Creatief denken

Wilt u innovatief zijn, kansen zien en buiten de gebaande paden denken? Creatief denken is erop gericht anders en slimmer te denken en zo nieuwe ideeën te genereren.

In deze training van SBI Formaat leert u vaste patronen te doorbreken. Door het inzetten van verschillende technieken creeert u, individueel of samen met anderen, succesvolle oplossingen die gericht zijn op de dagelijkse OR-praktijk.

 

Programma

9:45 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst deelnemers, koffie en thee staan voor u klaar.

10:00 - 12:30

 • Start van de training
  • Uitleg van het verloop van de dag.
  • Kennismaking.

  Creatief denken; een introductie

  U krijgt een introductie over het creatief denken. Hierna zult u een aantal oefeningen
  doen om vast in de stemming te geraken. Vervolgens krijgt u uitleg over het creatieve
  proces.

  Inventariseren van een vraagstelling uit de OR praktijk (voorbereidingsopdracht)
  U kunt hier uw probleem of vraag uit uw praktijk inbrengen waar wij als groep via
  creatief denken oplossingen voor gaan bedenken. We maken een keus met welke
  vraag we aan de slag gaan. "Hoe kunnen wij…"

  Ideeënverzameling rondom gekozen vraagstelling.

  Na een korte uitleg van de spelrels gaan we aan de slag met de eerste
  ideeënverzameling. Vervolgens zetten we een aantal creatieve technieken in om de
  stroom van ideeën te bevorderen. Het doel van de ochtend is om te komen tot zoveel
  mogelijk originele ideeën.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Vervolg Ideeënverzameling

  Selectie van vernieuwende en uitvoerbare ideeën. Uit de veelheid van ideeën maken we een selectie die we in een matrix plaatsen. Deze noemen we de COCD-box. Vervolgens werken we een aantal geselecteerde ideeën uit. Dit wordt een praktisch toepasbaar actieplan.

16:15 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training