Effectief onderhandelen

Een ondernemingsraad moet kunnen onderhandelen. Bijvoorbeeld over belangrijke onderwerpen, zoals arbeidsvoorwaarden, faciliteiten van de OR en voorwaarden voor het geven van instemming of positief advies. Onderhandelen is een ingewikkelde vaardigheid. Om te onderhandelen moet u tegelijk vasthoudend en creatief zijn, moet u de sfeer goed houden en voor uw belangen opkomen. Effectief onderhandelen is te leren. Na een goede voorbereiding is het belangrijk dat u inspeelt op de reactie van uw bestuurder en goed samenwerkt als team. In deze cursus besteden we aandacht aan al deze zaken. U leert hoe u resultaten kunt boeken die bevredigend zijn voor OR en voor bestuurder.

Na deze training kent u de theorie rondom onderhandelen, hebt u inzicht in het onderhandelingsproces en is uw vaardigheid als onderhandelaar toegenomen.

U weet waar u op moet letten bij de voorbereiding van een onderhandeling. Daarnaast kunt u voor uw belangen opkomen zonder de goede relatie in gevaar te brengen en u weet u hoe u te werk moet gaan bij het zoeken naar oplossingen die voor beide partijen bevredigend zijn. U heeft nieuwe technieken aangeleerd om in te spelen op lastige vragen, de sfeer aan tafel te beïnvloeden en de aandacht van toehoorders vast te houden. Verder hebt u inzicht in wat u goed doet en wat u nog kunt verbeteren als onderhandelaar. Uw zelfvertrouwen aan de onderhandelingstafel is toegenomen.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 10:15

 • Afhandelen van organisatorische zaken

  Introductie programma

10:15 - 12:30

 • Principes van onderhandelingen

  Vaak wordt gevraagd naar ‘trucjes’ als het gaat om het behalen van resultaat tijdens onderhandelingen. Succesvolle onderhandelaars kenmerken zich echter niet door het gebruik van trucs, maar door het hanteren van enkele belangrijke principes. Daarom besteden we eerst aandacht aan deze principes.

  Na deze ochtend kent u het verschil tussen standpunten en belangen. U hebt geoefend met het presenteren van uw eigen belangen en het achterhalen van de belangen van de ander. Ten slotte kunt u meerdere oplossingen voor een probleem bedenken.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:00

 • Het interactiemodel 'De Roos van Leary'

  Het beste resultaat wordt gehaald door in de interactie met uw overlegpartner zó te communiceren, dat u invloed heeft én de relatie goed houdt. De Roos van Leary is een interactiemodel dat de relatie tussen invloed en acceptatie blootlegt.

  Na dit deel heeft u geoefend met het beschrijven van non-verbaal gedrag, kent u de werking van De Roos van Leary en heeft u meer mogelijkheden tot uw beschikking om invloed uit te oefenen.

16:00 - 17:00

 • Pauze en snack

17:00 - 19:50

 • Vervolg: 'Het interactiemodel 'De Roos van Leary'

19:50 - 20:00

 • Afsluiting van de eerste cursusdag met aansluitend diner
Dag 2

9:00 - 12:30

 • Het voorbereiden van een overleg/onderhandeling

  U hebt tijdens de eerste dag geleerd wat essentieel is als het om onderhandelen gaat. Een succesvolle onderhandelaar besteedt veel tijd aan de voorbereiding van een onderhandeling. Tijdens de voorbereiding bedenkt u wat u allemaal kunt tegenkomen tijdens het onderhandelingsproces.

  Na dit dagdeel heeft u inzicht in uw eigen onderhandelingsstijl en weet hoe u die kunt benutten in een overlegvergadering. Daarnaast ontwikkelt u een strategie voor een overlegsituatie met uw bestuurder.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 16:20

 • Lastige momenten tijdens het overleg met uw bestuurder

  En dan gaat u het gesprek aan. U hebt zich op alles voorbereid en toch leert de praktijk u dat u tijdens onderhandelingen voor onverwachte situaties komt te staan.

  Tijdens deze middag ervaart u welke reacties uw gedrag oproept bij uw bestuurder en heeft u geëxperimenteerd met andere vormen van gedrag. Verder heeft u geleerd om te gaan met trucs in een onderhandeling.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting van de cursus