Nieuwe vormen van medezeggenschap 2017

Kom ook op 28 november en neem uw collega OR-leden mee: 3e, 4e, 5e deelnemer voor de helft van de prijs!

Medezeggenschap is in beweging. Organisaties veranderen, de rol en stijl van leidinggeven wijzigt en medewerkers willen en krijgen meer stem. Er wordt veel geëxperimenteerd en er zijn ook steeds meer inspirerende voorbeelden van hoe het anders kan. Vernieuwen doet men niet om het vernieuwen maar omdat er zichtbare knelpunten worden ervaren door bestuurder en OR, zoals weinig toegevoegde waarde, achter de feiten aanlopen, lege zetels, te weinig slagvaardig, weinig participatie/respons van de achterban en al helemaal geen participatie van de medewerkers bij medezeggenschap.

Het is tijd om de OR weer te laten doen waar die voor bedoeld is, namelijk zorgen voor inbreng van het medewerkersperspectief, invloed op goede besluitvorming en onafhankelijke tegenspraak. Een ding is zeker: we kunnen veel meer halen uit de medezeggenschap dan bestuurder en OR nu vaak doen. Hoe? Dat gaan we leren van elkaar en van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

SBI Formaat, marktleider in de medezeggenschap, ziet trends en ontwikkelingen maar ook succesvolle en inspirerende voorbeelden van vernieuwing in de praktijk. Op 28 november delen verschillende organisaties graag hun ervaringen over de ontwikkelingen in medezeggenschap met u.

Dit event is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij medezeggenschap en participatie in organisaties: leden van medezeggenschapsorganen, bestuurders, toezichthouders, HR-functionarissen en ambtelijk secretarissen.

Het event levert u:

 • Inzicht in noodzaak tot vernieuwing: waarom zou je?
 • Inspirerende praktijkvoorbeelden;
 • Concrete tools om vorm te geven aan vernieuwing.

De deelnemersbijdrage is exclusief 21% BTW.

Programma

9:30 - 10:00

 • Ontvangst

10:00 - 11:00

 • Opening en welkom

  Jos de Blok – Buurtzorg – over medezeggenschap zonder OR

  Buurtzorg heeft geen OR. De werknemers van Buurtzorg waarderen hun werkgever wel al jaren als beste werkgever van Nederland. We vragen Jos hoe hij dat doet, wat zijn visie is op goede medezeggenschap en waarom er geen OR is bij Buurtzorg.

11:00 - 11:20

 • Pauze

11:20 - 12:00

 • Meet & Greet met vernieuwers - toelichting en aftrap

  Er is vanaf nu de gelegenheid om kennis te maken met vijf vernieuwers in de praktijk. We volgen het concept van halen en brengen. U loopt verschillende voorbeelden langs van vernieuwingen in de praktijk. In een viertal korte sessies krijgt u een beeld van wat er anders is en kan. Door zelf kritische vragen te stelen, te reageren op de voorbeelden, feedback te geven en uw eigen ervaringen in te brengen krijgen de vernieuwers ook van u nieuwe ideeën en inspiratie.

  De volgende praktijkvernieuwers staan op dit moment genoteerd om te kunnen bezoeken (Hier komen nog aanvullingen op. Mocht u zelf als voorbeeld van vernieuwing een Meet & Greet willen doen dan kunt u zich ook hiervoor nog aanmelden):

  Prinsenstichting

  Prinsenstichting is een zorgorganisatie in ontwikkeling. Voor een traditionele manier van medezeggenschap bleek al snel geen plek meer te zijn. Een nieuwe weg werd ingeslagen met onder andere de participatiecirkel, de participatie-appen de ‘eigenwijze’ dagen. Organisch veranderen met als motto “Wij doen mee!”

  Vincent van Gogh

  Binnen Vincent van Gogh schaften ze de OR af en moesten deze weer instellen; zij blijven nieuwe werkwijzen ontwikkelen die net zo dynamisch zijn als de veranderingen in het huidige zorglandschap.

  A.S. Watson

  Voor de OR van deze landelijk werkende organisatie met een verspreide achterban was de achterbancommunicatie al jaren moeizaam. In 2016 kwam er bij A.S. Watson een omslag waarbij wordt gewerkt met ambassadeurs met een functieprofiel en competenties.

  WZUVeluwe

  De medezeggenschap van WZUVeluwe combineert een aantal verschillende vernieuwende trends tot een eigen zeer succesvolle mix met strategische en coördinerende OR-leden, projecten en ambassadeurs.

  Jarabee

  Vorig jaar lanceerden OR, directie en management van Jarabee een digitaal platform waarop de medewerkers in het vervolg zelf verantwoordelijk werden voor medezeggenschap.

12:05 - 12:45

 • Meet & Greet 2

12:45 - 13:45

 • Lunchpauze

13:45 - 14:25

 • Meet & Greet 3

14:30 - 15:10

 • Meet & Greet 4

15:10 - 15:25

 • Pauze

15:25 - 16:10

 • World Café: integratie en delen

  Voordat u naar huis gaat krijgt u van ons de gelegenheid samen met uw mede OR-leden of samen met anderen uw eerste stap en richting te bepalen.

  • Wat is uw urgentie van veranderen?
  • Wat sprak u zo bijzonder aan in de richting van de veranderingen?
  • Langs welke weg wil u graag veranderen en wat zou uw eerste stap zijn?
  • Welke succesfactoren zijn handig om te weten in het proces van verandering?

16:10 - 16:25

 • Afsluiting

16:25

 • Napraten en netwerken

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500