Landelijk congres dag georganiseerd door de Universiteit van  Leuven en de Universiteit van Maastricht in samenwerking met SBI Formaat, SOMz en SER.

 

          

Onenigheid en conflicten in organisaties kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk, een stagnatie in de besluitvorming, maar ook tot acties. Concreet denken we dan aan het optreden van een ondernemingsraad bij geschillen met de bestuurder of aan collectieve acties uitgeroepen door een vakbond.

De vraag is hoe negatieve gevolgen en eventuele kosten van dergelijke conflicten beperkt kunnen worden, escalatie kan worden voorkomen en conflictpartijen ondersteund kunnen worden bij het constructief omgaan met het conflict en het bereiken van een oplossing. Derde partijen spelen hier vaak een cruciale rol en worden ingezet per preventie van een conflict, bij de aanpak van het (geëscaleerde) conflict en in de nasleep ervan bijvoorbeeld bij het herstel van vertrouwen.
 

Doel

Het landelijk congres beoogt:
 • verschillende betrokkenen rondom dit thema samen te brengen;
 • de discussie te bevorderen over het omgaan met meningsverschillen en de besluitvorming in de praktijk;
 • beleidsmakers in de praktijk te voeden rondom deze thematiek.
Het congres is een onderdeel van het EU project “Third Party Interventions in Collective Conflicts in Organisations” dat gesubsidieerd wordt door de Europese Commissie (NEIRE III: www.dialogueatwork.eu) en dat tot doel heeft om constructief conflictmanagement in organisaties te bevorderen. In het kader van dit project worden zowel derde partijen als conflictpartijen bevraagd over de praktijk en hun tevredenheid hiermee.
 

Keynote sprekers

In de ochtend staan bijdrages centraal van onder meer:

 • Martin Euwema  - Hoogleraar Organisatiepsychologie, Faculteit Psychologie Universiteit van Leuven en co-director van het Leuven Centre for Conflict Management
 • Huub Willems      - Hoogleraar Corporate Litigation, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen en voormalig voorzitter van de Ondernemingskamer in Amsterdam
 • Gabi Stouthart     - Advocaat, verbonden aan Sprengers advocaten in Utrecht
 • Jaap Jongejan       - Algemeen directeur SBI Formaat
In de middag worden in twee ronden vier verschillende workshops verzorgd door ervaringsdeskundigen die ingaan op conflictfasen en de bijpassende dienstverlening. Uitgaande van preventieve mediation tot de (gecontroleerde) escalatie.
 

Voor wie bedoeld?

Professionals die als derde partij interveniëren (zoals mediators, juristen, trainers/adviseur voor de medezeggenschap) en anderzijds de direct betrokken conflictpartijen (zoals bestuurders, HRM, interne toezichthouders (RvT/RvC), ondernemingsraden, vakbondsbestuurders, werkgeversorganisaties en brancheorganisaties). Kortom, voor iedereen uit de profit en non-profit sector die voeling heeft met en interesse in de thematiek.
 

Aanmelden?

Neem contact op met afdeling themadagen van SBI Formaat:
tel. 0343 - 473 302 of mail naar: themadagen@sbiformaat.nl
 
Dankzij de sponsoring door SBI Formaat kunnen we u deze dag, in plaats van 195 euro, nu aanbieden voor 95 euro per deelnemer! De deelnemersbijdrage is exclusief 21% BTW.
 

Programma

9:30 - 10:00

 • Ontvangst

10:00 - 12:30

 • Plenaire bijeenkomst

12:30 - 13:30

 • Lunch

13:30 - 16:00

 • Workshops

16:00 - 16:15

 • Afsluiting

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500