2019
09/04 – Blog: “OR mag toezichthouder voordragen, hoe vind je iemand hiervoor?”

2018
19/06 – Blog: “Mijn deur staat altijd open”
04/06 – Blog: Een Sociaal Plan afsluiten? Vakbonden of Ondernemingsraad?
18/04 – Blog: Aanpassing van de Corporate Governance in het Verenigd Koninkrijk
03/04 – Blog: Het belang van de Zorgbrede governance code
23/03 – Blog: Het evaluatierapport Wet Bestuur en Toezicht 2013
14/03 – Blog: OR en voordrachtsrecht van toezichthouder in de sector Zorg en Welzijn
05/02 – Blog: Stakeholders in (on)balans, nu en in de toekomst

2017
11/09 – Blog: OR: ken je rechten bij aanbesteding!
07/03 – Blog: Invoering zelforganiserende teams
20/02 – Blog: Mijn bedrijf wil gaan verhuizen; maar ik dan?
01/02 – Blog: Reorganiseren! Moet ik daar een plan voor hebben?

2016
26/10 – Blog: OR, laat je niet onder druk zetten
17/10 – Blog: Fusie in de zorg, de NZa kijkt ook naar het advies van de OR
12/09 – Blog: Welke voordelen levert een fusie op?
29/08 – Blog: Onze directeur vertrekt, wat nu?
22/08 – Blog: Bestuurder en toezichthouder: twee handen op één buik?
30/06 – Blog: De oogst van één jaar Wet Werk en Zekerheid
02/06 – Blog: De begroting wappert aan de waslijn…
26/01 – Blog: Kwaliteitsslag en reorganisatie

2015
22/12 – Blog: Screening van medewerkers en rol OR
03/12 – Blog: Inspraak van werknemers, een taak van de OR?
26/11 – Blog: Van grote ROC’s naar MBO-colleges: werk aan de winkel voor ondernemingsraden
05/11 – Blog: Verhuizing of sluiting van een vestiging
27/10 – Blog: Van bestuur op afstand naar een Raad van Toezicht
26/10 – Blog: “Voor u 10 jongeren”
19/10 – Blog: Over een ongeruste ondernemingsraad die na onderzoek door SBI Formaat opgelucht kon ademhalen. 
14/10 – Blog: Een advies en de gevolgen voor de medewerkers
13/10 – Blog: Een verhaal uit de praktijk. Hoe achter een simpele vraag een groot strategisch probleem schuil kan gaan.
06/10 – Blog: Advies binnen twee dagen
23/09 – Blog: WOR vormt geen belemmering deelname jongeren aan OR
23/09 – Blog: Reorganisatieproces vormgeven met OR en bestuurder