Normalisering van de rechtpositie van de ambtenarenstatus: een uitdaging voor de OR

 • Wat houdt de normalisering rechtspositie ambtenaren precies in en welke consequenties zijn er?
 • Zijn de Car UWO of de ARAR cao’s? Wat gaat hierin veranderen?
 • Wat verandert voor de OR? En wat gebeurt er met het Georganiseerd Overleg (GO)?
 • Wordt de hoogst verantwoordelijke voor het personeelsbeleid de gesprekspartner van de OR?
 • Gaat artikel 27 voortaan volledig via de OR?
 • Wat moet de OR kennen en kunnen om klaar te zijn voor de overgang?

In 2020 moet de arbeidsrechtelijke normalisering van de ambtenarenstatus een feit zijn. Vanaf dat moment zijn alle werknemers in dienst van een overheidsinstelling ambtenaar met een arbeidscontract. Natuurlijk met de nodige uitzonderingen.
Tot op heden worden arbeidsrechtelijke zaken door het Georganiseerd Overleg behandeld, ondersteunt door de vakbond. In de praktijk betekent dit dat het GO de arbeidsrechtelijke kant van artikel 27-onderwerpen behandelt en dat de regelingen ervan via de OR gaan. Maar of dit met de normalisering van de rechtspositie van de ambtenarenstatus zo blijft is de vraag, mogelijk vervalt dit extra vangnet. De OR zal dan voortaan alle artikel 27-onderwerpen uit de WOR afhandelen en kan over al deze onderwerpen initiatiefvoorstellen doen. Althans over alles wat niet in de cao geregeld is. Maar wie gaat de cao’s afsluiten en op welke wijze? Verder praat de OR met de gemeentesecretaris of directeur en het GO met de wethouder of burgemeester. Hoe gaat dit qua besluitvorming geregeld worden?

Kortom, veel vragen en onduidelijkheden rondom deze rigoureuze verandering. De hoogste tijd om u te verdiepen in de normalisering en een plan van aanpak te maken.
Op deze themadag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken door Els Huisman van De Voort Advocaten, Bert de Haas cao onderhandelaar en vakbondsbestuurder en een trainer/adviseur van SBI Formaat. Na deze dag kunt u goed voorbereid het overleg starten.

Deze dag is geschikt voor OR-leden van gemeenten, rijk, provincies en waterschappen. En voor leden van het Georganiseerd Overleg (GO). De themadag is verzet van 17 april naar 19 april 2018.

Programma

Dag 1

9:00 - 9:30

 • Aankomst lcoatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 9:45

 • Welkom en introductie

  Een korte actieve introductie op het thema van de dag en de sprekers die komen gaan.

9:45 - 10:30

 • Normalisatie, wat is nou eigenlijk normaal?

  U krijgt een helder verhaal over de juridische kant van de normalisering. Waar heeft het invloed op en waar niet. Waar moet de medezeggenschap rekening mee houden en waar treft het individuele ambtenaren. Hoe kan de OR en het GO er voor zorgen dat de organisatie er op voorbereid is. Met natuurlijk de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

  Els Huisman, advocaat bij de Voort advocaten | mediators en gespecialiseerd in medezeggenschap bij de overheid en primaat van de politiek.

10:30 - 10:45

 • Pauze

10:45 - 12:30

 • De gevolgen voor het instemmingsrecht

  Met behulp van een aantal stellingen en voorbeelden gaan we interactief aan het werk. Denk hierbij aan het veranderende arbeidscontract, aanname en ontslag beleid.
  We sluiten af met de conclusies waarop moet nu al gelet worden, Hoe wordt er reeds voorgesorteerd en welke vaardigheden gaan belangrijk worden.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 14:45

 • De rol van het GO en de vakbond

  Bert de Haas vakbondsbestuurder en eerste onderhandelaar voor de CAR UWO  verteld hoe de vakbonden  tegen de normalisatie van de rechtspositie aankijken . De VNG  gaat namens alle gemeenten onderhandelen en er komt 1 cao die de VNG met de bonden voor de ambtenaren zal afsluiten. Bert de Haas gaat in op welke uitgangspunten de bonden hanteren en waar ze problemen verwachten.  Ook zal hij aangeven waar de OR en het GO alert op moeten zijn bij alle komende veranderingen.

14:45 - 15:00

 • Pauze

15:00 - 16:00

 • De medezeggenschap OR en GO, rolverdeling of samenvoegen?

  De deelnemers onderzoeken gezamenlijk de voor- en nadelen van het samenvoegen dan wel samen optrekken van de GO en de OR.  Waar zit de meerwaarde en welke risico’s zijn aanwezig. Als het GO een onderdeel wordt van de OR,  aan welke voorwaarden zou dan moeten worden voldaan.

16:00 - 16:20

 • Conclusies en vervolg

  We zetten de uitkomsten van de dag nog eens op een rij. Met welke plannen en/ of voornemens verlaat u de dag. En wat moet er gaan gebeuren.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting van de dag

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300