Blog_Te_Aard_SBI_Formaat

“Daar doe ik niet aan mee hoor. Ben juist zo blij met Hans als bestuurder. Hij luistert echt naar ons. Kon je van de vorige niet zeggen. Die keek soms gewoon de andere kant op. En Hans bedoeld het echt goed, ik vertrouw hem”.

De meningen in de OR zijn verdeeld. De toegezegde adviesaanvraag over de herinrichting van HR laat maar op zich wachten. Ondertussen is in de wandelgangen te horen dat Hans al aan het uitvoeren is. Zonder dat de OR formeel iets weet, laat staan een advies heeft kunnen geven. In de agenda staat notabene al een training voor de teammanagers, om te leren hoe leiding te geven. Iets waar de OR niet blij mee is want niet iedereen lijkt daar geschikt voor. Decentralisatie van bevoegdheden heet dit met een mooi woord. Maar in de praktijk betekent het minder formatie voor HR. Nu bemiddelt HR Marijke bij onderlinge wrijvingen nog veel. En ze kent iedereen, loopt rond in de wandelgangen, heeft veel gezag en respect. Haar pensioen is kennelijk de reden om maar in te krimpen.

Bestuurder Hans is verbaasd als de OR aankaart een adviesaanvraag te willen en dat de uitvoering gestopt moet worden. "Want heeft hij het niet al vaak gehad over de toekomst van HR? En was de OR het er dan niet mee eens dat teammanagers meer HR werk aan zouden kunnen? Die moeten hun mensen toch kennen? Niet zo moeilijk doen hoor. We gaan zo goed met elkaar om, dan hoeft het toch allemaal niet zo formeel? En de OR wordt op de hoogte gehouden hoor van hoe het een en ander uitpakt. Als het in een team niet goed gaat zal hij heus wel ingrijpen."

Tja, een te aardige bestuurder kan ook een probleem zijn. Want een OR heeft conform de WOR de verplichting om toezicht te houden op de juiste gang van zaken in een organisatie. Dat betekent vasthouden aan het adviesrecht en ja, formeel afspraken maken. Klinkt saai en zakelijk maar daar niet aan vasthouden kan de OR in grote problemen brengen. Want dan is er geen juridisch kader om op terug te vallen.

Tineke de Rijk is trainer/adviseur bij SBI Formaat.