Een positieve draai aan groepsdynamiek

Een team waarvan de leden op elkaar zijn ingespeeld boekt de beste resultaten. Hoe bereik je dit? Elk teamlid heeft zijn eigen achtergrond, persoonlijkheid en kwaliteiten. Het gaat erom dat ieder tot zijn recht komt. Als de samenwerking een tijdje loopt, komen de onderlinge verschillen aan het licht. Soms ontstaan daarbij irritaties. Als die goed worden aanpakt, zal de band hechter worden. Het team kan tegen een stootje en presteert optimaal. Waar nodig maken we de samenwerking bespreekbaar en helpen we de groep een stap vooruit te zetten.

We helpen bijvoorbeeld startende groepen om ieders kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Bij teams die langer met elkaar werken helpen we bij het uitwisselen van feedback. Een open sfeer waarin zaken aan de orde kunnen komen die anders niet snel worden uitgesproken is belangrijk. Deze gesprekken zijn soms spannend. Tegelijk versterken ze de band in de groep.

Naast het onderstaande aanbod verzorgen wij ook advies, coaching en trainingen rondom de thema's: Werkoverleg lerend maken en Effectief communiceren voor leidinggevenden.

Heeft u interesse in ons aanbod? Vul dan het onderstaande contactformulier in.

Teamontwikkeling

Deep Democracy

We gaan tegenstellingen en botsende meningen op een respectvolle wijze met elkaar onderzoeken. In dialoog én in discussie. Over wat samenwerken betekent, wat daarin belangrijk voor iedereen is. We nemen de tijd om zonder agenda met elkaar in gesprek te gaan en met elkaar stil te staan bij wat nodig is. Op een andere manier dan men misschien gewend is. Op deze manier proberen we wat werkelijk speelt met elkaar boven tafel krijgen zodat er stappen voorwaarts gezet kunnen worden.Vertrouwen.

Verbonden voelen met uw organisatie.


Teamontwikkeling en verandering

In een team zijn er verschillen in de behoefte aan sturing en vrijheid. Tijdens de training Teamontwikkeling en verandering krijgt u meer inzicht in de manier van werken van het team, in de positieve punten van de aanpak van de ander en in de valkuilen van u eigen werkwijze. U brengt samen in kaart tot welk niveau u en uw team duidelijkheid nodig hebben over taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en processen.


Inzicht in de ieders manier van werken.

Inzicht hoe ieder teamlid omgaat met onderlinge verschillen.

Duidelijkheid in werkzaamheden.

RealDrives

Ieder persoon heeft bepaalde drijfveren, op zowel persoonlijk vlak als in teamverband. Deze drijfveren hebben invloed op uw eigen gedrag, omgeving en functioneren maar ook op die van teamleden, teams en de organisatie. RealDrives brengt voor ieder deze drijfveren in beeld, brengt ze samen in groepsverband en geeft inzicht in voorkeursgedrag, valkuilen en mogelijk ontwikkelpunten voor het team. Door te begrijpen waarom een team opereert zoals dat het momenteel doet, kan de communicatie en samenwerking hierop worden afgestemd en daarmee zorgen voor een beter functionerende organisatie.


Inzichten in uw drijfveren.

Concrete tips om teamprestaties en communicatie te verbeteren en optimaliseren.

Teamontwikkeling en afdelingsoptimalisatie

Het doel is ondersteuning bieden om de situatie in een team te verbeteren, het traject start met individuele intakes van 30-45 minuten met alle teamleden. Ook een intake met de directeur, managers, HR en de leidinggevende van het team. En mogelijk een gesprek met de OR. Noodzakelijk om en commitment voor het traject te krijgen en goed inzicht in de groepsdynamiek. Hierna willen we twee keer een training van een dag geven aan het hele team. De trainingsdagen resulteren in elk geval in voornemens van het hele team. Deze gaan we monitoren gedurende 4 maanden. In deze periode komen we 2 keer terug voor een terugkom sessie van 2 uur.


De trainingen leveren inzicht op in ongewenste situaties/gedrag en wat dit voor gevolgen kan hebben. Er wordt ruimte en veiligheid geboden om situaties in het eigen team bespreekbaar te maken. Ook werken we aan het creëren van nieuwe positieve groepservaringen. Aan het eind van het traject vragen we het team om voornemens te formuleren. Deze monitoren we in de terugkomsessies. En ook de leidinggevende, managers en HR bewaken zoveel mogelijk deze afspraken.


Inzicht op in ongewenste situaties/gedrag en wat dit voor gevolgen kan hebben.

Ruimte en veiligheid om situaties in het eigen team bespreekbaar te maken.

Nieuwe positieve groepservaringen.

Toekomstgericht samenwerken

Toekomstgericht samenwerken is een actieve workshop, met als doel om medewerkers een meer actieve rol te geven binnen de organisatie: meer persoonlijke aandacht om o.a. verbeterinitiatieven te bespreken. Aan de hand van actieve opdrachten gaan medewerkers in gesprek en komt in beeld waar medewerkers en teams zelf mee aan de slag kunnen en welke voorstellen zij hebben voor de organisatie. Ook is er aandacht voor de positieve aspecten. Wat gebeurt er al? Wat gaat goed?


Inzichten in de organisatie, elkaars werk.

Meer aandacht voor samenwerking.

Vergroot inbreng vanuit het personeel.


Leidinggeven aan zelfsturing

Deze cursus is een reis door alle groepsfasen gezien door de bril van de leider die participeert. Die een leidinggevende rol of functie heeft en deze serieus neemt, maar ook deelnemer is aan het proces. Inzichten en handvatten, een praktische cursus om uw eigen stijl van leiding geven op een hoger plan te brengen. Tijdens de training gaat u aan de slag met theorie, actieve oefeningen en verschillende casussen.


In de tweedaagse training gaat u in op participerend leiderschap: een actieve deelname aan het proces, wat gebeurt er om u heen. Een belangrijke eigenschap is kunnen wisselen in de stijl van leiding geven en transparant te zijn. En wat nou als het mis gaat? Tijdens de tweede dag gaan we verder met kritieke situaties. Hoe herkent u kritieke situaties, welk onderdeel uit een groepsfase is dit en welke interventies zijn er mogelijk?Inzicht in verschillende groepsfasen en manieren om te stimuleren.

Zelfreflectie.

Kwaliteiten van leidinggeven

De deelnemers aan dit traject werken niet in teamverband binnen de organisatie. In het traject zullen zij intensief met elkaar samenwerken. Kennismaking buiten de werkvloer is essentieel voor het benodigde vertrouwen tijdens het traject.


De training bestaat uit 4 blokken:

  1. Persoonlijk leiderschap: ‘Ik weet wat voor leider ik ben’. Om uzelf als leider te ontwikkelen is het beginpunt dat u zelfinzicht hebt.
  2. Ingrijpen en sturen: ‘Ik weet hoe ik kan managen’. Inzicht en handvatten in de 2 belangrijke kwaliteiten van leidinggeven, namelijk sturen en ingrijpen.
  3. Inspireren en coachen: ‘Ik weet hoe ik kan leiden’. Uitleg over de kwaliteiten inspireren en coachen. Hierbij wordt van diverse mediums gebruik gemaakt. We oefenen in kleine groepjes en met een trainingsacteur.
  4. Hoe help ik de organisatie vooruit?: ‘Ik weet welke bijdrage ik aan de visie kan leveren'. U maakt onderdeel uit van dat grotere geheel. Uw handelen en dat van uw team heeft impact op de rest van de organisatie. U vormt de brug tussen teamleden, de directie en andere afdelingen.

Vertrouwen krijgen in elkaar.

Commitment naar de organisatie en collega's.

Van discussie naar dialoog

De dialoog is een gespreksvorm waarin ieders bijdrage even belangrijk is. Het is een vorm waar mensen zich in elkaars standpunten verplaatsen en tegenstellingen kunnen worden overbrugd. Een effectieve manier van communiceren om te komen tot nieuwe oplossingen en gedragen besluiten.


De training van discussie naar dialoog bestaat uit 4 thema's:


  1. Wat is dialoog: Dialoog gekoppeld aan de fase van groepsontwikkeling.
  2. Uit dialoog: Kennismaking met drie patronen: sabotage, neutraal en flow. Onderzoek naar eigen triggers om uit een dialoog te gaan.
  3. Dialoog in vergaderingen en onderhandelingen.
  4. Dialoog met doelgroepen.

Coaching

Coaching is zowel gericht op persoonlijke ontwikkeling als teamontwikkeling. Op individueel niveau optimaal presteren werkt door in de teamresultaten. Op korte termijn is er veel resultaat haalbaar als individu en als groep. Welke coachingsvorm past bij u? De verschillende ervaren en gecertificeerde coaches van SBI Formaat helpen u verder. Iedere coach heeft zijn eigen methodes en stijl.

 

Heeft u interesse in een van de bovenstaande trainingen? Vul dan het onderstaande contactformulier in.