Eind 2015, begin 2016 heeft de SBI Formaat MonitOR online gestaan. Een vragenlijst waarmee medezeggenschappers konden deelnemen aan het grootste onderzoek naar de stand van de medezeggenschap in Nederland. De MonitOR geeft een gedetailleerd en omvattend beeld van de dagelijkse praktijk van het functioneren van ondernemingsraden en centrale ondernemingsraden in Nederland in al zijn aspecten.

Als grootste opleidingsinstituut voor medezeggenschap wil SBI Formaat met dit onderzoek haar expertise verder ontwikkelen en voeden. We vinden het belangrijk om over de praktijk van de medezeggenschap actuele kennis te vergaren en te delen. Op deze wijze hopen we onze ondersteuning van ondernemingsraden te kunnen versterken en de medezeggenschappers zelf te sterken in hun OR-werk.

Wat zijn trends en thema’s voor de medezeggenschap in Nederland?  Met welke onderwerpen houden ondernemingsraden zich vooral bezig en zitten hier verschuivingen in? Hoe worden OR’s in de praktijk bij besluitvorming betrokken en in hoeverre maken zij gebruik van hun rechten en bevoegdheden? Verder zijn we benieuwd naar de mening van OR-leden over aanpassing van de WOR en of vernieuwing van de medezeggenschap wenselijk of nodig is. Mogelijk zijn er op dit punt verschillen tussen jongeren en ouderen. Een ander onderzoekspunt is de relatie van de OR met de toezichthouder/het toezichthoudend orgaan van de organisatie.
Uiteindelijk gaat het om de toegevoegde waarde van de medezeggenschap voor de organisatie en het draagvlak voor de OR van de medewerkers die hij vertegenwoordigt. Uiteraard onderzoeken we ook de relatie tussen het OR-lidmaatschap en de persoonlijke ontwikkeling van het OR-lid.  

In een aantal persberichten is vanaf 21 maart 2016 de onderzoeksresultaten bekend gemaakt. Deze persberichten vindt u hiernaast.
Alle onderzoeksresultaten zijn te lezen in het boek SBI Formaat MonitOR 2015-2016. Dit boek is 28 juni 2016 officieel overhandigd aan Mariette Hamer, voorzitter van de SER. Meer informatie lezen over het boek of het boek bestellen kan op deze pagina

Meer informatie over het onderzoek of het boek bestellen?

SBI Formaat
0343 - 47 33 33
info@sbiformaat.nl
Inhoudelijke vragen:
dr John Snel 06 - 525 99 070 of john.snel@sbiformaat.nl  
Opzet van het onderzoek:
Sido Groenland 06 – 22601842 of sido.groenland@sbiformaat.nl
Marketing/publiciteit:
Luigi Mascini: 06 – 525 99 040 of luigi.mascini@sbiformaat.nl