Overhandiging Iedereen aandeelhouder

Gisteren is in Utrecht het eerste exemplaar van de tweede herziene druk van Iedereen aandeelhouder door Pascale Nieuwland, directeur SNPI, overhandigd aan Jaap Jongejan, directeur SBI Formaat. Iedereen aandeelhouder is het enige praktische handboek op de markt dat ondernemers van (MKB)-bedrijven wegwijs maakt in de wereld van aandeelhouderschap voor medewerkers. De herziene editie is geactualiseerd met nieuwe cases en inzichten vanuit de praktijk. Deze nieuwe informatie laat zien dat participatie springlevend is. De medewerkers van nu zoeken zeggenschap, verantwoordelijkheid en inspraak op het werk.

Top 100 managementboek

Iedereen aandeelhouder heeft begin 2017, ruim een jaar na verschijnen, in de top 100 van managementboek gestaan. Er is een duidelijke vraag naar informatie over aandeelhouderschap van medewerkers.

Jaap Jongejan leverde een inhoudelijke bijdrage aan het boek en staat positief tegenover aandeelhouderschap van medewerkers. Uit eigen ervaring weet hij dat aandeelhouderschap met zeggenschap een goede organisatievorm is voor bedrijven en medewerkers van nu. “Nu ben je vaak deel van de organisatie, morgen kan een deel van de organisatie van jou zijn. Als je dat aandurft, word je de ideale aandeelhouder van en voor jouw bedrijf. Medezeggenschap versterkt het succes dat je met elkaar deelt,” aldus Jongejan.

Nieuw in 2e herziene druk

Het handboek is uitgebreid met nieuwe voorbeelden vanuit de praktijk die aantonen dat medewerkersparticipatie actueel is. Nieuw in deze editie zijn:

  • Twee praktijkcases van jonge bedrijven met jonge medewerkers: 2ndSense en VI Company.
  • Het vernieuwde Nederlands Model waarin de do’s and dont’s om succes te behalen staan beschreven. Dit vernieuwde model is ge-ent op de praktijk en geleerde lessen van bedrijven.
  • Een stappenplan speciaal voor starters. Wie bij de start al de mogelijkheid voor participatie meeneemt, kan er daarna veel sneller, gemakkelijker en goedkoper mee aan de slag.
  • Een toelichting over varianten uit het buitenland, met name de VS. Ondernemers krijgen deze varianten vaak door adviseurs aangereikt. De vraag is of ze wel zo geschikt zijn voor de Nederlandse situatie.

Meer informatie over het boek kunt u vinden op de website van SNPI.