sbi formaat congres conflicten organisaties

Woensdag 25 april 2018 wordt er een landelijk congres georganiseerd door de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Leuven in samenwerking met SBI Formaat, SOMz en SER.

Het congres zal het volgende onderwerp bespreken:
Onenigheid en conflicten in organisaties kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk, een stagnatie in de besluitvorming, maar ook tot acties. Concreet denken we dan aan het optreden van een ondernemingsraad bij geschillen met de bestuurder of aan collectieve acties uitgeroepen door een vakbond. De vraag is hoe negatieve gevolgen en eventuele kosten van dergelijke conflicten beperkt kunnen worden, escalatie kan worden voorkomen en conflictpartijen ondersteund kunnen worden bij het constructief omgaan met het conflict en het bereiken van een oplossing. Derde partijen spelen hier vaak een cruciale rol en worden ingezet per preventie van een conflict, bij de aanpak van het (geëscaleerde) conflict en in de nasleep ervan bijvoorbeeld bij het herstel van vertrouwen.

In de voormiddag staan bijdrages centraal van onder meer:

  • Robbert van het Kaar, senior onderzoeker AIAIS (UvA), onafhankelijk lid van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) en plaatsvervangend lid van de Geschillencommissie SER-Fusiegedragsregels
  • Gabi Stouthart - Advocaat, verbonden aan Sprengers advocaten in Utrecht
  • ​​Martin Euwema - Hoogleraar Organisatiepsychologie, Faculteit Psychologie Universiteit van Leuven en co-director van het Leuven Centre for Conflict Management
  • Han Noten, burgemeester Dalfsen

In de namiddag worden in twee ronden vijf verschillende workshops verzorgd door ervaringsdeskundigen die ingaan op conflictfasen en de bijpassende dienstverlening. Uitgaande van preventieve mediation tot de (gecontroleerde) escalatie. Klik hier voor een overzicht van het programma en welke workshops worden gegeven.

Aanmelden?
Neem contact op met afdeling themadagen van SBI Formaat: 0343 - 473 302
of mail naar: themadagen@sbiformaat.nl

Dankzij de sponsoring door SBI Formaat kunnen we u deze dag, in plaats van 195 euro, nu aanbieden voor 95 euro per deelnemer! De deelnemersbijdrage is exclusief 21% BTW.