Duurzame inzetbaarheid en zelfregie

Bent u zich bewust van de ontwikkelingen die op organisaties afkomen en wat dit inhoudt voor zowel de organisatie als de medewerkers? Door de vergrijzing van de arbeidsmarkt en het langer moeten doorwerken is duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp in het personeelsbeleid geworden. Hierin ligt ook een verantwoordelijkheid voor de medewerker zelf. Hoe ziet deze zelfregie eruit en wat levert het op? Maar misschien nog wel belangrijker hoe motiveer je mensen om dit gedrag te vertonen. En is dit überhaupt wel altijd nodig?

Het doel is niet om mensen op te leggen dat ze deze zelfregie moeten gaan pakken, maar wel het bewustzijn te creëren waarom dit steeds belangrijker wordt en wat het jou als medewerker kan opleveren. De ondernemingsraad kan hierin een belangrijke rol spelen door deze bewustwording bij de achterban te creëren.

Doelstellingen

Na het doorlopen van de training:
1. Heeft u inzicht in trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt en organisaties;
2. Weet u wat we verstaan onder duurzame inzetbaarheid;
3. Heeft u kennis van zelfregie en hoe dit er in de praktijk uitziet;
4. Weet u hoe u verandering in gedrag kunt stimuleren;
5. Heeft u inzicht in de rol die de OR kan spelen bij dit onderwerp.

Rode draad en aandachtspunten

 • OR-leden zijn zich bewust van het belang van duurzame inzetbaarheid en zelfregie voor het personeel én de organisatie.
 • OR-leden zijn zich bewust van de mogelijkheden om als OR invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie. Dit door op een bij de situatie passende manier gebruik te maken van de rechten van de OR, het betrekken van de AB en het benutten van de informele kanalen.

Certificaat met vermelding van competenties

Aan de deelnemers die de gehele cursus hebben gevolgd, wordt op het einde een Bewijs van deelname uitgereikt. Op dit certificaat wordt vermeld dat de deelnemers hebben gewerkt aan de competentie
“Omgevingsbewustzijn”. Deze competentie maakt deel uit van het competentiemodel van SBI Formaat dat voor OR-leden is ontwikkeld i.s.m. de Universiteit van Tilburg. Op de achterkant van de certificaten vind je de uitleg van bovenstaande competentie.

Programma

9:30 - 9:45

 • Aankomst locatie
  • Ontvangst met koffie en thee.
  • Welkom/kennismaking.

9:45 - 12:30

 • Aanvang ochtendprogramma
  • Inventariseren leervragen
  • Thema 1. Een beeld van externe ontwikkelingen en uw eigen organisatie.
  • Thema 2. Duurzame inzetbaarheid

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:15

 • Aanvang middagprogramma

  Thema 3. Zelfregie en gedrag
  Thema 4. Rol van de OR

16:15 - 16:30

 • Evaluatie en afsluiting
 • Evaluatie en afsluiting

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300