Door de toenemende media-aandacht voor de rol en professionalisering van toezichthouders, de invoering van governance codes en de wetswijziging die het one tier board mogelijk maakt, is “goed bestuur” een onderwerp waar ook steeds meer ondernemingsraden mee te maken hebben.

Denkt u wel eens:

  • Wat houdt “goed bestuur” eigenlijk in?
  • Hoe kun je er als OR of PVT voor zorgen dat medezeggenschap een stem krijgt bij de invulling van goed bestuur?
  • Hoe liggen de zeggenschapsverhoudingen als het bedrijf kiest voor het one tier boardmodel?

Of komt dit u bekend voor?

  • “Onze instelling in de gehandicaptenzorg koopt een hotel…”
  • “Onze Raad van Toezicht benoemt zijn voorzitter tegen een fors salaris tot directeurbestuurder…”
  • “De voorzitters van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur nemen als respectievelijk toezichthouder en bestuurder, voor een klein bedrag onze kinderopvangorganisatie over….”

Hoe ga je daar mee om als ondernemingsraad?

Steunpunt Governance

SBI Formaat heeft een Steunpunt Governance ingericht waar u met al uw vragen over goed (en slecht) bestuur terecht kunt. U vindt hier ook informatie over governancecodes en u kunt in contact komen met een adviseur die u kan helpen de governance van uw bedrijf of organisatie te beoordelen en met u ideeën te ontwikkelen hoe het beter kan.

Meer informatie?

Bel SBI Formaat: 0343 - 47 33 33
Of stuur een e-mail naar het Steunpunt Governance of bel rechtstreeks met een van onze adviseurs:
steunpuntgovernance@sbiformaat.nl
Organisatieadviseur Els van der Valk: 06 525 99 078
OR Advieslijn Margreet Woldendorp: 0343 - 473 367

Inmiddels bestaan er naast de Nederlandse Corporate Governance Code vele branchespecifieke governance codes of gedragscodes. Zie hier een lijst van de nu geldende codes. De lijst maakt geen aanspraak op volledigheid.