Het Platform Integriteit & Bedrijfsethiek is op 24 februari 2017 officieel opgericht. Op 11 oktober a.s. wordt er een feestelijke startbijeenkomst georganiseerd.
U maakt kennis met de belangrijkste doelstelling van het Platform: ruimte voor reflectie over integriteit en ethische dilemma’s in de bestuurskamer.

Keynote speakers

De keynote speakers, mevr. S. Zijderveld (Raad van Bestuur NS) en dhr. R. Steenkuijl (Directeur Corporate Affairs ADG dienstengroep, Voorzitter NCD, lid Raad van toezicht MVO-Nederland). vertellen uit  eigen ervaring over de dilemma’s, complexe situaties en valkuilen die leiders tegenkomen bij het maken van ethische keuzes en beslissingen. Vervolgens geeft professor Harry Kunneman vanuit de wetenschap een reflectieve beschouwing  over dit thema.
Na de pauze maakt u kennis met een tweede doelstelling van het Platform; het bevorderen van dialoog, participatie en onderzoek over structurele oorzaken waardoor integriteit en bedrijfsethische normen onder druk staan. Dat gebeurt in een dialoog waaraan alle aanwezigen actief deelnemen.

Meer weten of aanmelden?

Meer informatie over deze startbijeenkomst en ook over aanmelding, vindt u hier

Themadag over integriteit

BING (Bureau Integriteit) en SBI Formaat organiseren een themadag over integriteit. Wij nodigen OR-leden van harte uit om - liefst samen met HR-medewerkers - deel te nemen aan deze interactieve dag.
Meer weten over deze themadag? Klik hier