Morgen

Morgen gaat over het bieden van toekomst aan onze kinderen en de generaties daarna. Uitdaging voor mij ligt in het leggen van de verbinding van processen, financiën en mensen op microniveau naar macroniveau en mesoniveau. We zitten in een verandering van tijdperk met een enorme technologische innovatie. Voor sociale innovatie vraagt dit om het samenwerken met mensen binnen en buiten de eigen organisatie die het belang inzien van het werken vanuit gedeelde waarden. Welke waarden dat voor mij zijn? Een inclusieve maatschappij met duurzame arbeidsverhoudingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vandaag

Ik ben actief in de markt van het organisatieadvieswerk, met name voor organisaties als het spannend wordt en de continuïteit in het geding is. Voeling houden met de buitenwereld als antenne voor wat binnen nodig is.

Gisteren

Blijvend combineren van leren en nieuwe werkzaamheden houdt je jong. Van logistiek consultant naar logistiek manager naar organisatieadviseur voor ondernemingsraden (specialisatie beoordelingen van fusies en overnames van bedrijfseconomische invalshoek) naar een directiefunctie (eerst operationeel directeur van het training- en adviesbedrijf, daarna adjunct directeur SBI Beheer en nu directielid Finance en Techniek.

Opleidingen
  • HEAO Vervoerseconomie (Vervoersacademie, Venlo)
  • HTS Logistiek management (Vervoersacademie, Venlo)
  • Diverse trainingen op het gebied van sales en projectmanagement
  • Hoger management Programma (Business School Nederland, Buren)
  • Masterclass Veranderkunde (Business School Nederland, Buren)
  • MBA executive management (Business School Nederland, Buren)