Strategisch sterker: Leergang Strategisch sturing geven aan de OR

U bent een actief OR-lid en uw organisatie heeft met grote regelmaat te maken met ingrijpende veranderingen. Als OR wilt u meer grip krijgen op deze dynamiek en ontwikkelingen mee sturing geven. De benodigde kennis en vaardigheden zijn niet automatisch in elke ondernemingsraad aanwezig. Daarom is de leergang ‘Strategisch sturing geven’ voor OR-leden ontwikkeld.

Wat?

In deze praktijkgerichte leergang krijgt u theorie en vaardigheden aangereikt om als ondernemingsraad strategisch te kunnen handelen. Daarvoor behandelen we in het basistraject luistervaardigheden, strategische gespreksvoering en principieel onderhandelen.
In het verdiepingstraject gaan we in op strategisch meedenken en de kwaliteit van het besluitvormingsproces. Op basis van persoonlijke doelen wordt een verdiepingsprogramma aangeboden met praktijkgerichte workshops. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van gevoel voor verhoudingen, netwerken, invloed uitoefenen, formeel gedrag versus informeel gedrag. Wij werken tussendoor met huiswerkopdrachten en intervisie en elke deelnemer past de theorie toe op een casus uit de eigen OR en maakt hiervan een verslag.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor OR-leden die de motor van de ondernemingsraad kunnen en willen zijn. Mensen die de ondernemingsraad een krachtige impuls geven om uit te groeien tot een OR die gewaagd is aan de bestuurder. In de leergang verwerven deze OR-leden de kwaliteiten die nodig zijn om de OR op een hoger strategisch plan te brengen.

Deze OR-leden:

 • Zijn door de OR voorgedragen om de leergang te volgen en worden daarbij gesteund door de bestuurder;
 • Hebben de ambitie een voortrekker te zijn bijvoorbeeld als voorzitter, lid van het dagelijks bestuur of commissievoorzitter;
 • Hebben MBO-plus of HBO-denkniveau.

Opzet van de leergang en cursusdata

De leergang bestaat uit ongeveer 25 dagdelen aan bijeenkomsten en heeft een looptijd van een jaar. Vaardigheidstrainingen op strategisch niveau worden afgewisseld met coaching gesprekken, intervisiebijeenkomsten en presentaties van praktijkcasussen uit uw eigen organisatie.

De leergang betekent voor u als deelnemer:

 • Beter toegerust zijn voor uw taak in de medezeggenschap;
 • (Meer) grip krijgen op ontwikkelingen binnen uw organisatie;
 • Mee sturing kunnen geven aan ontwikkelingen;
 • Verbreding van uw persoonlijke en professionele vaardigheden;
 • Vergroting van uw loopbaanmogelijkheden: u ontvangt het certificaat ‘Strategisch sturing geven aan de OR’, waarop uw nieuwe competenties zijn vermeld.

De leergang betekent voor de bestuurder van uw organisatie:

 • OR-leden die namens de ondernemingsraad bekwaam overleggen en onderhandelen over strategische vraagstukken in de organisatie;
 • Minder vertragingen en frustraties in de besluitvorming;
 • Betrokken OR-leden die door voorbeeldgedrag de hele OR inspireren;
 • Medewerkers met organisatiebewustzijn en gevoel voor verhoudingen die binnen de organisatie kunnen doorgroeien.

Deze leergang kunnen wij ook als maatwerktraining voor uw OR verzorgen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Titus Terwisscha van Scheltinga, trainer bij SBI Formaat: titus.terwisscha@sbiformaat.nl, tel. 06 - 525 99 074.

Quotes van deelnemers die u voorgingen:
1. “De leergang is best confronterend. Zo kreeg ik terug dat mijn gedrag op anderen soms een ander effect had, dan wat ik ermee wilde bereiken. Ik ben mij nu veel bewuster van mijn handelen. Ik kan ‘sturen’.”
2. “Ik voel mij enorm gesterkt door de leergang. Met name in situaties waarbij je concreet, als gesprekspartner van de bestuurder, meedenkt en adviezen aandraagt. Ik kan nu dingen, waarvan ik niet wist dat ik ze kon.”
3. “Ik werd me ervan bewust hoe frustrerend weinig invloed wij als OR uitoefenden op het strategisch beleidsniveau. Deze leergang geeft mij handvatten om daar binnen mijn eigen OR verandering in te brengen.”

Lees hier wat de leergang betekent voor u als deelnemer in de artikelen 'Hoe heeft de OR zich ontwikkeld en wat heeft de organisatie eraan?' en ´Wat FNV Formaat beloofde en wat ervan terecht kwam´ in ons relatiemagazine Meeting.

Wanneer en waar

Intakegesprekken
23 en 24 augustus 2017
Cursusdag 1 (3 dagdelen): Nulmeting competentieniveau
12 september 2017
Coaching (1 uur p.p.)
25 of 26 september 2017
Cursusdag 2 (3 dagdelen): Strategische gespreksvoering
10 oktober 2017
Coaching (1 uur p.p.)
30 of 31 oktober 2017
Cursusdag 3 (3 dagdelen): Principieel onderhandelen
14 november 2017
Intervisie (1 dagdeel per intervisiegroep)
27 november 2017
Cursusdag 4 (2 dagdelen): Strategisch meedenken
12 december 2017 
Intervisie op werkstuk (1 dagdeel per intervisiegroep)
19 december 2017
Cursusdag 5 (3 dagdelen): Strategisch meedenken
16 januari 2018 
Cursusdag 6 (2 dagdelen): Kwaliteit van het besluitvormingsproces
30 januari 2018 
Cursusdag 7 (3 dagdelen): Kwaliteit van het besluitvormingsproces
13 februari 2018
Intervisie (1 dagdeel per intervisiegroep)
6 maart 2018
Coaching op competentie-ontwikkeling (1 uur p.p.)
19 of 20 maart 2018
Cursusdag 8 (2 dagdelen): Komen tot resultaten als OR
3 april 2018 
Cursusdag 9 (3 dagdelen): Komen tot resultaten als OR
17 april 2018 
Coaching op werkstuk (1 uur p.p.)
23 of 24 april 2018
Eindpresentaties (1 uur p.p.)
28 of 29 mei 2018
Uitreiking certificaten
29 mei 2018