Morgen

Mensen en organisaties die in staat zijn mee te gaan in veranderingen zijn en blijven succesvol en creëren waarde op allerlei niveaus. Vernieuwing, verandering, (sociale) innovatie is dus van levensbelang. Deze urgentie geef ik mee aan mezelf en aan m’n klanten. Alle verandering is spannend en daarom doe ik het en begeleid ik het.

Vandaag

Verandering van morgen heeft te maken met je potentieel van vandaag. Verandering van morgen vereist beter samenwerken vandaag. Verandering van morgen start vandaag. En verandering start bij communicatie. Bij wederzijds begrip. Als adviseur begeleid ik ondernemers, medewerkers en organisaties in hoe zijn verandering kunnen vormgeven in hun bedrijf, werk en leven. Het versterken van je gelukkig voelen in je werk zijn daarin een rode draad. Als projectleider MKB duurzame inzetbaarheid adviseer ik ondernemers en HR in het vormgeven en uitvoeren van beleid dat zorgt voor veerkracht, energie en werkgeluk. Ik train en begeleid groepen mensen in het beter benutten van hun potentieel. Ik ontwikkel samen met ondernemers, onderwijs en overheid nieuwe concepten waarin de kracht van samenwerken centraal staat. (onder meer voor ondernemerskoepel Q4, Ondernemersfederatie Schagen (OSF) en ICT Valley.)

Daarnaast ben ik partner van iOpener institute uit Oxford dat onderzoek verricht naar werkgeluk, organisatiebrede assesments doet (alternatief voor Medewerkertevredenheidsonderzoeken) en verandertrajecten uitvoert.

Privé ben ik actief als secretaris van Present Veenendaal, een burgerinitiatief dat bruggen slaat in de lokale gemeenschap en als organizer van PechaKucha Night Veenendaal, een creatief presentatie concept voor friskijkers en dwarsdenkers.

Competenties:
  • Verbinden
  • Netwerken
  • Creativiteit
  • Kansen zien en benutten
  • Inspireren, denken en doen

Gisteren

Toen ik op de lagere school zat vroeg ik me af wat ik later wilde worden. Toen was dat Architect; ik wilde graag iets vormgeven, organiseren, projecten realiseren, mooie dingen maken. Dat eerste werd het niet want na mijn middelbare school studeerde ik rechten en werkte ik als arbeidsjurist, mediator en adviseur voor werkgevers. Dat tweede ben ik wel geworden.

Opleidingen:
  • Rechten, privaatrechtelijke en strafrechtelijke rechtspraktijk
  • Thema gecentreerde interactie (TGI)
  • Licensed pratitioner, global partner science of happiness at work iOpener institute
  • Certified trainer communicatiestijlen Kendall Life Languages

Publicaties