Bent u volledig Arbowet 2017 proof?

Op 1 juli 2017 is de nieuwe arbowet ingegaan. Er is een overgangstermijn van een jaar. Dit houdt in dat elke organisatie per  juli 2018 aan de nieuwe arbowet moet voldoen. Voldoet uw organisatie aan de nieuwe Arbowet? Tijdens een eendaagse training maakt u kennis met de wijzigingen van deze wet- en regelgeving.

De veranderingen hebben als doel een versterking van de positie van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de medezeggenschap. In deze training gaan we uitgebreid in op deze wijzigingen en maken daarna de vertaalslag naar het arbobeleid in uw eigen organisatie. Wat moet er nog gedaan worden om te voldoen aan deze wijzingen en wat is de rol van de medezeggenschap hierbij? Lees hier de artikelen geschreven door Carolina Verspuij van SBI Formaat: De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden en Hoe de second opinion in de nieuwe Arbowet werkt.

Doelstellingen van de cursus

Na het doorlopen van de cursus heeft u:

 • Een overzicht van de wijzigingen van de Arbowet.
 • Zicht in waar het arbobeleid van uw organisatie aansluit bij deze wijzigingen en waar niet.
 • Inzicht in de rol van de OR/VGW(M)-commissie bij de implementatie van de voorgestelde wijzingen van de Arbowet in uw eigen organisatie.

Werkwijze in deze cursus

In deze cursus wordt onder meer gewerkt met:

 • Korte informatieblokken, afgewisseld met praktijkopdrachten en discussieblokken.
 • Individuele opdrachten en groepsopdrachten.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

9:30 - 12:30

 • Start van de training

  De start van de cursus bestaat uit:

  • Een korte kennismaking.
  • Mededelingen van huishoudelijke aard.
  • Toelichtingen op het cursusprogramma.

  Overzicht van de wijzingen van de Arbowet

  Op 1 juli 2017 zijn een aantal wijzingen van de Arbowet ingegaan. Dit met als doel een versterking van de positie van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker en de medezeggenschap. We gaan deze ochtend uitgebreid in op deze wijzingen.

  Het arbobeleid en de voorgestelde wijzigingen

  Op basis van het overzicht van de voorgestelde wijzingen maken we de vertaalslag naar het arbobeleid van uw eigen organisatie. Op welke punten voldoet uw organisatie al aan de wijzingen en waar is nog aanpassing nodig?        

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 16:20

 • Aanvang middagprogramma

  Aan de slag met de wijzingen in de Arbowet

  We gaan door waar we vanmorgen zijn gebleven en eindigen de middag met een overzicht van wat en hoe het eigen arbobeleid moet worden aangepast om te voldoen aan de wijzingen. We focussen hierbij  op de rol van de medezeggenschap.

16:20 - 16:30

 • Afsluiting en einde van de training