november 2017
Meer data:
Duur: 2 dagen

Basiscursus vertrouwenspersonen en klachtencommissies

Deze training is gericht op (nieuwe) vertrouwenspersonen en leden van klachtencommissies...
Thema: Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden
Eerstvolgende datum: 28 november 2017
Meer data:
Duur: 1 dag

Advies

Gezondheid en welbevinden van de medewerkers is de basis voor duurzame inzetbaarheid. Om dit te vergroten in uw organisatie heeft u de juiste kennis en een effectieve aanpak nodig. De adviseurs van het expertise team Arbeid & Gezondheid van SBI Formaat hebben veel kennis en ervaring op dit gebied. Wij kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij het opzetten van een (nieuwe) veiligheidsbeleid, bij de aanpak van werkstress en het beoordelen van uw verzuimbeleid. Wij doen dat samen met OR-, VGWM-commissie, P&O, preventiemedewerker(s), … met het idee samen bereik je meer. Want ons uitgangspunt is dat je met samenwerking het beste resultaat boekt. Hierbij staat aandacht voor elkaars belangen, weerstanden en wensen centraal. Onze insteek is een praktische aanpak om te komen tot het gewenste resultaat.

Voorbeelden van thema’s waarover we u kunnen adviseren

 • Arbobeleid
 • Beleid inzake werkstress/werkdruk, pesten, intimidatie, agressie en geweld (psychosociale arbeidsbelasting)
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende plan van aanpak
 • Verzuim- en re-integratiebeleid en arbodienstverlening
 • Ver- en nieuwbouw
 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Werktijden en flexibel roosteren
 • Het nieuwe werken, anders werken en arbo
 • Nieuwbouw/verbouw
 • Veiligheidsbewustzijn

Coaching

Naar aanleiding van Arbo-vraagstukken, kunt u kiezen voor coaching. Vooral coaching van uw OR-team of Arbo-commissie (teamcoaching) ligt hierbij voor de hand. Hierbij helpt een ervaren coach u met het op tafel krijgen van relevante vragen en knelpunten en het uitzetten van bijpassende acties vanuit de medezeggenschap. Ook begeleiding van projecten waarin medezeggenschap, HR en directie samen met veiligheid, gezondheid en welzijn aan de slag gaan, kunnen goed door een coach begeleid worden.

E-learning

Online leren: Arbowet 2017

Meer weten over de Arbowet in 2017 en hoe u hiermee aan de slag kunt als OR, VGW(M)- of arbocommissie? In een onlinesessie van 2 uur laten we u kennismaken met de hoofdpunten van de arbowetgeving en maken we meteen de vertaalslag naar de situatie in uw eigen bedrijf en de rol van de medezeggenschap. Deze virtual classroom is interactief: u kunt direct vragen stellen aan de gespecialiseerde trainer Arbeid & Gezondheid, op andere deelnemers reageren en u krijgt praktische opdrachten waarbij u in gaat op de praktijk in uw eigen organisatie.

Dit nieuwe aanbod van SBI Formaat kunt u volgen waar u maar wilt; op kantoor, thuis of vanaf een andere locatie. Zolang u maar de beschikking hebt over een rustige werkplek, een laptop/tablet/pc en een goede internet-/telefoonverbinding. Voor deze online module hoeft u geen whizzkid op het gebied van computers te zijn. Vooraf krijgt u een omschrijving, waarmee u eenvoudig aan de slag kunt.

Met een groep van maximaal 12 deelnemers gaat u aan de slag, begeleid door een trainer en een facilitator. U kunt zich inschrijven op verschillende data en tijdstippen. Voor het overzicht van de cursusdata, klikt u op de onderstaande button 'Aanmelden'.

Online arbo-module op maat of blended leren

Wilt u deze arbo-module speciaal voor uw OR of VGWM-commissie? Natuurlijk is dat mogelijk. Neemt u dan contact op met de afdeling themadagen van SBI Formaat via themadagen@sbiformaat.nl of 0343 473 302.

Of wilt u meer weten over blended leren of online leren onderdeel maken van het opleidingsaanbod van de OR? Lees meer in het artikel Blended learning en e-learning of neem contact op met onze online specialisten Brigitte Diderich (brigitte.diderich@sbiformaat.nl / 06 525 99 037) of Maayke Somers (maayke.somers@sbiformaat.nl / 06 525 99 002).