Nieuws

08 februari 2018

Neem deel aan een onderzoek naar online leren binnen de medezeggenschap.

07 februari 2018

Donderdag 8 maart 2018 wordt er een landelijk congres georganiseerd door de Universiteit van Maastricht en de Universiteit van Leuven in samenwerking met SBI Formaat, SOMz en SER.

23 januari 2018

23 Januari jl. is er in de Tweede Kamer gestemd over de Wijziging van de WOR in verband met de bevoegdheden van de OR inzake de beloningen van bestuurders. We zijn benieuwd naar uw mening.

22 januari 2018

De Stichting SBI. Samenwerking, Bezinning en Inspiratie bestaat per 1 januari 2018 precies drie jaar. Reden om op 17 januari een inhoudelijke ‘Nieuwjaarsbijeenkomst’ te houden.

Agenda uitgelicht

03 april 2018 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...

03 april 2018 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)

Bij 42% van alle meldingen van beroepsziekten vormt overspannenheid en burn-out het grootste deel. 

19 april 2018 Reorganisatie en organisatieverandering, HR / arbeidsvoorwaarden

Wat houdt de normalisering precies in? Wat betekent...

08 maart 2018 HRM, HR / arbeidsvoorwaarden, OR en bestuurder
Onenigheid en conflicten in organisaties kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk, een stagnatie in de besluitvorming, maar ook tot acties. Concreet denken we dan aan het optreden van een ondernemingsraad bij geschillen met de bestuurder of aan collectieve acties uitgeroepen door een vakbond.

Blog

15 februari 2018 Communicatievaardigheden / Reacties / Juliette van de Mheen

Je wilt wat anders dan je collega. Jullie belangen en behoeften verschillen te veel. Je hebt geen ruzie – maar hoe los je dit op?
 

07 februari 2018 Communicatievaardigheden / Reacties / Juliette van de Mheen

Wat kan je doen om de verhoudingen in je team goed te houden?

05 februari 2018 Vertrouwenspersoon / klachtencommissie, Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden / Reacties / Nicole Pikkemaat

 Het is niet verstandig om het gedoe te laten eindigen in veel ellende. Helaas zie ik dat soms gebeuren.

05 februari 2018 / Reacties / Els van der Valk

Zo luidde de titel van het congres van de alliantie medezeggenschap en governance. Over de soms gespannen relatie tussen medezeggenschap, governance en andere stakeholders.

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie