Nieuwe Wegen

25 juni 2018 - Landgoed Zonheuvel te Doorn

Staat van de medezeggenschap; nu en in de toekomst

De Vereniging van Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen (VASMO) organiseert op 25 juni 2018 in samenwerking met trainings- en adviesbureau SBI Formaat de landelijke VASMO-dag, een congres voor ambtelijk secretarissen op Landgoed Zonheuvel te Doorn.

In het programma 'Nieuwe wegen' gaat u, samen met uw collega’s op zoek naar verdieping en verbreding in de ondersteuning van de medezeggenschap in al haar facetten.

Tijdens deze dag komt u meer te weten over:

 • De staat van de medezeggenschap: ontwikkelingen in organisaties en de rol van het medezeggenschapsorgaan;
 • Succesvolle medewerkersparticipatie in de praktijk.

Workshops

Tijdens deze dag hebben we drie verschillende rondes met workshops en presentaties, waar u  zelf uit kunt kiezen:

 1. Wijziging Privacygegevens (AVG)
  Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywetgeving is van kracht. Wanneer een organisatie niet voldoet aan de nieuwe AVG kan dit grote financiele gevolgen hebben. Wat betekent dit vanuit het perspectief van de medezeggenschap?
 2. Anders denken
  Problemen zijn nieuwe kansen. Na de workshop weet u hoe u kunt ‘omdenken’. U weet hoe u creatiever kunt zijn en komt buiten de bestaande kaders. U leert te denken in kansen in plaats van in problemen, die niet opgelost kunnen worden.
 3. De WOR
  U kent de WOR. Maar welke verborgen schatten herbergt de wet? En welke strategische mogelijkheden biedt de WOR?
 4. De OR gaat digitaal
  Nieuwe technologiën maken het gemakkelijker om in korte tijd met specifieke groepen collega's contact te hebben.  Met flitsende presentaties trekt u de aandacht of maakt u kort en 'to the point' duidelijk wat er speelt. Wilt u hiermee kennismaken?
 5. Arbowet 2017
  Per 1 juli 2018 moet iedereen aan de Arbowet 2017 voldoen. Voldoet uw organisatie aan de nieuwe Arbowet? U loopt de wijzigingen van deze wet- en regelgeving (nogmaals) door.
 6. De ambtelijk secretaris als coach
  U wilt de OR-leden stimuleren beter te presteren, individueel, maar ook als team. Coachingsvaardigheden, -methodieken en advisering zijn daarvoor bruikbare instrumenten. Hoe kunt u deze krachtige instrumenten inzetten?
 7. Artikel 24
  Hoe zet u het artikel 24-overleg strategisch in? Een goede voorbereiding is het halve werk!

We werken plenair met een aantal sprekers, die op interactieve wijze en met praktische voorbeelden de theorie zullen verduidelijken. Vervolgens gaan we in groter en kleiner verband aan de slag in workshops. Uiteraard is de dag ook bedoeld om te netwerken met collega’s!

We sluiten de dag af met een borrel; een goede gelegenheid om contacten te leggen met uw medezeggenschapscollega’s onder het genot van een hapje en drankje.

Iets voor u?

De VASMO-dag is bedoeld voor ambtelijk secretarissen van medezeggenschapsorganen en anderen die de medezeggenschap professioneel ondersteunen.

Deelnemersbijdrage

€ 82,50 p.p. voor leden van de VASMO/BVMP, incl. accommodatiekosten en excl. BTW.
€ 225,- p.p. voor niet-leden, incl. accommodatiekosten en excl. BTW.

Aanmelden

Wilt u meer kennis vergaren en gebruik maken van de gelegenheid om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, meld u dan aan voor deze dag!

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst op Landgoed Zonheuvel te Doorn

  Inloop met koffie en thee.

10:00 - 10:15

 • Openingswoord van de voorzitter van VASMO

10:15 - 11:15

 • Staat van de Medezeggenschap

  Ontwikkelingen en veranderingen voltrekken zich steeds sneller en het start- en eindpunt zijn steeds minder duidelijk aanwijsbaar. Voor je het weet rent het medezeggenschapsorgaan achter de besluitvorming aan. Hoe verhouden de ontwikkelingen zich tot de klassieke WOR-procedures? Hoe gaat u om met organische organisaties? En welke rol spelen vormen van medewerkersbetrokkenheid hierin?
  In een interactieve presentatie gaat Gert van Dongen, trainer en adviseur arbeidsverhoudingen & organisatieontwikkeling op deze vraagstukken in.

11:15 - 11:30

 • Pauze met koffie en thee

11:30 - 12:15

 • Medewerkersparticipatie in de praktijk

  Druk, druk, druk.… Het is niet eenvoudig om collega’s voor het werk van het medezeggenschapsorgaan te interesseren. Hoe geeft u medewerkersparticipatie op een goede manier vorm? Verschillende succesvolle praktijkverhalen zullen de revue passeren.
  Sharda Ramnathsing, beleidsadviseur medezeggenschap Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GrD) / Netwerk Ondernemingsraden i.d. Drechtsteden (NORD) en Charlene Ciggaar, ambtelijk secretaris Drechtsteden
  Sabina Breure, ambtelijk secretaris OR stichting Odion

12:15 - 13:00

 • Pauze en lunch

13:00 - 14:00

 • Start eerste ronde workshops en presentaties

14:10 - 15:10

 • Start tweede ronde workshops en presentaties

15:10 - 15:30

 • Pauze

15:30 - 16:30

 • Start derde ronde workshops en presentaties

16:30

 • Netwerkborrel