Hulp bij OR-verkiezingen

Totstandkoming van de OR kan alleen plaatsvinden aan de hand van verkiezingen, maar…

  • Hoe vinden we goede kandidaten voor onze OR?
  • Hoe organiseren we de OR-verkiezingen?

Het organiseren van verkiezingen voor de OR is veel werk. Maar het is de moeite waard als je respons krijgt vanuit de achterban. Dan is er geen gebrek aan kandidaten en de opkomst bij de verkiezingen is hoog!

Wij bieden ondersteuning op alle mogelijke onderdelen in het verkiezingsproces: van het opstellen en actualiseren van het OR-reglement, het verzorgen/aanreiken van communicatie aan medewerkers en vakbonden, het werven van OR-leden en het organiseren van een OR-experience dag (voorlichtingsbijeenkomst). Vervolgens begeleiden wij indien gewenst de OR-installatiebijeenkomst. Onderstaande diensten zijn zowel in combinatie als stand-alone dienst in te zetten.

Lees ook: Tijdschema OR-verkiezingen

Ons aanbod

Nominatietool    verkiezingssoftware    verkiezingen dag

elearning verkiezingen    blended online verkiezigen OR    verkiezingsmanager

 

Deel dit bericht