Arbeidsverhoudingen wijzigen, maar het lijkt of medezeggenschap via ondernemingsraden soms in beton is gegoten. Vastgeroeste principes, altijd alle advies- en instemmingsplichtige onderwerpen ook écht in de vorm van een advies- en instemmingsaanvraag willen behandelen, geen oog voor de rendementsvraag van medezeggenschap en ga zo maar door.

Maar ook: misverstanden over de interpretatie van de onderwerpen die potentieel advies- of instemmingsplichtig zouden kunnen zijn. Onderbenutting van de overlegvergadering Algemene Gang van Zaken (artikel 24) en nauwelijks contact met de toezichthouders.

In deze training worden zin en onzin van elkaar gescheiden, nemen we afscheid van vaste modellen en onderzoeken we werkwijzen doe kunnen leiden tot zinvol, effectief en efficiënt overleg. Daarnaast is er tijd en ruimte voor het inbrengen van een casus ter intervisie en supervisie.

Aan de orde komen:

 • Wanneer leidt een advies- of instemmingsplichtig onderwerp tot een werkelijke aanvraag;
 • Hoe interpreteren we de artikelen 25 en 27 op een juiste manier;
 • Wat is de definitie van “belangrijk” en “groepsgewijs”;
 • Wat is een redelijke tijd die OR-leden aan het OR werk mogen besteden.
   

Programma

9:15 - 9:30

 • Ontvangst met koffie en thee

9:30 - 10:00

 • Start van de training
  • Huishoudelijke mededelingen
  • Kennismaking
  • Vaststelling programma met inventarisatie casusinbreng

   

10:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Het verschil tussen advies- en instemmingsplichtig onderwerpen en het daadwerkelijk schrijven van de bijbehorende aanvragen. Aansluitend een overzicht van de bij advies- en instemmingsrecht horende onderwerpen en de interpretatie daarvan anno 2017, waar nodig voorzien van recente jurisprudentie.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:30

 • Middagprogramma

  Het belang van een goedlopende en dus goed voorbereide overlegvergadering Algemene Gang van Zaken (artikel 24). Hoe ziet zo’n vergadering eruit en hoe ziet een mogelijke agenda er dan uit.

14:30 - 16:00

 • Casus

  Behandelen ingebrachte casus (of casussen) en conclusies.

16:00 - 16:15

 • Afsluiting en einde van de training