Persoonlijke kracht en kwaliteiten

Iedereen is uniek en heeft zijn eigen ontwikkelingscurve. Persoonlijke effectiviteit begint met uzelf beter leren kennen, maar ook weten waar u zich nu bevindt. Wat zijn uw kwaliteiten en valkuilen? Waar haalt u kracht uit? Hieruit krijgt u beeld welke vaardigheden en competenties u nog kunt ontwikkelen.

Welke resultaten kunt u verwachten? U kunt het maximale uit uzelf halen en effectiever bezig zijn als medewerker. Het meest uit uw beschikbare tijd halen, in uw werk en privé leven. Welke vaardigheden heeft u nodig om persoonlijk te groeien en om van toegevoegde waarde te zijn voor uw organisatie?

Naast het onderstaande aanbod verzorgen wij ook advies, coaching en trainingen rondom de thema's: Breinvoorkeuren, Mindfulness en Timemanagement.

Heeft u interesse in ons aanbod? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Persoonlijke effectiviteit

Professionele communicatie

Een methode om uw persoonlijke effectiviteit en professionele communicatie te verbeteren. Duidelijk zeggen wat u vindt. Voor uzelf opkomen zonder anderen te kwetsen. Uw zin krijgen zonder macht te gebruiken.


Soms proberen mensen hun zin te krijgen door macht te gebruiken. Volgens Gordon® is dit funest voor de relatie. Het kan anders. Uw invloed staat of valt met hoe goed u uzelf kent en hoe u de omgeving beïnvloedt. Hoe komt u voor uzelf en uw ideeën op? Hoe gaat u om met conflicten of weerstand? Van Thomas Gordon komen begrippen als ‘actief luisteren’, ‘ik-boodschappen’ en ‘conflicten oplossen zonder verliezers’. Zijn methode helpt om effectief en assertief te communiceren. Zowel in gewone situaties als bij conflicten. Opkomen voor uzelf met respect voor de ander. Daar draait het om bij de Gordon®-methode.Opkomen voor uw eigen behoeften, assertief en verantwoordelijk.

Conflicten op verschillende manieren hanteren.

Effectief omgaan met anderen, helpen en adviseren.

Werkstress de baas

Kent u dat gevoel: dat er van alles om u heen verandert en dat u het eigenlijk niet op kan brengen om u weer aan de veranderingen aan te passen? Of dat u het lastig vindt om uw grenzen aan te geven en dat u soms onder de verwachtingen van anderen bezwijkt? Voelt u zich soms overspannen, faalangstig of onmachtig op werk? Als u een of meer van deze situaties (h)erkent, dan is het heel goed mogelijk dat u last heeft van de gevolgen van (werk)stress. Wilt u meer inzicht krijgen in de oorzaken en grip krijgen op uw eigen situatie? Wij vertalen graag uw situatie naar een trainingsprogramma op maat. Zodat de training precies op uw vragen antwoord geeft en daardoor meer rendement heeft.Eigen sterke en zwakke kanten in het hanteren van stress benoemen en plannen maken om daar effectiever mee om te gaan.

Vaardigheden toepassen om meer regie te krijgen op de eigen werk en privé situatie.

Stappen kunnen zetten om de energiebalans en het evenwicht in individuele belasting te verbeteren.

Persoonlijk leiderschap

Wilt u zichzelf beter leren kennen? Bent u op zoek naar balans in uw werk en privéleven? Via het persoonlijk leiderschapstraject kijken we naar signalen waarop u vastloopt, wat u motiveert, waarin u zich als leider wilt ontwikkelen. Wij geloven dat mensen bewuster kunnen worden van wie ze zijn, wat ze kunnen en daar gelukkiger van worden. Afhankelijk van de behoeftes van de deelnemers zetten we verschillende opdrachten in. We ‘varen’ op de persoonlijke behoeftes van de deelnemers, die bepalen de koers. We starten met een tweedaagse, daarna twee keer 1 terugkomdag om de verbinding met de werkvloer en dagelijks leven te maken. Tussendoor krijgen deelnemers ook opdrachten.


Een traject kan er op de volgende manier uit zien:

  • Dag 1: Wie ben ik, wat kan ik en wat heb ik nodig? Waarin wilt u zich ontwikkelen? We onderzoeken de verschillende motivaties. Wat is uw persoonlijke Why, How en What. Daarna gaan we aan de slag met de LIFO methode. Wat doet u als het op routine gaat en wat gebeurt er als dingen lastig worden, of als het spannend wordt?
  • Dag 2: Vandaag staat communicatie op het programma. Hoe komt u over op anderen? NLP technieken helpen ons om effectiever te communiceren en te reflecteren op ons eigen gedrag. We proberen deze dag ook in contact te komen met onszelf en anderen, hoe zorg je goed voor je eigen behoeftes met daarin de ander niet tekort te doen?
  • Terugkomdag 1: Reflecteren op de opdracht. Zelfregie is het thema van de dag. Hoe kunt u invloed uitoefenen? Wat drijft u en hoe kunt u daar nog meer gebruik van maken? We gaan aan de slag met patronen in uw leven en hoe die te doorbreken.
  • Terugkomdag 2: Ieder heeft zo zijn eigen uitdagingen. Hoe ga je daarmee om? Deze dag wordt de verbinding gemaakt tussen uw eigen wensen en hoe u die in de complexe wereld om ons heen in vervulling kan laten gaan. Hoe vertaalt u uw talenten op een goede manier, hoe pakt u leiderschap over uw eigen leven en werk?

Bewuster worden van wie u bent en wat u kunt.

Meer passie kunnen ontdekken.

Loskomen van patronen / patronen doorbreken.

Pensioen in Zicht

Met pensioen en nu? Volg de training Pensioen in Zicht waarin vraagstukken als vitaliteit, huishouden, inkomensdaling en invulling van uw vrije tijd aan de orde komen. De laatste periode van de loopbaan betekent voor veel mensen het uitzicht op een leuke maar ook onzekere periode: het pensioen. Om die periode op een goede manier te beginnen volgen veel mensen een Pensioen in Zicht-training: een voorbereidende cursus, al dan niet samen met hun partner. In deze cursus neemt u verschillende aspecten van deze nieuwe levensfase onder de loep. SBI Formaat is één van de vijf gecertificeerde aanbieders voor deze trainingen in Nederland. Dat betekent dat wij een ruime ervaring hebben met deze training waarin het bezinnen, uitwisselen en maken van keuzes met betrekking tot deze nieuwe periode centraal staan.Goede voorbereiding op de periode die komt.

Coaching

Coaching is zowel gericht op teamontwikkeling als persoonlijke ontwikkeling. Op individueel niveau optimaal presteren werkt door in de teamresultaten. Op korte termijn is er veel resultaat haalbaar als individu. Welke coachingsvorm past bij u? De verschillende ervaren en gecertificeerde coaches van SBI Formaat helpen u verder. Iedere coach heeft zijn eigen methodes en stijl.

 

Heeft u interesse in een van de bovenstaande trainingen? Vul dan het onderstaande contactformulier in.