Door zelfsturende teams de verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven, zorg je voor betere resultaten. Onderzoek heeft aangetoond dat dit de productiviteit kan verhogen en dat meer nieuwe oplossingen bedacht worden. Maar wat vraagt dit dan van de leiding?  Die gewend zijn om te sturen aan de hand van regels en procedures die in de loop der jaren zijn opgesteld. 

Binnen het team zijn rollen te vergeven en die rollen brengen taken met zich mee. Taken, zoals plannen van werk, omgaan met ziekmeldingen etc. Om dit te bereiken is het goed om de leden te stimuleren tot zelfsturing; hen actief deel te laten nemen en zelf verantwoordelijkheid laten pakken. Daardoor wordt de inbreng van alle leden optimaal!

Staat u voor de uitdaging om leiding te gaan geven aan een zelfsturend team? Hoe zorgt u dat de groep een team wordt, hoe herkent u de verschillende fases van een team en hoe stuurt u teamontwikkeling? Hoe laat u mensen hun verantwoordelijkheid pakken, hoe ziet u uw rol en hoe kunt u helder zijn over uw rol?

Wilt u graag antwoord op bovenstaande vragen? Schrijf u dan nu in voor deze praktische cursus. Deze cursus is een reis door alle groepsfases gezien vanuit uw rol als participerend leider. Een praktische training om uw stijl van leidinggeven op een hoger plan te brengen.

Programma

Dag 1

9:30 - 10:00

 • Ontvangst met koffie en thee

10:00 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Na huishoudelijke mededelingen en een korte kennismaking, bespreken we het programma voor vandaag.

  We starten met een inleidend verhaal over participerend leiderschap.

  Actieve deelname aan het proces

  Participerend leiderschap vereist een aantal zaken. Eén daarvan is actieve deelname aan het proces. We brengen in beeld wat in de wereld om u heen gebeurt en hoe u zich daartoe verhoudt.

  De juiste mate van leiderschap

  Een belangrijke eigenschap is kunnen wisselen in stijl van leidinggeven; de individuen en groep dat geven waar men behoefte aan heeft.

  Met een aantal casussen, zo mogelijk ook uit uw praktijk, bekijken we welke stijl van leidinggeven hierbij past. Hoe staat u hier zelf in; wat zijn sterke en zwakke kanten?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 17:00

 • Middagprogramma

  Transparant zijn

  We oefenen met deze eis. Hoe doet u dat en wat doet het met u?

  Eigen leiderschap ontwikkelen

  Reflectie: We brengen de leervragen in kaart, die u nodig heeft voor uw ontwikkeling als leidinggevende.

  Inleidend verhaal, groepsfases en ontwikkeling

  We behandelen de theorie en oefenen met elke fase. Hoe komt u goed door een fase heen, hoe herkent u de fases en welke interventies vraagt dat van u als participerend leider?

17:00 - 17:30

 • Pauze met snack

17:30 - 19:30

 • Avondprogramma

  Vervolg groepsfases; hoe ervaart u het zelf?

  We doen een actieve persoonlijke oefening om de fases te ervaren. En we gaan door met het behandelen van de fases van de middag.

19:30

 • Afsluiting en diner

  Einde eerste trainingsdag met aansluitend diner

Dag 2

9:00 - 9:30

 • Vervolg training

  Samenvatting eerste dag en bespreking programma van de tweede trainingsdag.

9:30 - 12:30

 • Ochtendprogramma

  Vervolg: fases van groepsontwikkeling

  Ervaren van de laatste fases van groepsontwikkeling. Door zelf de leiding te nemen ervaart u hoe dit proces verloopt.

  Kritieke situaties

  En wat als het mis gaat? U heeft het gevoel dat de helft niet mee doet; het lijkt wel trekken aan een dood paard. Er wordt onderling gemopperd, er is concurrentie of mensen komen hun afspraken niet na. Hoe herkent u of dit een onderdeel van een groepsfase is? En welke interventies zijn er vervolgens mogelijk?
  We oefenen met voorbeelden uit de praktijk. Wat wordt van de participerend leider gevraagd in competenties en actief gedrag?

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Middagprogramma

  Uw situatie uitgelicht

  • Beschrijf uw situatie, geef aan in welke fase uw team zit en waaruit dat blijkt. Wat is nodig en hoe gaat u dat stimuleren?
  • Als u nu terugkijkt naar het gedrag van de participerend leider; wat staat u te doen in uw persoonlijke leerproces. Met behulp van een oefening krijgt u hier meer zicht op.

  Tot slot keren we terug naar het begin: wat speelde er allemaal, hoe verhoudt u zich hiertoe als de ideale participerend leider, hoe verhoudt u zich tot de onderwerpen en welke acties gaat u concreet ondernemen?

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde training