Basistraining Arbeidsomstandigheden (VGWM)

Deze training van SBI Formaat legt de basis voor uw VGWM-werk: u maakt kennis met de termen veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. U krijgt inzicht in de VGWM-status van de organisatie waarin u werkt. Aan het einde van deze tweedaagse cursus heeft u voldoende bagage om een Arbo-werkplan op te stellen en kunt u aan de slag met uw VGWM-werk.

Doelstellingen van de arbo cursus

Na het doorlopen van de cursus heeft u:

 • Inzicht in de concrete inhoud van de begrippen Veiligheid, Gezondheid en Psychosociale arbeidsbelasting.
 • Kennis van de opbouw en inhoud van de Arbowetgeving en de laatste stand van zaken met betrekking tot de Arbowet.
 • Zicht op de taken en bevoegdheden van de OR/VGW(M)-commissie.
 • Inzicht in de rol van de OR/VGW(M)-commissie in uw eigen organisatie.
 • Inzicht in de rol en positie van de OR/VGW(M)-commissie in uw eigen organisatie.
 • Kennis van de stappen van het proces van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak.
 • Inzicht in de mogelijke rol van de OR/VGW(M)-commissie bij de aanpak van de VGW-items.

Werkwijze in deze basiscursus VGWM

In deze cursus wordt onder meer gewerkt met:

 • Korte informatieblokken, afgewisseld met praktijkopdrachten en discussieblokken.
 • Teksten en checklists.
 • Individuele opdrachten en groepsopdrachten, vaak aan de hand van checklists waarmee het beleid van uw eigen organisatie beoordeeld wordt.
 • Een filmpresentatie met een opdracht.

Certificaat analytisch vermogen en oordeelsvorming

In deze training werkt u aan de competenties 'analytisch vermogen' en 'oordeelsvorming'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

ARBO, wat en hoe voor de OR

Tijdens deze training ontvangt u ook het boek ARBO, wat en hoe voor de OR, geschreven door onze trainers/adviseurs. Het boek bevat een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en handige checklists. het is een handig naslagwerk voor ieder OR-lid die met het arbobeleid van zijn organisatie aan de slag gaat.

Programma

Dag 1

9:45 - 10:00

 • Aankomst locatie

  Ontvangst met koffie en thee.

10:00 - 12:30

 • Aanvang training

  Start van de training

  De start van de training bestaat uit:

  • Een korte kennismaking.
  • Mededelingen van huishoudelijke aard.
  • Toelichtingen op het programma.

  Veiligheid, Gezondheid en Psychosociale arbeidsbelasting

  Aan de hand van een opdracht gaan we in op de betekenis van de begrippen: Veiligheid (V), Gezondheid (G) en Psychosociale arbeidsbelasting en op de onderlinge samenhang tussen deze begrippen. Tevens bekijken we de stand van zaken in uw eigen organisatie.

  De Arbowetgeving

  De Arbowet biedt belangrijke handvatten voor het arbo- en medezeggenschapswerk. In een inleiding, afgewisseld met korte discussies, doorlopen we de belangrijkste onderdelen van de Arbowet, waaronder:

  • De opbouw van de regelgeving.
  • De werkgeversverplichtingen.
  • De rechten en plichten van werknemers.
  • De toepassing van de Arbowet in uw eigen organisatie.

  De laatste stand van zaken met betrekking tot de Arbowet worden hierin opgenomen.

12:30 - 14:00

 • Pauze en lunch

14:00 - 17:00

 • Aanvang middagprogramma

  De Arbowetgeving

  Vervolg van dit programmaonderdeel.

  Arbobeleid

  Na een korte toelichting brengen we het niveau van het arbobeleid van uw eigen organisatie in kaart. Dit doen we aan de hand van een opdracht. Op basis hiervan beoordelen we of en op welke punten er verbeteringen zouden moeten plaatsvinden.

  Rechten van een OR/VGW(M)-commissie

  We zetten de medezeggenschapsrechten met betrekking tot arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim op een rij. Aan de hand van praktische voorbeelden leert u hoe uw OR/VGW(M)-commissie deze rechten kan benutten.

17:00 - 17:30

 • Pauze en snack

17:30 - 19:20

 • Overlegstructuur en postitie van de VGW(M)-commissie

  In een inleiding wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden om de organisatie en medezeggenschap op het gebied van arbo vorm te geven. We gaan daarbij in op de volgende onderwerpen:

  • de inhoud van het instellingsbesluit van een VGW(M)-commissie;
  • taken en bevoegdheden van een VGW(M)-commissie;
  • belangrijke ‘spelers’ in de arbo-organisatie en hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

19:20 - 19:30

 • Korte evaluatie en einde van de eerste trainingsdag met aansluitend diner
Dag 2

9:15 - 12:30

 • Aanvang tweede trainingsdag

  Start van de tweede dag

  De start van deze dag bestaat uit:

  • Een korte terugblik op de vorige dag.
  • Een toelichting op het programma van deze dag.

  In de terugblik bekijken we of er nog vragen zijn over de vorige dag en nemen we kort de belangrijkste punten door.

  De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak

  De RI&E is een basisonderdeel van het arbobeleid. De RI&E is dan ook voor de OR/VGW(M)-commissie een belangrijk instrument. Een RI&E is niet af zonder een plan van aanpak. Een OR/VGW(M)-commissie kan hier invloed op uitoefenen. In een inleiding en aan de hand van een film besteden we aandacht aan:

  • De wettelijke verplichtingen betreffende de RI&E en het plan van aanpak.
  • De stappen in het RI&E-proces.
  • Successen en valkuilen bij de uitvoering van een RI&E en de invulling van het plan van aanpak.
  • De rol en betrokkenheid van de OR/VGW(M)-commissie bij de RI&E en het plan van aanpak.

  Aan de hand van een opdracht wordt het RI&E-rapport en/of het plan van aanpak van uw eigen organisatie uitgebreid onder de loep genomen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Aan de slag met arbo

  Nu is het tijd om met de VGW-kennis en uw ervaringen aan de slag te gaan. Aan de hand van een opdracht zet u de speerpunten voor uw OR/VGW(M)commissie op een rij. Daarbij krijgt u handvatten om planmatig te werk te gaan en oog te hebben voor een gezonde balans tussen concrete en beleidsmatige kwesties. Een van de speerpunten werkt u aan de hand van een uitgebreide opdracht verder uit. De opdracht leert u om gestructureerd volgens een stappenplan te werken.

15:50 - 16:00

 • Afronding en einde van de training

Locatie

Conferentiehotel Landgoed Zonheuvel Doorn - Utrecht
Amersfoortseweg 98
3941 EP Doorn
NL
Telefoon:
0343-473500