De nieuwe Wet Huis voor Klokkenluiders

Onderzoek toont aan dat in veel organisaties misstanden voorkomen, zoals fraude/diefstal, mismanagement, pesterijen of gevaar voor gezondheid, veiligheid of milieu. Duidelijk is ook dat in het verleden niet zo goed werd omgesprongen met klokkenluiders. Door de nieuwe wet moeten melders van dit soort misstanden beter worden beschermd.

De nieuwe wet Huis voor Klokkenluiders is op 1 juli 2016 in werking getreden. De klokkenluidersregeling is nu verplicht voor alle organisaties met meer dan 50 werknemers en de ondernemingsraad speelt hierin een belangrijke rol. De OR heeft namelijk instemmingsrecht op het inrichten van een interne procedure/meldregeling en heeft ook een rol bij toetsing op de naleving hiervan.

Na deze middag bent u op de hoogte van de inhoud van de Wet Huis voor Klokkenluiders, de verplichte meldregeling, de rol van de OR en de vertrouwenspersonen. U kunt met de OR aan de slag.

Lees meer over het onderwerp in het artikel Wat een preventiemedewerker doet met de Wet Huis voor Klokkenluiders, geschreven door Nicole Pikkemaat van SBI Formaat.

Programma

13:00 - 13:15

 • Ontvangst met een hapje

13:15 - 13:20

 • Start actualiteitencollege Klokkenluidersregeling

13:20 - 14:20

 • Inleiding Klokkenluidersregeling

  Een adviseur van het Huis voor Klokkenluiders vertelt over de Wet Huis voor Klokkenluiders, de verplichte meldregeling, de rol van de OR en de eerste ervaringen uit de praktijk.

14:20 - 14:30

 • Pauze

14:30 - 15:25

 • De Klokkenluidersregeling in uw (OR-)praktijk

  Een goede aangepaste interne meldregeling wordt verplicht voor alle organisaties met meer dan 50 werknemers. De OR heeft instemmingsrecht over de invoering van de nieuwe interne regeling en kan dus een belangrijke stempel drukken op de inhoud. Hoe gaat u hier het beste mee om? Na deze inleiding kunt u aan de slag.

15:25 - 15:35

 • Pauze

15:35 - 16:30

 • De rollen en werkwijze van de vertrouwenspersoon

  Mariska Pikaart en Nicole Pikkemaat, twee ervaren trainers/adviseurs van SBI Formaat, nemen met u de verschillende rollen van de vertrouwenspersonen met u door. En wat betekent de nieuwe wetgeving voor de werkwijze van de vertrouwenspersonen?

  Daarnaast zal Geert Vermeulen vertellen over zijn ervaringen tijdens de coördineren van de klokkenluidersregeling bij 2 grote internationale organisaties, Damco en Aon EMEA. Klokkenluiders hebben sindsdien een speciale plek in zijn hart gekregen.
  Geert Vermeulen is op dit moment werkzaam als zelfstandig adviseur bij ECMC en is oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers.

16:30 - 17:00

 • Afsluiting en borrel

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300