Masterclasses voor medezeggenschappers in de zorg in 2017

In 2016 is het boek ‘Medezeggenschap ’n Medicijn?’ verschenen over de ontwikkelingen in het huidige zorglandschap en de rol van de medezeggenschap daarin. Het is tevens de vraag die centraal staat in drie masterclasses die SBI Formaat en e-Democracy aanbieden in 2017.
Dagelijks is de zorg- en welzijnsector in het nieuws. Van der Valk wil zorghotels openen, big data helpen bij het bevorderen van transparantie en het thema seks moet onderwerp van gesprek zijn. Dat er zoveel nieuws is, is niet verwonderlijk. Het gaat immers om mensen, gezondheid en kwaliteit van leven. De masterclasses belichten de inhoudelijke ontwikkelingen en trends. Daarnaast worden de antwoorden verkend die organisaties en ook medezeggenschap daarop formuleren om relevant te zijn en te blijven.

Per masterclass zullen toonaangevende sprekers met kennis van zaken en/of concrete ervaringen u een beeld schetsen van de thematiek, de problematiek en mogelijke nieuwe denkrichtingen en handelingsperspectieven. De masterclasses starten altijd om 13.30 uur (geen files, geen after-lunch-dip) en duren tot ca. 16.30 uur met borrel na afloop om te netwerken. De masterclasses worden als serie aangeboden maar kunnen ook los worden gevolgd.

Doelgroep: OR-leden, ook HR, bestuurders etc.
Deelnemersbijdrage € 195  per masterclass

Masterclass - 20 juni  - Stand van de medezeggenschap

In de zorg zijn verschillende vormen van medezeggenschap opgetuigd. In deze masterclass schetsen we de kaders van cliëntenraad en ondernemingsraad als enige vormen met een wettelijke basis. Welke rechten zijn er om in de processen van verandering en ontwikkeling toegevoegde waarde te hebben. Veel organisaties voeren een vorm van zelfsturing en zelforganisatie in. De vraag is op welke wijze de medezeggenschap hier op in kan spelen. Deze masterclass gaat in op belangrijke aandachtspunten voor de medezeggenschap bij zelfsturing.
Met Jolande Janssen (De Voort Advocaten) en Coby Franken (SBI Formaat).

Masterclass - 19 september - Hoe kan het echt anders? Vernieuwing in de medezeggenschap

Vernieuwingen zijn van alle jaren. Continu zoeken we naar vormen en structuren die passen bij organisatie en de beoogde ontwikkeling. Aangezien de medezeggenschap niet stil kan zitten is het belangrijk te weten wat trefzekere vernieuwing is. In deze masterclass kijken we binnen en buiten de kaders wat mogelijk en wenselijk en uitdagend is.
Met Nephtis Brandsma (e-Democracy) en aansprekende voorbeelden uit de praktijk van dat moment.

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500