Nieuws

18 april 2018 Arbo & gezondheid

Vanwege de stijging van het aantal arbeidsongevallen en het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten, roept de Inspectie SZW werkgevers én werknemers op om te werken aan een bedrijfscultuur waarin gezond en veilig werken de standaard is.

16 april 2018

Deze interactieve dag staat o.a. in het teken van privacy, in de cabine van de vrachtwagenchauffeur en van medewerker. Wat zijn de gevolgen van de digitale bijrijder voor de privacy van de medewerkers en hoe ga je hiermee om?

12 april 2018

Komt de fysieke en mentale veiligheid onder druk te staan, bij toenemende werkdruk? Help ons inzicht te krijgen door een aantal korte vragen te beantwoorden.

11 april 2018

Vanwege het 50-jarig bestaan van De Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen, wordt er op 18 april 2018 een symposium georganiseerd in de Burcht in Amsterdam. 

Agenda uitgelicht

25 april 2018 HRM, HR / arbeidsvoorwaarden, OR en bestuurder
Onenigheid en conflicten in organisaties kunnen leiden tot een vertrouwensbreuk, een stagnatie in de besluitvorming, maar ook tot acties. Concreet denken we dan aan het optreden van een ondernemingsraad bij geschillen met de bestuurder of aan collectieve acties uitgeroepen door een vakbond.
21 juni 2018 HR / arbeidsvoorwaarden, Communicatievaardigheden

Bent u zich bewust van de ontwikkelingen die op organisaties afkomen...

08 mei 2018 Arbo & gezondheid, HR / arbeidsvoorwaarden

De wijziging van de privacywetgeving komt eraan...

17 mei 2018 Nieuw in de OR / WOR

U bent nieuw in de ondernemingsraad (OR). Een hele uitdaging...

Blog

18 april 2018 / Reacties / Frank Schreiner

In augustus 2017 werd de onlangs vastgestelde nieuwe Nederlandse Governance Code in het Staatsblad gepubliceerd. Daarmee is deze nieuwe code wettelijk verplicht voor alle beursgenoteerde ondernemingen.

12 april 2018 Pensioen in Zicht / Reacties / Mieke Heijnen

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over werk maar ook over duurzaam meedoen in de maatschappij.  Tijdens je werkzame leven en ook daarna.

05 april 2018 / Reacties / Jaap Jongejan

Vorige week hebben wij als SBI Formaat meegetekend om ons actief in te zetten om (nogmaals) aandacht te vragen voor psychische aandoeningen op het

03 april 2018 / Reacties / Frank Schreiner

Soms kom ik ze nog tegen. Toezichthouders die vinden dat zij alleen op het kompas van het Bestuur mogen varen.

Poll

Medezeggenschap: iedereen denkt en doet mee

Een krachtige organisatie heeft inzet en betrokkenheid nodig van iedereen. Daarom is gezonde medezeggenschap zo belangrijk. Dat kan via een sterke OR (Ondernemingsraad), maar ook via een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) of nieuwe vormen van medezeggenschap die SBI Formaat mede ontwikkelt..

Mens & Organisatie

Medewerkers zijn en blijven de drijvende kracht in uw organisatie. Hun kennis, vaardigheden en motivatie moeten ook morgen bij uw organisatie passen. Zet samen in op duurzame inzetbaarheid om dat voor elkaar te krijgen. En schakel SBI Formaat in om veranderingen te realiseren.

Mens & Organisatie