Roosteren

Werken wanneer het de organisatie én de medewerker uitkomt. Natuurlijk moet dat gebeuren binnen vastgestelde en gezonde condities. De ultieme vorm hiervan is zelfroosteren; de medewerkers hebben maximaal zeggenschap over hun rooster. Ervaringen uit de praktijk wijzen uit dat het ziekteverzuim en het aantal overuren significant daalt. Verder toont onderzoek aan dat mensen, die zeggenschap hebben over hun eigen werktijden gemotiveerder, creatiever en productiever zijn.

Is uw organisatie van plan een vorm van zelfroosteren in te voeren? Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. Deze themamiddag helpt daarbij.

De middag is in eerste instantie bedoeld voor medezeggenschapsleden, maar het is zeer de moeite waard om uw roosterspecialist of functionaris belast met roosterwerkzaamheden mee te nemen.

Doelstellingen van deze themamiddag

Na deze middag:

 • Kent u de mogelijkheden, vormen en praktijkvoorbeelden van zelfroosteren.
 • Kunt u bepalen of en zo ja, welke vorm(en) van zelfroosteren passen bij uw organisatie.
 • Weet u waar u aan moet denken bij de voorbereiding, de invoering en uitvoering van zelfroosteren.
 • Kent u de rechten en mogelijkheden van de medezeggenschap en de rol in het overleg met zowel de bestuurder als de achterban.

Werkwijze

Gedurende deze dag wordt gewerkt met informatieblokken, afgewisseld met discussie, individuele opdrachten en checklijsten om het werktijdenbeleid van uw organisatie te beoordelen. Dit zetten we vervolgens om in bruikbare ideeën om in uw organisatie mee aan de slag te gaan.

Bekijk hier het artikel Zelfroosteren het verkennen waard, geschreven door Nicole Pikkemaat.

Programma

13:00 - 13:15

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

13:30 - 15:45

 • Aanvang middagprogramma

  Opstart, toelichting programma en kennismaking.

  Thema 1: zelfroosteren

  De mogelijkheden, spelregels en voorwaarden voor een succesvolle invoering. In een inleiding worden de volgende facetten doorgenomen:

  • De mogelijkheden en vormen van zelfroosteren.
  • Het belang van voorwaarden en spelregels en de variaties hierin.
  • Voorwaarden voor een succesvolle invoering.
  • Tussentijds bepaalt u aan de hand van opdrachten hoe u staat op de ‘ladder van zelfroosteren’ en welke vorm van zelfroosteren past bij uw organisatie.

15:45 - 16:30

 • Thema 2: De rol van de medezeggenschap

  De rol van de medezeggenschap kan veranderen bij de keuze voor flexibel roosteren. Als bijvoorbeeld gekozen wordt voor zelfroosteren, dan is een roosterwijziging waarvoor instemmingsrecht geldt niet meer vanzelfsprekend. Waar moet de medezeggenschap dan op letten? In een inleiding wordt ingegaan op de van belang zijnde rechten en de (veranderende) rol van de medezeggenschap.

16:30 - 16:45

 • Afsluiting van de middag met aansluitend een borrel

  Evaluatie en afsluiting van de middag.

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300