Effectief beïnvloeden

U zet zich voor 100% in voor het OR-werk, maar het levert zo weinig op! Het lijkt wel of u nauwelijks invloed heeft! Dit kan veranderen door uw energie en tijd te richten op dié zaken waar u wel invloed op kunt uitoefenen.

Tijdens de training van SBI Formaat leert u hoe u uw invloed kunt vergroten en waar de grenzen liggen. Door de 7 leiderschapsprincipes van Covey toe te passen krijgt u inzicht in uw passie, invloed en durf om succes te boeken. Aan de hand van casussen oefent u nieuwe vaardigheden. Uiteindelijk kunt u en uw ondernemingsraad (OR) meer resultaat behalen!

Certificaat

In deze cursus werkt u aan de competenties ‘organisatiesensitiviteit’ en 'onderhandelen'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:30

 • Start van de training
  • Kennismaken.
  • Huishoudelijke mededelingen.
  • Inventarisatie van leerdoelen.

  De beste stuurlui... dat zijn jullie zelf!

  Welke uitspraken passen het beste bij jou? Zeg je regelmatig: "Ik kan er niets aan doen" of "Zo ben ik nu eenmaal" of "Dat kan ik niet". Of zeg je vooral dingen als: "Laat ik eens kijken wat er mogelijk is" of "Misschien kan ik dat ook anders doen" of "Ik bepaal zelf wel hoe ik me voel". Erger je je snel aan zaken waar je geen invloed op hebt of richt je je aandacht vooral op je eigen gedrag en je eigen gedachten? Kortom: ben je vooral reactief of vooral proactief? Jullie hebben in het OR-werk allemaal te maken met zaken en personen, die wel invloed op ons hebben, maar waar we geen controle op kunnen uitoefenen. Covey noemt dat de cirkel van betrokkenheid. Binnen die cirkel ligt een tweede cirkel: de cirkel van invloed, zaken waar we mee te maken hebben en waar we wel de baas over zijn: ons eigen gedrag en onze eigen invloed. In dit onderdeel gaan we kijken welke betekenis deze cirkels voor jou hebben.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:30

 • Beginnen met het einde voor ogen!

  Beginnen met het einde voor ogen betekent dat je in de OR kijkt waar je aan het einde van de zittingstermijn wilt uitkomen. In een snel veranderende wereld is dat soms niet gemakkelijk. En toch is het mogelijk! Hoe? Dat gaan we vanmiddag ontdekken!  Want: Je bepaalt je eigen lot in je OR-werk of iemand anders doet het voor je!

16:30 - 17:00

 • Pauze en snack

17:00 - 19:30

 • Je kunt tijd niet managen, alleen je eigen gedrag

  Dit is nogal een uitspraak, zul je misschien denken. Maar in de praktijk blijkt dat als je een keuze maakt, je altijd tijd te kort hebt. Hoe zorg je ervoor dat je de belangrijkste dingen niet de dupe laat worden van allerlei urgente, maar ook onbelangrijke dingen? Keuzes maken…. En dat begint met een focus. Bedenk dat “nee zeggen” tegen het ene in feite “ja zeggen” tegen belangrijkere dingen is.

19:30 - 19:40

 • Afsluiting van de eerste trainingsdag met aansluitend diner
Dag 2

9:30 - 12:00

 • Denken in termen van winnen-winnen !

  Gisteren hebben we de twee eigenschappen in de vingers gekregen die gericht zijn op jouw persoonlijk stuurmanschap en hebben we aan het einde van de dag een brug gemaakt naar de eigenschappen die gericht zijn op het samenwerken met de overlegpartner. Echte samenwerking wordt geboren als je niet denkt in termen van winnen of verliezen, maar van gezamenlijk winnen. In het OR-werk is er, zowel tussen OR-leden onderling als tussen de OR en de overlegpartner(s) een relatie van wederzijdse afhankelijkheid en dan is een goed uitgangspunt om te streven naar een afspraak waarbij beide partijen winnen. Dit betekent dat je niet onderhandelt op basis van standpunten, maar op basis van criteria die voor beide partijen van belang zijn. Denken in termen van alternatieven in plaats van vaststaande oplossingen is ook van belang in het kader van win-win. Vanmorgen gaan we met deze manier van samenwerken oefenen aan de hand van een OR-casus.

  Hierop aansluitend gaan we meteen verder met het volgende principe van Covey:

  Eerst begrijpen en dan begrepen worden!

  In dit onderdeel gaat het erom vaardigheden te oefenen die maken dat we elkaar werkelijk begrijpen. Dit betekent volgens Covey: luisteren met je gevoel en  jezelf echt verplaatsen in de ander. Tijdens de oefeningen kijken we wat je tegen komt en oefen je  gedrag dat bijdraagt aan het thema van dit dagdeel. 

12:00 - 13:00

 • Pauze en lunch

13:00 - 14:00

 • Maak gebruik van de onderlinge verschillen die er zijn: synergie!

  Deze eigenschap die Covey benoemt is verbonden met name verbonden met creativiteit. Alleen krijgen we zo weinig gedaan; samen zo veel. Bij het zoeken naar antwoorden op vraagstukken leren we tijdens dit onderdeel kijken naar wat ons hierbij bindt en  tegelijkertijd creatief gebruik te maken van de verschillen. We oefenen in het maken van een actieplan om tot synergie te komen. 

14:00 - 15:00

 • Houd de zaag scherp!

  De OR formuleert de voornemens voor de komende tijd.  Die voornemens zijn zo concreet mogelijk. Dus: Ik ga effectief beïnvloeden in het OR-werk door…., waarbij je expliciet het gedrag benoemt dat je gaat oefenen. Deze voornemens worden nog getoetst door een advocaat van de duivel om ervoor te zorgen dat et niet alleen bij voornemens blijft!

15:00 - 15:30

 • Afronding en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500