Van discussie naar dialoog

‘Hoe zorg ik dat de bestuurder en onze achterban ‘echt’ naar ons luisteren?’, ‘We voelen ons niet gelijkwaardig.’, ‘Hoe kunnen wij beter signalen oppikken uit onze achterban en bij onze bestuurder?’ ‘We worden niet serieus genomen…we komen er niet doorheen!’

Herkent u zich in deze vragen en gedachten? En leidt de huidige manier van communiceren niet tot de gewenste resultaten? Dan is de dialoog een uitkomst.

De dialoog is een gespreksvorm waarin ieders bijdrage even belangrijk is. Het is een vorm waar mensen zich in elkaars standpunten verplaatsen en tegenstellingen kunnen worden overbrugd. Een effectieve manier van communiceren om te komen tot nieuwe oplossingen en gedragen besluiten.

In deze training maakt u kennis met de dialoog als gespreksvorm. U leert de basisprincipes herkennen en reflecteert op het omgaan met tegenstellingen en uw eigen dialogische houding. U gaat met elkaar in dialoog en scoort uzelf op de dialogische meetlat. Tenslotte krijgt u inzicht in verschillende werkvormen (dialoogcirkel, worldcafé en speeddialoog), die u kunt inzetten in het overleg met de OR, uw bestuurder of de achterban.

Ziet u het belang van heldere communicatie binnen de OR, in het gesprek met de achterban en het overleg met de bestuurder? Dan is deze training iets voor u.

Programma

9:00 - 9:30

 • Ontvangst met koffie en thee

9:30 - 12:30

 • De dialoog

  Kenmerken van een dialoog

  Na een korte inventarisatie van verwachtingen gaat u aan de slag met een opdracht waarin u het verschil ervaart tussen een discussie en een dialoog. Vervolgens benoemen we de kenmerken van een dialoog, waarbij we ook aandacht besteden aan de verschillen tussen een vergadering en een dialoog. Tenslotte behandelen we verschillende vormen die u kunt inzetten binnen de OR, in het contact met de achterban of richting uw bestuurder.

  Na dit onderdeel:

  • Kent u het verschil tussen een dialoog en een discussie/vergadering;
  • Kent u de kenmerken van een dialoog;
  • Kunt u enkele vormen van dialoog benoemen.
    

  In dialoog

  U gaat in dialoog over een thema dat u raakt. Na de dialoog krijgt u de gelegenheid te reflecteren op uw dialogische houding. Wat ging goed en wat is lastig. U verdiept zich in enkele dialogische principes.

  Na het oefenen:

  • Bent u in staat uzelf te scoren op de dialogische meetlat;
  • Kunt u reflecteren op verschillende dialogische principes zoals oordeelvrij communiceren, gelijkwaardigheid, vertragen en persoonlijk spreken vanuit het hier en nu.

12:30 - 13:30

 • Lunch

13:30 - 16:50

 • In dialoog in uw dagelijkse praktijk

  U maakt een krachtenveld-analyse en constateert op welke plekken in de organisatie mensen ‘uit dialoog gaan’. U bedenkt oplossingen om discussie, langs elkaar heen praten of top-down communicatie om te buigen naar dialoog.

  U gaat aan de slag om de dialoog een plek te geven in uw dagelijkse praktijk. Waar ziet u een kans? En wat zijn de eerste stappen om de dialoog vorm te geven? Wat hebt u daarvoor nodig? De trainer helpt u op weg en geeft tips hoe u met een dialoog aan de slag kunt gaan.

  Na deze middag:

  • Kent u de ontsnappingen uit de dialoog van uzelf en kunt ontsnappingen benoemen van uw collega’s;
  • Bent u in staat om discussie om te buigen naar een dialoog;
  • Kunt u een dialoog vormgeven in uw dagelijkse (OR-)praktijk.

16:50 - 17:00

 • Afsluiting