Op 1 juli is zowel de Arbowet als het Arbobesluit gewijzigd. Met als meest opvallende wijzigingen het instemmingsrecht op de persoon van de preventiemedewerker en het verplichte basiscontract met de arbodienstverlener met daarin o.a. meer aandacht voor preventie, het recht van de medewerker op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. In het Arbobesluit worden de afspraken in de Arbowet over de second opinion en de klachtenregeling nader uitgewerkt.
Uitgebreide informatie hierover kun je vinden in de artikelen ‘De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden’ en ‘Hoe de second opinion in de nieuwe Arbowet werkt’ die ik schreef voor werkenveiligheid.nl 

Meer aandacht voor goede bedrijfsgezondheidszorg is echt nodig. Gisteren las ik weer een alarmerend artikel over de inzet van arbodienst GOED. In dit artikel over GOED ligt de focus op de schadelastbeperking voor de werkgever in plaats van goede advisering over de begeleiding van zieke medewerkers. Fijn dat in het basiscontract weer de bedrijfsarts centraal staat voor preventie en de advisering over de begeleiding van zieke medewerkers met hopelijk een einde aan de soms dubieuze rol van inzetbaarheidscoaches, verzuimbegeleiders en re-integratieadviseurs die hun werk doen zonder overleg met een bedrijfsarts.

Uiteindelijk is het voor zowel werkgevers als werknemers goed /beter als we ons gezamenlijk inspannen om verzuim te voorkomen, in plaats van zieke medewerkers onder druk te zetten om vakantiedagen op te nemen, ontslag te nemen of ziek door te werken…

Ik kijk uit naar goede basiscontracten die met instemming van of overeenstemming met de medezeggenschap worden afgesproken met daarin de focus op het voorkomen van verzuim!

Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid, SBI Formaat
carolina.verspuij@sbiformaat.nl