Gezond Zelfroosteren praktijk SBI Formaat


Zelfroosteren, de moeite waard om het te onderzoeken

Is het voor uw bedrijf interessant om flexibel te kunnen opereren? Geven uw medewerkers steeds meer aan dat zij buiten de standaardtijden willen werken? Wilt u meer gezonde werktijden voor alle medewerkers? Wilt u een aantrekkelijke werkgever zijn voor medewerkers uit verschillende levensfasen? Kom dan naar de conferentiemiddag Gezond zelfroosteren in praktijk op 12 november 2018 georganiseerd door het Netwerk Zelfroosteren.

Of zelfroosteren nu wel of niet toepasbaar is, één ding is zeker: erover nadenken heeft al voordelen. Het betekent dat er kritisch gekeken wordt naar het werkaanbod en het proces van werktijden. Het gaat bijvoorbeeld om welk werk er nu echt haast heeft en wat niet. En het is ook luisteren naar de wensen en ideeën van medewerkers en hoe die wensen kunnen verschillen per levensfase. Daarbij kijken we kritisch naar de roosterergonomie. Gezonde werktijden zijn immers in ieders belang. We blijven dan alert, zijn productiever en verzuimen minder. 

De deelnemersbijdage is exclusief 21% BTW.

                                                                                          

De Workshops

 1. Hoe kom je tot gezonde spelregels? 
  Elk persoon is anders en gaat anders om met werken in onregelmatigheid. Hoe ver kunt u bij zelfroosteren gaan met het maken van collectieve spelregels en wat kunt u aan het individu of het overleg in de groep overlaten? In deze workshop verkennen we drie veel voorkomende uitdagingen en stellen wij daar regels voor op. 
  Door: Bas Misset (Déhora)
   
 2. Zelfroosteren en de rol van OR 
  Is uw organisatie van plan een vorm van zelfroosteren in te voeren? Of wilt u als OR zelfroosteren op de agenda zetten? Het is belangrijk om als OR goed voorbereid te zijn. Verandering van werktijden heeft immers veel impact voor medewerkers. Waar moet de OR dan op letten? Welke gezondheidsaspecten zijn van belang? Van welke voorbeelden uit de praktijk kunnen we leren? Welke rol en bevoegdheden heeft de OR? Dit nemen we graag samen met u door tijdens deze workshop.
  Door: Nicole Pikkemaat (SBI Formaat)
   
 3. Gezond roosteren
  Kunt u een gezond rooster maken? Tijdens de workshop bieden wij u de mogelijkheid om uw eigen rooster te maken met onze app. Ook laten we u zien hoe gezond dat is volgens de richtlijnen van de gezondheidsmeter. 
  Door: Gert-Jan Vos (ORTEC)
   
 4. Individueel roosteren en de cao
  De cao kan de invoering van individueel roosteren stimuleren en faciliteren, maar ook hinderen. Wat zijn goede cao-afspraken en wat juist niet? Hoe gaat u met toeslagen om? Wat komen we nu tegen in cao’s in sectoren en bedrijven waar individueel roosteren is ingevoerd? Lessen uit de cao-praktijk.
  Door: Sam Groen (FNV) en Peter Hagesteijn (AWVN)

 5. Randvoorwaarden voor gezond zelfroosteren
  De keuze voor zelfroosteren staat binnen een organisatie niet op zichzelf, maar moet aansluiten op je visie op personeelsplanning, de planningsorganisatie en roostercultuur.  Met welke planningsaspecten moet je rekening houden als je overweegt om over te stappen naar gezond zelfroosteren? Binnen welke kaders kan zelfroosteren ook écht een succes worden en gezond zijn voor zowel medewerkers, klanten/cliënten en de bedrijfsvoering? In deze workshop vertellen we je meer over de integrale benadering van gezond zelfroosteren en wordt de verbinding gelegd tussen het strategisch, tactisch en operationeel niveau van de roosterorganisatie. 
  Door: Margriet Kolkman (PlanMen)

 6. Verrassende effecten van zelfroosteren in de praktijk
  Invoering van zelfroosteren in het St Jansdal Ziekenhuis heeft tot verrassende effecten geleid. Het St Jansdal Ziekenhuis deelt de ervaringen van 3 jaar zelfroosteren. Ook weten waar zelfroosteren in de praktijk toe kan leiden? Kom dan naar deze sessie, verzorgd door Intus en het St Jansdal Ziekenhuis. 
  Door: Rob Vianen, hoofd HR Services & HR Projecten (St Jansdal Ziekenhuis) en Maarten van Hooidonk  (Intus)

 7. Samen spelregels opstellen
  Zelfroosteren is veel meer dan alleen een goed beleid en een goed systeem. Uiteindelijk slaagt zelfroosteren alleen als het team het juiste gedrag laat zien. Het team moet onderling afspraken kunnen maken over de verdeling van lusten en lasten en vooral de verdeling van concurrerende wensen. Hoe doet u dat? Hoe komt u tot een goede set van spelregels? Hoe organiseert u het gesprek hierover binnen de teams? In deze workshop laten we u meemaken hoe dit op een speelse en neutrale manier kan: het vormgeven van dialoog over spelregels middels het zelfroosterspel.
  Door: Jan de Leede (ModernWorkx), Ton van Ginkel (ModernWorkx) en Johan Walter (KLM)

 8. Individuele voorkeuren in werktijden: de persoonlijke klok
  Zoveel mensen, zoveel wensen. Zelfroosteren biedt de uitgelezen mogelijkheid om op diversiteit in mensen en hun behoeften in te spelen. Welke verschillen zijn er, welke persoonlijke kenmerken bepalen de voorkeur voor bepaalde werktijden en in hoeverre zijn deze van invloed op de gemaakte zelfroosterkeuzes? In deze interactieve workshop presenteert TNO de laatste stand van de wetenschap betreffende individuele voorkeuren en verschillen ten aanzien van werktijden. We gaan na of dit overeenkomt met uw ervaringen in de praktijk en verkennen de mogelijkheden om deze kennis toe te kunnen passen.
  Door: Hardy van de Ven (TNO), Sarike Verbiest (TNO) en Alwin van Drongelen (TNO)

 9. Gezond zelfroosteren 
  Roosters kennen een sociale en lichamelijke belasting. Zelfroosteren maakt het voor medewerkers mogelijk om individuele keuzes te maken in het rooster die aansluiten bij leefstijl, levensfase en persoonlijke voorkeur. Vanuit onderzoek is steeds meer kennis beschikbaar over gezond roosteren. Tijdens deze workshop worden de belangrijkste inzichten vanuit de wetenschap gedeeld en wordt een praktische vertaling van deze inzichten gegeven richting roosters. 
  Door: Christine Baaijens (Déhora)

 10. De waan van de dag: zelfroosteren en flexibiliteit
  Vaak zitten er grote verschillen tussen een gepland rooster en het feitelijk, gerealiseerde rooster. Hoe zorg je dat er in de dagelijkse praktijk ook écht volgens het mooie en gezonde zelfrooster gewerkt kan worden? Hoe ga je om met alle wijzigingen die op je af komen? In deze werkshop vertellen we je meer over flexibiliteit en de opvang van personele uitval bij zelfroosteren.
  Door: Catja de Voogd (PlanMen)

       
       

 

Wegens succes een nieuw congres, Save the Date!

In 2016 organiseerde het netwerk Zelfroosteren ook een conferentiemiddag, genaamd Zelfroosteren in de praktijk. Geïnteresseerd in het congres van 2016, klik dan hier > Wegens het succes organiseert het netwerk weer een congres op 12 november 2018 op Landgoed Zonheuvel in Doorn. Houd deze middag dus vrij!Personen die een commercieel belang hebben op het congres, zoals leveranciers, consultants, freelancers, werving & selectie bureaus, accountmanagers en recruiters, en aanwezig willen zijn, zijn van harte welkom tegen een vergoeding van € 800.

Programma

12:45

 • Aankomst op Landgoed Zonheuvel

  Ontvangst in Landgoedhotel Zonheuvel te Doorn met een hapje (geen uitgebreide lunch).

13:15

 • Opening door Sam Groen (FNV) en Nicole Pikkemaat (SBI Formaat)

  Welkomstwoord door de dagvoorzitters en lancering van de website van het Netwerk Zelfroosteren.

13:20 - 13:55

 • Gezond Zelfroosteren in Praktijk

  Plenaire inleiding over gezond zelfroosteren. De laatste inzichten uit de wetenschap worden met u gedeeld.

14:00

 • Workshopronde 1

14:40

 • Pauze

15:00

 • Workshopronde 2

15:40

 • Pauze

16:00

 • Workshopronde 3

16:40

 • Borrel

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500