Ziekteverzuimbeleid en de rol van HR

Ziekteverzuim kost geld! Hoe is het gesteld met het ziekteverzuimbeleid in uw organisatie? Na deze training van SBI Formaat heeft u ideeën om het ziekteverzuim in uw organisatie terug te dringen. U bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen. Verder kent u de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid en de rol van de ondernemingsraad (OR) of VGW(M)-commissie hierin.

Inhoud

 • Meningvorming over het loskoppelen van ziekte en verzuim, ziekteverzuim of ziekteverlof?
 • Randvoorwaarden voor een goed ziekteverzuimbeleid, 4 belangrijke sporen.
 • De rol van de leidinggevende
 • Rechten en plichten van de werkgever en de werknemer.
 • De rechten en rol van de HR, OR en VGW(M)-commissie.

Werkvormen

In deze cursus wordt gewerkt met korte informatieblokken, afgewisseld met praktijkopdrachten, uitwisselingsgesprekken en discussieblokken. Er wordt gebruik gemaakt van checklisten om het eigen beleid te beoordelen.

Doelstellingen van deze training

Aan het einde van deze trainingsdag bent u op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van ziekteverzuim. U weet wat de aansluiting is met duurzame inzetbaarheid, wat de term demedicalisering inhoud en u heeft een mening gevormd over ziekmelden of ziekteverlof vragen. Verder kunt u de rechten en plichten van de werkgever en werknemer op het gebied van ziekteverzuimbeleid benoemen en weet u welke rol u hierin kunt spelen als HR. Daarnaast beoordeelt u de situatie in uw eigen organisatie en krijgt u bruikbare ideeën om hier verder mee aan de slag te gaan.

Werkwijze

Gedurende deze dag wordt gewerkt met informatieblokken, afgewisseld met korte discussieblokken en opdrachten. De opdrachten zijn veelal checklisten, waarmee de situatie in uw organisatie beoordeeld wordt. Dit zetten we vervolgens om in bruikbare ideeën om in uw organisatie mee aan de slag te gaan.

Verzoek om mee te nemen

Wilt u de volgende informatie meenemen naar de trainingsdag (indien voorhanden):

 • Ziekteverzuimbeleid en/of ziekmeldingprotocol.
 • Overzicht ziekteverzuimcijfers en WIA instroom.
 • Contract(en) en/of afspraken met arbodeskundige(n) en/of arbodienst.

Dit maakt het mogelijk om bij opdrachten (nog) gerichter naar uw praktijksituatie te kijken.
'HR en ziekteverzuimbeleid: wat, wanneer en hoe?’

Certificaat

In deze training werkt u aan de competenties ‘oordeelsvorming’ en 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.
 

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst en ontvangst van de training

  De koffie en thee staat voor u klaar!

9:30 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  De start van de training bestaat uit:

  • Een korte kennismaking.
  • Huishoudelijke en praktische mededelingen.
  • Toelichting op het trainingsprogramma.

  Ziekteverzuim of ziekteverlof?

  Hoe denkt u over het loskoppelen van ziekte en verzuim, ziekteverzuim of ziekteverlof?

  Alles over verschillende vormen van ziekteverzuimbeleid

  In de vorm van een presentatie wordt ingegaan op de volgende punten:

  • Randvoorwaarden voor een goed ziekteverzuimbeleid, 4 belangrijke sporen.
  • De rol van de leidinggevende.
  • Rechten en plichten van de werkgever en de werknemer.
  • De rechten en rol van de HR. Aan de hand van een opdracht neemt u uw eigen ziekteverzuimbeleid onder de loep.

   

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:00

 • Middagprogramma

  De WIA

  In dit onderdeel gaan we in op de hoofdlijnen van de WIA. Door het behandelen van een aantal praktijkvoorbeelden krijgt u inzicht in de gevolgen van de WIA.

  De rol van de arbodienstverlener

  We gaan in op de volgende aspecten van de arbodienstverlener:

  • Wat zegt de wet en wat zijn belangrijke kwaliteitseisen voor een goede invulling van de taken van de arbodienstverlener.

  Tussentijds kijken we naar de praktijk binnen uw organisatie. Belangrijk element daarbij is het contract. We nemen door waar u op moet letten bij de invulling van het contract met de arbodienstverlener.

  Afronding

  Als afronding zetten we de stappen voor een goede invulling van het  ziekteverzuimbeleid op een rijtje, zodat u voor ogen heeft hoe u straks verder aan de slag gaat.
   

16:00 - 16:15

 • Afsluiting en einde van de training