Stress? Een goed gesprek helpt! (ochtendprogramma)

Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten heeft in 2016 2.613 psychische beroepsziekten geregistreerd. Dit is 42% van alle meldingen, overspannenheid en burn-out vormen het grootste deel van de meldingen. Nooit eerder was het verzuim door psychische beroepsziekten zo hoog! Stress heeft negatieve effecten op iedereen: de medewerker, zijn/haar sociale omgeving, collega’s en de organisatie. Het is dus in ieders belang dat we de stressreacties goed herkennen en daarop reageren. Maar hoe pak je dat aan? Wilt u met het thema werkstress aan de slag en leren van andere (preventie)medewerkers, P&O-functionarissen, leidinggevenden en leden van de OR/VGW- of Arbocommissie? Kom dan naar deze workshop. 

Inhoud van de training

U krijgt een korte inleiding over werkstress, de feiten en achtergronden. Daarna gaan we met elkaar in gesprek over werkstress en werkplezier. Dit doen we aan de hand van de gespreksleidraad Werkstress. Deze gespreksleidraad is een ideaal hulpmiddel dat u na de training direct in uw eigen organisatie kunt gebruiken. Veel organisaties gingen u voor en hebben veel baat gehad bij de gespreksleidraad om werkstress bespreekbaar te maken, de werkdruk aan te pakken en mensen weer in hun energie te krijgen.Gespreksleidraad Werkstress

We gebruiken de gespreksleidraad Werkstress. De gespreksleidraad is ontwikkeld door SBI Formaat, CAOP, AWVN en de Baak met als doel om het goede gesprek te stimuleren. De leidraad bestaat uit 12 kaarten (met informatieboekje) die ieder een thema belichten. Je kaart zo letterlijk telkens een ander stressthema aan. Met de leidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar. Je maakt kennis met de leidraad, ‘ervaart’ hoe het gesprek gaat en weet dan ook hoe je de gesprekleidraad kunt toepassen in je de organisatie. En natuurlijk leer je ook over je eigen werkstress en werkplezier.

Vergoedingsregeling voor OR/PVT-trainingen op het gebied van werkdruk voor Jeugdzorg. Lees hier meer over de subsidie.

Programma

9:30 - 12:30

 • Start, even opwarmen...

  Verkenning van het thema werkstress

  Een inleiding over werkstress, de feiten en achtergronden.

  Met elkaar in gesprek over werkstress en werkplezier

  Dit doen we aan de hand van de gespreksleidraad. Dat geeft het inzicht in de problematiek en het kan helpen om te horen hoe een ander de hoge werkdruk te lijf gaat. Het geeft energie om te praten over wat plezier geeft in het werk. U gaat het zelf ervaren om vervolgens te bepalen hoe u de gespreksleidraad kunt toepassen in uw eigen organisatie.

  Korte evaluatie en aansluitend een lunch op Landgoed Zonheuvel

  Na de lunch heeft u de gelegenheid om een 'korte'  inspiratiewandeling te maken over het landgoed. Een wandeling vol cultuur, geschiedenis, kennis, natuur en uiteraard inspiratie.

   

12:30

 • Afsluiting met aansluitend een lunch (en een inspiratiewandeling)