Effectief vergaderen

Het deelnemen aan vergaderingen is een belangrijk onderdeel van uw werkzaamheden binnen de ondernemingsraad. In deze vergaderingen vindt de afstemming plaats van de activiteiten, waarmee u als OR-lid bezig bent. Vergaderen kan een uitdagende bezigheid zijn als u de kunst verstaat om elk agendapunt op een doelmatige manier te bespreken en af te sluiten met een resultaat. Daarbij is de betrokkenheid van alle deelnemers nodig. Na deze cursus weet u wat effectief vergaderen is en u ervaart hoe het is om volgens een specifieke vergadertechniek gezamenlijk tot besluiten te komen.

Inhoud

 • Wat is effectief vergaderen?
 • Voorbereiding van een vergadering.
 • Wijze van besluitvorming.
 • Discussie en argumentatie.
 • Rol en taken van de OR-voorzitter.

Werkvormen

Korte informatieblokken, individuele opdrachten, rollenspelen, uitwisseling van ervaringen.

Programma

9:45 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 10:30

 • Start van de training

  U krijgt informatie over de werkwijze, inhoud en huishoudelijke afspraken van vandaag. We maken kennis met elkaar aan de hand van uw leerdoel.

10:30 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Wat is effectief vergaderen?

  Wil een vergadering effectief zijn, dan moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. We bespreken deze criteria en doen een oefening, waarin u onderzoekt hoe de vergadering(en) uit uw eigen praktijk verlopen.

  De voorbereiding van een vergadering

  Voor elke vergadering, of die nu een uur of een dag duurt, is een voorbereiding van alle deelnemers nodig. Het verslag van de vorige vergadering, de agenda en de meegezonden stukken komen in dit programmaonderdeel aan bod. Tevens bespreken we de rol en taken van de OR-voorzitter en secretaris.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Middagprogramma

  Wijze van besluitvorming

  Deelnemers aan een vergadering moeten de reden weten waarom een punt op de agenda staat. We bespreken de verschillende doelen van agendapunten:

  • Beeldvorming (ter informatie).
  • Oordeelsvorming (meningsvorming).
  • Besluitvorming.

  Discussie en argumentatie

  Als er discussie plaatsvindt in een vergadersituatie dan is het van belang dat u kunt argumenteren. Met argumenten maakt u duidelijk waarom u iets vindt of wilt en probeert u uw standpunten aantrekkelijk te maken. Na een korte inleiding een gezamenlijke oefening waarin u leert een maatregel te onderbouwen met een argumentatie. In dit middaggedeelte oefenen we met vergadersituaties aan de hand van bovengenoemd BOB-model. Op deze wijze maken we ‘vergaderknelpunten’ zichtbaar en bespreken we de effectiviteit van dit model.

  Tips

  Gedurende deze cursusdag krijgt u tips over effectief vergadergedrag.

16:15 - 16:30

 • Terugblik, evaluatie en einde van de training

  Vanmorgen heeft u uw leerpunten geformuleerd. We wisselen uit wat u over u zelf te weten bent gekomen en hoe en waarmee u verder gaat.