Samen werken aan goede arbeidsomstandigheden

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden is een taak voor zowel werkgever, werknemer en OR/VGW-commissie. De ondernemingsraad (OR) is op dit gebied een gelijkwaardige gesprekspartner, waardoor het daadwerkelijk mogelijk is het beleid te beïnvloeden. Daarvoor is kennis van de Arbowet van groot belang. Het is noodzakelijk te weten waartoe een werkgever is verplicht en welke bevoegdheden uw OR heeft als het gaat om arbeidsomstandigheden. Binnen de Arbowet moet de OR veel met de werkgever afspreken en dat betekent dus nóg meer verantwoordelijkheid voor de OR!

Tijdens deze training hoort u alles over de Arbowet, arbobeleid, arbopraktijk en de belangrijkste trends op arbogebied. U leert hoe u invloed kunt uitoefenen op het arbobeleid in uw organisatie en kunt praktisch met arbo aan de slag.

Certificaat omgevingsbewustzijn

In deze cursus werkt u aan de competenties 'omgevingsbewustzijn'. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat voor deelname waarop de bijbehorende competenties staan.

ARBO, wat en hoe voor de OR

Tijdens deze training ontvangt u ook het boek ARBO, wat en hoe voor de OR, geschreven door onze trainers/adviseurs. Het boek bevat een combinatie van theorie, voorbeelden uit de praktijk en handige checklists. het is een handig naslagwerk voor ieder OR-lid die met het arbobeleid van zijn organisatie aan de slag gaat.

Programma

9:15 - 9:30

 • Aankomst locatie

  Ontvangst deelnemers, koffie en thee staan voor u klaar.

9:30 - 12:30

 • Werkrisico's in kaart gebracht

  Werkrisico's in kaart gebracht

  Welke risico’s doen zich op de werkplek voor? U krijgt een overzicht van voorbeelden uit de profit, de non-profit sector en de overheid. Ook hoort u meer over de consequenties hiervan voor werknemers en werkgevers. Vervolgens kijken we naar uw eigen praktijk. Welke risico's op het vlak van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting zijn er binnen uw organisatie?

  De Arbowet: alle regels op een rij

  Welke taken en verplichtingen zijn er voor werkgevers en werknemers? En bij welke beslissingen, die gaan over arbobeleid, heeft de OR inspraak? De belangrijkste regels uit de Arbowet worden op overzichtelijke wijze uit de doeken gedaan. We kijken naar de bevoegdheden die een OR of VGWM-commissie heeft op basis van de Arbowet en de Wet op de Ondernemingsraden. Aan de hand van voorbeelden worden praktijksituaties onder de loep genomen.

12:30 - 13:30

 • Pauze en lunch

13:30 - 15:50

 • Vervolg van het programmaonderdeel: de Arbowet

  Arbobeleid

  Met de Arbowet heeft u een goede basis. Nu maken we de slag naar een goed arbobeleid. Aan de hand van de Kwaliteitsmeter arbobeleid krijgt u een goed beeld van het arbobeleid in uw organisatie: wat gaat goed? Wat kan beter? De RI&E en het plan van aanpak vormen de basis van het arbobeleid van het arbobeleid. Ook daar wordt kort op ingegaan.

  Goed van start met arbo

  We sluiten de dag af met tips om te komen tot een praktische aanpak van het arbobeleid. Hoe kan de ondernemingsraad stimuleren dat arboknelpunten goed worden aangepakt?

15:50 - 16:00

 • Afsluiting en einde van de training

Locatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
NL
Telefoon:
030-2348300