Ondersteuning bij verandering

Organisaties veranderen continu en vaak steeds ingrijpender. Er worden keuzes gemaakt over reorganisaties, samenwerkingsverbanden, fusies, investeringen, verhuizing, etc.. Deze veranderingen hebben impact op de medewerkers en op de toekomst van de organisatie. Mogelijk verliezen mensen hun baan, verandert hun werkinhoud of werkomstandigheden. Hoe zorgt u ervoor dat medewerkers mee veranderen en hoe past de organisatie daarop aan? Wij reiken u de nodige kennis aan zodat u weet waar u op moet letten, om meer grip te krijgen op deze dynamiek en ontwikkelingen. En de positie van medewerkers kunt versterken.

Bij veranderingen komen vaak ook emoties los, waaronder uitingen van weerstand. Wat moet u doen als deze reacties bij u terecht komen? Dit kan moeilijk zijn. Ons aanbod helpt u voorbereiden op veranderingen, verbanden herkennen tussen verandering en weerstand willen, kritische vragen stellen, weten welke weerstandsmechanismen werknemers kunnen laten zien en adequaat reageren op uitingen van weerstand.

Naast het onderstaande aanbod verzorgen wij ook advies, coaching en trainingen rondom de thema's: Cultuurveranderingstraject en Effectief communiceren voor leidinggevenden.

Heeft u interesse in ons aanbod? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Organisatieverandering

Strategisch beleid

Bij het strategisch beleid gaat het om de koers van de organisatie voor de komende jaren. Onderdelen van de strategie zijn de missie en visie van de organisatie, concrete doelstellingen en plannen voor het bereiken van deze doelen. Het strategisch beleid geeft richting aan alle belangrijke beslissingen die in de organisatie worden genomen. Wij ondersteunen u bij het doorgronden van de strategie van de organisatie. We helpen u om het strategisch beleid kritisch te bevragen. Tevens ondersteunen we organisaties die hun medewerkers willen betrekken bij het ontwikkelen van de strategie.


Inzicht in het strategisch beleid.

Evalueren en kritisch vragen kunnen stellen over het strategisch beleid.

Input leveren bij de ontwikkeling van de strategie.

Omgaan met weerstand

Werknemers en leidinggevenden hebben regelmatig te maken met veranderingen in de organisatie. Deze veranderingen gaan vaak gepaard met emotionele reacties op de werkvloer. Dit kunnen uitingen van weerstand zijn. Als deze reacties bij u terecht komen, kan dat wel eens lastig zijn. Lastig, omdat een reactie niet als weerstand wordt herkend, omdat u niet weet hoe er op te reageren of omdat u heel anders tegen de verandering aan kijkt. Deze training is bedoeld voor medewerkers en managers die het verband tussen verandering en weerstand willen herkennen, die willen weten welke weerstandsmechanismen werknemers kunnen laten zien en die adequaat willen reageren op uitingen van weerstand.​​


Bronnen en reacties van weerstand bij verandering herkennen.

Verbanden zien tussen organisatiecultuur en het omgaan met veranderingen en tussen weerstand en behoeftes van medewerkers.

Verschillende weerstandsmechanismen onderscheiden.

Van discussie naar dialoog

De dialoog is een gespreksvorm waarin ieders bijdrage even belangrijk is. Het is een vorm waar mensen zich in elkaars standpunten verplaatsen en tegenstellingen kunnen worden overbrugd. Een effectieve manier van communiceren om te komen tot nieuwe oplossingen en gedragen besluiten.


De training van discussie naar dialoog bestaat uit 4 thema's:


  1. Wat is dialoog: Dialoog gekoppeld aan de fase van groepsontwikkeling.
  2. Uit dialoog: Kennismaking met drie patronen: sabotage, neutraal en flow. Onderzoek naar eigen triggers om uit een dialoog te gaan.
  3. Dialoog in vergaderingen en onderhandelingen.
  4. Dialoog met doelgroepen.

Kwaliteiten van leidinggeven

De deelnemers aan dit traject werken niet in teamverband binnen de organisatie. In het traject zullen zij intensief met elkaar samenwerken. Kennismaking buiten de werkvloer is essentieel voor het benodigde vertrouwen tijdens het traject.


De training bestaat uit 4 blokken:

  1. Persoonlijk leiderschap: ‘Ik weet wat voor leider ik ben’. Om uzelf als leider te ontwikkelen is het beginpunt dat u zelfinzicht hebt.
  2. Ingrijpen en sturen: ‘Ik weet hoe ik kan managen’. Inzicht en handvatten in de 2 belangrijke kwaliteiten van leidinggeven, namelijk sturen en ingrijpen.
  3. Inspireren en coachen: ‘Ik weet hoe ik kan leiden’. Uitleg over de kwaliteiten inspireren en coachen. Hierbij wordt van diverse mediums gebruik gemaakt. We oefenen in kleine groepjes en met een trainingsacteur.
  4. Hoe help ik de organisatie vooruit?: ‘Ik weet welke bijdrage ik aan de visie kan leveren'. U maakt onderdeel uit van dat grotere geheel. Uw handelen en dat van uw team heeft impact op de rest van de organisatie. U vormt de brug tussen teamleden, de directie en andere afdelingen.

Vertrouwen krijgen in elkaar.

Commitment naar de organisatie en collega's.

Advies

Soms zijn er onderwerpen die complex zijn of waar u gewoonweg niet in thuis bent. Soms moet er snel geschakeld kunnen worden en heeft u ondersteuning nodig in het overleg met uw bestuurder. SBI Formaat heeft een aantal gespecialiseerde organisatieadviseurs die u kunnen helpen in deze complexe materie. Wij zoeken de specialist die bij u past.

 

Heeft u interesse in een van de bovenstaande trainingen? Vul dan het onderstaande contactformulier in.