Coaching, communicatie en vernieuwing

De VASMO (Vereniging van Ambtelijk Secretarissen) organiseert op 16 mei in samenwerking met SBI Formaat een conferentie voor ambtelijk secretarissen op Landgoed Zonheuvel te Doorn. In het programma 'Klaar voor morgen...' staat het groeien in de regiefunctie van de ambtelijk secretaris centraal, zoals het toepassen van coachvaardigheden, het komen tot besluitvorming, inspelen op groepsgedrag, leren beïnvloeden en weten te overtuigen.

Daarnaast zijn er allerlei vernieuwingen gaande binnen organisaties, waardoor ook de medezeggenschap in beweging is. Met praktijkvoorbeelden nemen we u mee in de zoektocht van organisaties naar nieuwe vormen van medezeggenschap. Vernieuwing zorgt daarnaast voor veranderingen in de werkwijze van de OR. Op deze dag zult u ervaren hoe de OR het medezeggenschapswerk kan innoveren en vereenvoudigen met digitale hulpmiddelen.

We werken plenair met een aantal sprekers, die op interactieve wijze en met praktische voorbeelden de theorie zullen verduidelijken. Vervolgens gaan we in groter en kleiner verband aan de slag in workshops. Uiteraard is de dag ook bedoeld om te netwerken met collega’s!

Tijdens deze dag komt u meer te weten over:

 • coachvaardigheden: verschillende soorten coaching voor de ambtelijk secretaris;
 • nieuwe vormen van medezeggenschap;
 • digitale hulpmiddelen voor de OR.

En afhankelijk van de gevolgde workshops over:

 • deep democracy: rekening houden met de mening van de minderheid;
 • professionele communicatie: effectief beïnvloeden;
 • psychologie van het overtuigen;
 • groepsdynamiek;
 • provocatief coachen;
 • intervisiemethodieken.

We sluiten de dag af met een netwerkborrel; een goede gelegenheid om contacten te leggen met uw medezeggenschapscollega’s onder het genot van een hapje en drankje.

Wilt u meer kennis vergaren en gebruik maken van de gelegenheid om collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, meld u dan aan voor deze dag!

Deelnemersbijdrage:
€ 65,- p.p. voor leden van de VASMO/BVMP, incl. accommodatiekosten en excl. BTW.
€ 130,- p.p. voor niet-leden, incl. accommodatiekosten en excl. BTW.

Programma

9:30 - 10:00

 • Aankomst op Landgoed Zonheuvel te Doorn

  Inloop met koffie en thee.

10:00 - 10:10

 • Welkom

  Met korte introductie van het programma door de dagvoorzitter.

10:10 - 11:00

 • De ambtelijk secretaris als coach

  Door een coach worden de verschillende soorten coaching, die door ambtelijk secretarissen in de praktijk kunnen worden gebracht, op een interactieve wijze in kaart gebracht. Welke vorm is in welke situatie het meest effectief? Wat past het beste bij de OR, die u begeleidt? Welke vorm van coaching past het beste bij uzelf?

11:00 - 11:15

 • Pauze met koffie en thee

11:15 - 12:00

 • Nieuwe vormen van medezeggenschap in de praktijk

  Medezeggenschap is in beweging. Door allerlei vernieuwingen in organisaties, sociale innovatie, zelfsturing en veranderingen in denken zien we de medezeggenschap ook zoeken naar vernieuwing. Er wordt veel geëxperimenteerd, maar het is veelal nog een zoektocht. Voor geslaagde vernieuwing is gedeelde visie en actieve betrokkenheid van alle partijen onontbeerlijk: OR-en, werkgevers en werknemers.

  U krijgt een paar succesvolle en inspirerende voorbeelden van vernieuwing in de praktijk te zien.

12:00 - 12:30

 • De OR gaat digitaal: participatie-app en digitale verkiezingen

  Veel OR-en en bestuurders ervaren te weinig contact met medewerkers. Zij weten niet wat er werkelijk op de werkvloer speelt. Met medewerkers-tevredenheidsonderzoeken en achterbanbijeenkomsten probeert men dat te ondervangen. Werken die wel? Of kosten die alleen maar tijd en geld? Dé participatie-app maakt medezeggenschap weer makkelijk. OR en bestuurder kunnen zo snel en betrouwbaar inzicht krijgen in meningen en oplossingen van hun achterban en werknemers. De deelnemers kunnen, door de app vooraf te downloaden op de telefoon, daadwerkelijk ‘live’ ervaren hoe deze unieke participatie-app werkt.

  Verkiezingen voor de OR zijn belangrijk. Hoe kunnen degelijke verkiezingen worden georganiseerd met een campagne voor voldoende kandidaten? En hoe werken digitale verkiezingen en wat zijn de voordelen?
  Met medewerking van e-Democracy 

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:50

 • Start van de 1e workshopsessie (2 sessierondes)

  1. De mening van de minderheid
  Deep Democracy is een praktische methode om tot besluitvorming te komen met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Tegenstellingen en andersoortige meningen worden in dialoog op respectvolle wijze met elkaar onderzocht. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit.

  2. Professionele communicatie volgens Gordon (alleen sessieronde 1)
  Deze workshop biedt een methode om uw persoonlijke effectiviteit en professionele communicatie te verbeteren. Uw invloed staat of valt met hoe goed u uzelf kent en hoe u de omgeving beïnvloedt. Hoe komt u voor uzelf en uw ideeën op? Hoe gaat u om met conflicten of weerstand?

  3. Psychologie van het overtuigen (alleen sessieronde 2)
  Na deze workshop kent u de zes wetenschappelijk onderbouwde overtuigingstechnieken van Cialdini en kunt u deze herkennen en weet u hoe u deze kunt toepassen in uw (OR-)werk. Verder begrijpt u de werking van de hersenen tijdens beïnvloedingsprocessen en het belang van ontspanning en betrokkenheid.

  4. De dynamiek van de OR
  Wilt u inzicht krijgen in de dynamiek van een groep en weten hoe u gericht kunt inspelen op groepsgedrag? Na deze workshop kent u de verschillende groepsfasen en groepsprocessen. En u heeft geleerd hoe u deelnemers kunt motiveren tot gedragsverandering.

  5. Provocatief coachen (éénmaal aangeboden/beslaat beide sessierondes)
  Maak kennis met provocatief coachen. Na deze workshop heeft u inzicht in de werking van deze uitdagende methode..

14:50 - 15:10

 • Pauze met koffie, thee en fris

15:10 - 16:30

 • Start van de 2e workshopsessie

16:30 - 17:30

 • Netwerkborrel