In gesprek over stress

Stress heeft negatieve effecten op iedereen: de medewerker, de sociale omgeving, collega’s en de organisatie. Het is dus in ieders belang dat we de stressreacties goed herkennen en daarop reageren. Maar hoe pak je dat aan?

Aandacht voor stresspreventie

Er komt steeds meer aandacht voor stresspreventie. De omvang van het probleem is ook erg toegenomen. Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts. Volgens de beroepsziektemeldingen uit 2016 valt ruim 40 procent van alle meldingen in de categorie psychische beroepsziekte en het aantal blijft toenemen. Daarnaast zijn er financiële prikkels die de werkgever dwingen om stress te voorkomen, zoals twee jaar loondoorbetaling en de WIA. De werkgever wordt ook geprikkeld door jurisprudentie. Claims van tegen de € 100.000,- op grond van burn-out klachten zijn niet ongewoon. Volgens de Arbowet moet de werkgever een beleid voeren ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Psychosociale arbeidsbelasting omvat de thema’s seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk die stress teweegbrengen. De inspectie SZW, controleur van de Arbowet, neemt stress mee in haar handhavingsbeleid. Wil je weten waar de Inspectie allemaal op let, doe dan de zelfinspectie werkdruk.....

Klik op de afbeelding hieronder om verder te lezen.

Kijk ook op onze pagina Week van de werkstress.