medewerker als aandeelhouder

Een bijzonder vorm van participatie is die van de werknemer als aandeelhouder. De SNPI is hierin gespecialiseerd en biedt ondersteuning bij vraagstukken omtrent dit onderwerp. Samen met SNPI organiseren wij op 11 oktober 2017 een bijeenkomst over het thema “Werknemer als aandeelhouder” op ons Landgoed Zonheuvel in Doorn. Lees hier meer over het event. 

De ondernemingsraad is eigenlijk de voorloper van zelforganiserende, zelfsturende teams. En opvallend genoeg zien we dat eigenlijk maar weinig terug als het gaat om leren van elkaar.
Samen maak je afspraken, kies je onder andere de Voorzitter en werk je zelfstandig aan de ‘medezeggenschap’. Het is een organisatie binnen de organisatie. Andere talenten van jou kunnen zich ontwikkelen. Meedoen in de ondernemingsraad, de medezeggenschap is niet alleen verantwoordelijkheid durven nemen voor de medezeggenschap van de organisatie, maar ook de regie over je eigen ontwikkeling nemen.
In mijn enthousiasme zou ik haast zeggen de ondernemingsraad, de medezeggenschap is de voorloper van de zeggenschap.
En toch is dat niet alles. De ondernemingsraad kijkt naar de competenties van de individuele ondernemingsraadsleden en kiest, verdeelt op basis daarvan de verschillende taken. En samen zijn we verantwoordelijk voor het geheel van de ondernemingsraad en om nog een stap verder te gaan we leggen ook nog verantwoordelijkheid af aan alle medewerkers, en werken naast de bestuurder ook samen met de toezichthouder. Wat kan er nog mis gaan!
In het proces is alles geregeld, maar heeft de ondernemingsraad voldoende (verscheidenheid) aan competenties om alle zaken vanuit de onderneming aan te kunnen. Dat kan ook de competentie zijn van ‘deskundige hulp inroepen’. Welk meerjarenplan heeft de Ondernemingsraad zelf op het terrein van medezeggenschap. En dat is meer dan wachten op advies en instemmingsaanvragen.
Hoe groeit de medezeggenschap, met als initiator de ondernemingsraad, vanuit de inspiratie van ondernemingsraadsleden zelf.
Aan die vragen werken we als SBI Formaat graag mee. Zelfbewuste medezeggenschap.
Dan kan je in mijn ogen ook nadenken over een volgende stap, wil ik ook medeverantwoordelijk zijn voor de hele organisatie.
Van de stap als ondernemingsraadslid naar verantwoordelijkheid voor de medezeggenschap naar verantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Als aandeelhouder die van te voren de grote lijn mee bepaalt die de bestuurder uitzet. Een heel verschil met de medezeggenschap die de grote lijn te horen krijgt en daar eventueel een advies op mag geven. Een grote stap in verantwoordelijkheid voor Ondernemingsraadsleden. En, volgens mij, een nog grotere stap voor een medewerker van een organisatie. Maar tegelijkertijd ook een kans om te groeien als medewerker, als organisatie
Nu ben je vaak deel van de organisatie. Morgen kan een deel van de organisatie van jou zijn.
Als je dat aankan, maak dan de eerste stap in de medezeggenschap, de volgende stap kan dan een logische zijn:  van ooit het vierjarige kind en ‘zelf doen’ naar  ………… een volwassen stap naar een zelfsturende organisatie, het kan!

Jaap Jongejan