Nieuws

19 maart 2018

Het duurzaam inzetten van medewerkers wordt steeds belangrijker voor corporaties. Het werk wordt steeds complexer en medewerkers moeten op een hoger niveau kunnen functioneren. 

28 februari 2018 Vernieuwing medezeggenschap

Kom naar het medezeggenschapsplein op 24 april! Past de huidige medezeggenschap nog bij de behoeften van de organisatie?

27 februari 2018 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

De eerste vraag die u moet beantwoorden is welke persoonsgegevens er in uw bedrijf worden verwerkt en welke personeelsvolgsystemen er aanwezig zijn.

21 februari 2018

SBI Formaat is aanwezig bij de Ledenbijeenkomst van LOMOZ over Duurzame inzetbaarheid en generatiebeleid, op 28 maart.

Agenda uitgelicht

04 april 2018 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...

03 april 2018 Arbo & gezondheid, Duurzame participatie (inzetbaarheid)

Bij 42% van alle meldingen van beroepsziekten vormt overspannenheid en burn-out het grootste deel. 

19 april 2018 Reorganisatie en organisatieverandering, HR / arbeidsvoorwaarden

Wat houdt de normalisering precies in? Wat betekent...

25 april 2018 HRM, HR / arbeidsvoorwaarden, OR en bestuurder
Onenigheid en conflicten in organisaties kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk, een stagnatie in de besluitvorming, maar ook tot acties. Concreet denken we dan aan het optreden van een ondernemingsraad bij geschillen met de bestuurder of aan collectieve acties uitgeroepen door een vakbond.

Blog

14 maart 2018 / Reacties / Els van der Valk

Ondernemingsraden weten niet altijd dat zij het recht hebben een lid voor de Raad van Toezicht voor te dragen of weten niet hoe zij hier precies gebruik van kunnen maken...

07 maart 2018 Arbo & gezondheid / Reacties / Alex Daems

Als medewerkers aan biologische agentia worden blootgesteld, dan moeten de risico’s in de RI&E worden meegenomen.

20 februari 2018 / Reacties / Tineke de Rijk

“We gaan die man eens goed de waarheid zeggen.”  Vastberaden kondigen een aantal OR-leden dit voornemen voor de artikel 24 vergadering aan.

15 februari 2018 Communicatievaardigheden / Reacties / Juliette van de Mheen

Je wilt wat anders dan je collega. Jullie belangen en behoeften verschillen te veel. Je hebt geen ruzie – maar hoe los je dit op?
 

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie