Ondernemingsraden hebben er mee te maken: een reorganisatie, fusie of overname. In allerlei sectoren komen deze zaken voor. Van overheid tot zakelijke dienstverlening en van industrie tot zorgsector. De OR ontvangt een adviesaanvraag en het blijkt dat er een sociaal plan moet komen. Bijvoorbeeld omdat er veel functies wijzigen, omdat het bedrijf zal verhuizen of omdat er ontslagen zullen vallen.

Wie gaat dat Sociaal Plan afsluiten?
Tot voor enkele jaren terug was het antwoord hierop duidelijk: de vakbonden. Als SBI Formaat zien we de trend dat steeds meer werkgevers hier een taak voor de ondernemingsraad zien. “Jullie zijn immers de vertegenwoordigers van ál het personeel!” Wat te doen als OR? Zomaar even een sociaal plan opstellen volgens regels waar je niet mee bekend bent is niet niks. En hoe zit het met de rechten van de collega’s die moeten vertrekken; hoe wordt vastgesteld wie ontslagen wordt en hoe zit dat nu met die transitievergoeding, moeten we daarover onderhandelen? En soms wordt echt aan de ondernemingsraad gevraagd om maar even te tekenen bij het kruisje. Kortom zaken die om grote belangen gaan en waar je als ondernemingsraad zorgvuldig in wilt handelen.

Vakbonden
Als vakbonden leden hebben binnen het bedrijf/de organisatie zullen ze geïnformeerd moeten worden door de werkgever over ophanden zijnde wijzigingen. Vaak is daarover iets geschreven in de (bedrijfs-)cao. En op het moment dat de bonden het overleg over het sociaal plan starten willen zij meestal ook een open overleg met de OR hebben. Op die manier krijgen de vakbondsbestuurders meer inzicht in de organisatie, in de adviesaanvraag en in hoe de OR de voorgestelde wijzigingen beoordeelt. Deze samenwerking tussen OR en bonden is van groot belang voor het goed verloop van een onderhandelingsproces. Op het moment dat de bonden een onderhandelingsresultaat hebben zullen ze dat voorleggen aan hun leden en kan de ondernemingsraad zijn inhoudelijk advies uitbrengen.

Geen vakbonden?
Maar wat als er helemaal geen cao is of helemaal geen vakbondsleden? En dus de bonden geen partij kunnen of willen zijn voor een sociaal plan? Ook dan moeten de gevolgen van een overname /reorganisatie of verhuizing voor het personeel geregeld worden. Dan kan het zijn dat de OR geen andere mogelijkheden heeft dan zelf te gaan onderhandelen over een sociaal plan.

Samen, maar in ieder geval nooit alleen.
Zijn er geen bonden waar de OR mee kan samenwerken om tot een goed en eventwichtig sociaal plan te komen zoek dan deskundigheid en schakel een adviseur in. Bedenk daarbij dat de bestuurder voorafgaand aan de adviesaanvraag hard aan het werk is geweest om tot die aanvraag te komen. En dat dat in 80% van de gevallen gebeurt met hulp van buitenaf. Ondersteuning door een werkgeversorganisatie is normaal, maar vaak worden juristen en accountants ingeschakeld. Om een goede en sterke gesprekspartner te zijn is het verstandig ervoor te zorgen dat de OR er niet alleen voor staat. De adviseurs van SBI Formaat kunnen hierin bijstaan. Kijk op deze pagina voor meer informatie.