Vanaf de 3de persoon krijgt u 25% korting p.p.. De deelnemersbijdrage is exclusief 21% BTW.

“Wie bepaalt nu hoe het werk georganiseerd wordt en hoe de organisatie is ingericht?”

Herontdek verhoudingen in (mede)zeggenschap

Wat vast staat is dat medewerkers steeds meer zelf het werk organiseren. Zeggenschap is in beweging en daarom ook de medezeggenschap. Tijd dus voor een onderzoek naar nieuwe vormen van zeggenschap: wat zijn de grootste veranderrichtingen en drijfveren? Maar ook: hoe krijgt medezeggenschap een plek in veranderende organisaties en wat is de rol van de ondernemingsraad in die veranderingen? Wij bieden u een inspirerende dag met antwoorden op deze vragen.

Onze inspirator voor medezeggenschap Jitske Kramer

Met haar antropologische kijk op organiseren neemt Jitske Kramer, auteur van het boek 'Deep democracy; de wijsheid van de minderheid', ons mee in verschillende vormen van medezeggenschap die zich in het verleden hebben bewezen en dus ook kunnen werken in veranderende organisaties van nu. Een lezing over sabotage, autocratische besluitvorming, koningen en haaien met als uitgangspunt: hoe blijven we de wijsheid van alle medewerkers gebruiken in organisaties?

Onze inspirator voor zeggenschap Wouter Hart

De top van de organisatie vindt dat medewerkers hun ruimte niet pakken. Medewerkers kijken naar de organisatie als veroorzaker van allerlei onnodige procedures. Denken vanuit de bedoeling lijkt hier een sleutel. Hoe creëer je een cultuur van verantwoordelijkheid waarbij het eigenaarschap bij de professionals komt te liggen? Wouter Hart, auteur van het boek 'Verdraaide organisaties', geeft ons handvatten om meer vanuit de bedoeling en vanuit vertrouwen te werken.

De praktijk,  De theorie en De discussie/visie

In de middag zijn 3 sessierondes gepland aan de hand van de thema's:

 • De praktijk: Voorbeelden van vernieuwende (mede)zeggenschap. Wat kan anders en hoe doen anderen dat? Laat u inspireren!
 • De theorie: Verandervaardigheden. Wat zijn handige tips, tools en methodieken om vernieuwing vorm te geven? Trainers van SBI Formaat helpen u op weg.
 • De discussie/visie: Wat zeggen de sociale partners? Bij vernieuwen is het goed om rekening te houden met doelen van goede medezeggenschap en te leren van jarenlange inzichten. Wijze lessen van mensen met verstand van zaken.

Volop in beweging op ons Landgoed Zonheuvel

Laat u in een aantrekkelijke omgeving inspireren door het gevarieerde programma: voordrachten, debatten, dialogen, workshops over succesvolle veranderaars uit de zeggenschap en medezeggenschap, vaardigheidsworkshops en veranderworkshops. Zo kunt u binnen uw organisatie de eerste stappen zetten richting een vorm van (mede)zeggenschap die meer recht doet aan waarvoor zij bedoeld is, namelijk:

 1. Waarde toevoegen aan de besluitvorming.
 2. Bijdragen aan de verbinding in de organisatie.
 3. Kunnen acteren als een onafhankelijke orgaan.

Bekijk hier de folder van het evenement.                   Lees hier het artikel van Camiel en Coby 
                                                                                                                over de 4 trends in vernieuwing van medezeggenschap

                       

Programma

9:30 - 10:00

 • Ontvangst

10:00 - 12:30

 • Ochtenddeel

  Met keynote speakers Jitske Kramer en Wouter Hart

12:30 - 13:30

 • Lunchpauze

13:30 - 14:15

 • Sessieronde 1

  De praktijk

  Onderstaande organisaties werken mee:

  • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR)
   “Zonder OR kan de organisatie niet vernieuwen.”, zegt bestuurder Joke Goedhart van HDSR . In het proces van organisatievernieuwing waarbij medewerkers vanuit hun talenten betrokken zijn bij beleid en besluiten, waar transparantie en vertrouwen kernbegrippen zijn is de dialoog met de medezeggenschap cruciaal. OR-leden en bestuurder vertellen in deze sessie wat hen drijft, wat stimuleert en ook welke dilemma’s en knelpunten langs komen.
  • DSM
   DSM is meerdere malen volledig getransformeerd, van mijnbouw naar bulkchemie naar voeding, gezondheid en duurzaam leven. De organisatorische wijzigingen die daarbij horen zijn mede mogelijk (geweest) omdat binnen DSM een moderne medezeggenschap bestaat die is meegegroeid met de organisatie. Het nieuwe medezeggenschapsmodel is doorgevoerd met een projectmatige aanpak. En met succes!
   U hoort alles over de inhoud van het huidige model en de werkwijze - o.a. kleinere OR's, inzet van niet OR-leden, doorlopend opleidingsprogramma - maar ook over de aanpak om de groei van het bedrijf integraal door te vertalen in het denken over medezeggenschap en de nieuwe vorm te laten slagen.
  • JP van de Bent Stichting
   ​Deze zorgorganisatie koos er bewust voor om niet langer te werken met een formele OR, omdat dat niet meer aansloot bij de organisatie waar dialoog, vertrouwen en eigenaarschap/eigen verantwoordelijkheid de basis is voor samenwerking. In deze sessie vertellen medewerkers alles over deze keuze en hoe de zeggenschap nu geregeld is.
  • Prinsenstichting
   "Wij zijn eigenwijs” dat is het motto van de OR van Prinsenstichting. Er is veel energie en creativiteit bij deze zorgorganisatie waar door organisatieontwikkeling geen plek meer bleek te zijn voor een traditionele manier van medezeggenschap. Een nieuwe weg werd ingeslagen met onder andere de participatiecirkel, de participatie-app en de ‘eigenwijze’ dagen. Ook de workshop van deze club zal ‘Eigen-wijs’ worden vormgegeven met medezeggenschappers, teamcoaches en uiteraard de bestuurder. Iedereen doet mee!
  • Zorgaccent
  • Abrona
  • Luxlight
  • WZU
  • 's Heeren Loo

14:30 - 15:15

 • Sessieronde 2

  Theorie

  We bieden onderstaande workshops aan:

  • Deep Democracy
  • Digitale Media
  • Agile en Scrum
  • Actieve achterban
  • WOR-proof vernieuwen
  • Vernieuwing in de Gouden Driehoek
   Er wordt veel gesproken over een ‘gouden driehoek’ tussen OR, bestuurder en toezichthouders. In het kader van kantelen MZ en min of meer terugtredende OR is aandacht voor strategie en de relatie met de RvC/RvT extra van belang.  Ook hier is dringend behoefte aan vernieuwing. Want op welke wijze geef je vorm aan de ‘Gouden Driehoek’ als de zeggenschap en de medezeggenschap ingrijpend anders worden ingericht. De adviseurs van de werkgroep Governance van SBI Formaat gaan in op het zorgdragen van een goede inhoudelijke inbreng in het strategisch debat zowel binnen als buiten de bekende kaders.

15:30 - 16:15

 • Sessieronde 3

  De discussie/visie

  Onderstaande organisaties werken mee aan de workshops:

  • SNPI - Echte medezeggenschap = iedereen aandeelhouder
   Pascale Nieuwland-Jansen van SNPI, Stichting Nederlandse Participatie instituut, gaat in op mogelijkheden voor ultieme medezeggenschap: financiële participatie door middel van aandeelhouderschap. Financiële participatie in zuivere vorm is alleen mogelijk bij vennootschappen maar ook interessant voor publieke en maatschappelijke organisaties om hiervan te leren wat het effect is van eigenaarschap op betrokkenheid en ondernemerschap van werknemers. De uitdaging is om medewerkersparticipatie zo in te richten dat medewerkers ook echt eigenaarschap ervaren.
  • NCD - Van Zeggenschap naar Zeggenkracht
   Nieuwe vormen van zeggenschap en medezeggenschap vragen om andere vormen van leiderschap. Positief leiderschap, waarbij (mede)zeggenschap intrinsiek meerwaarde heeft. Het gedrag en houding van leiders maakt het verschil. Wat is de X-factor van de onderneming/ ondernemer voor succesvolle vernieuwing van zeggenschap? Een schokkende sessie die je ongetwijfeld tot nadenken zet over de essentie van zeggenschap en medezeggenschap.
   - Gerard van Vliet, directeur NCD, maar vooral Omleider
  • Onderzoek naar de pilots
   In opdracht van Instituut Gak vindt op dit moment een landelijk onderzoek plaats naar vernieuwende medezeggenschap. Onderzoekers Simone van Houten (Basis en Beleid)  en Frank Tros (AIAS) doen veldwerk rond lopende veranderingstrajecten in medezeggenschap van bedrijven (casestudies). Zij willen graag de eerste bevindingen delen en bediscussiëren. Welke leerpunten zien we al ten aanzien van moderniseringstrajecten in de praktijk?
  • FNV
  • SER
  • ACP

16:30 - 17:00

 • Check uit

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500